Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Image of Hannah Pitt

Arbenigwr rhandiroedd a gerddi cymunedol yn annerch y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig

12 Ebrill 2019

Bu Dr Hannah Pitt yn trafod manteision a heriau rhandiroedd a gerddi cymunedol.

Kinabatangan

Chwarae ar yr afon

2 Ebrill 2019

Papur newydd, sy’n astudio effaith nodweddion y dirwedd ar amrywiaeth enynnol, yn amlygu pwysigrwydd coridorau o goedwig ar gyfer cadwraeth.

GBike

G-BiKE: Rhwydwaith Ewropeaidd newydd ar Fioamrywiaeth Genomeg ar gyfer Ecosystemau Gwydn

1 Ebrill 2019

Rhwydwaith ymchwil sydd newydd ddechrau cael ei hariannu yn cysylltu gwyddonwyr ac ymarferwyr ar draws yr UE a thu hwnt, er mwyn amlygu pwysigrwydd offer geneteg a genomeg ym maes cadwraeth bioamrywiaeth.

Image of student

Lleoliadau ymchwil ar gael dros yr haf

28 Mawrth 2019

Mae Mannau Cynaliadwy yn falch iawn o allu cynnig cyfle i ddau fyfyriwr israddedig o Brifysgol Caerdydd gael lleoliad ymchwil yn yr Athrofa yn ystod yr haf.

Image of Terry Marsden

Arbenigwr polisi bwyd yn annerch y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig

22 Mawrth 2019

Bu’r Athro Terry Marsden yn trafod materion Brexit ac amaethyddiaeth.

Tim Lang delivers PLACE keynote lecture

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn cyflwyno’r brif ddarlith flynyddol

10 Mawrth 2019

Croesawodd Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy un o arbenigwyr mwyaf blaenllaw’r DU ym maes polisi bwyd, yr Athro Tim Lang, i draddodi prif ddarlith flynyddol y Sefydliad.

Wythnos Cynaliadwyedd 2019

22 Chwefror 2019

Mae'r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau i nodi Wythnos Cynaliadwyedd 2019 Prifysgol Caerdydd.

Seed Box

Pobl a Phlanhigion

18 Chwefror 2019

Yr wythnos hon, ymunwch â ni ar gyfer lansiad arddangosfa ‘Planhigion a Phobl’ yn Oriel Hanes Natur, Amgueddfa Caerdydd ac adroddiad cyhoeddus cysylltiedig, ‘Rhannu Straeon, Rhannu Casgliadau.’

Mannau Cynaliadwy yn derbyn grant Diogelwch Bwyd Byd-eang

18 Ionawr 2019

Mae Dr Angelina Sanderson Bellamy wedi cael £645,000 ar gyfer prosiect ymchwil dwy flynedd o hyd yn cydweithio ag Ymchwil Rothamsted, Prifysgol Newcastle, Prifysgol Northumbria a Choleg Gwledig yr Alban.

Image of flower

Deall sut i dyfu

15 Ionawr 2019

Cryfhau sgiliau cynhyrchu bwyd sy’n deillio o blanhigion.