Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Tyfwyr cynnyrch ffres yng Nghymru yn teimlo pwysau Covid-19

4 Mai 2020

Gallai buddsoddi yn y sector arwain at ehangu parhaus y tu hwnt i’r pandemig, yn ôl arbenigwyr

Image of fresh fruit and vegetables at a market

Arbenigwyr yn argymell dogni bwyd er mwyn sicrhau iechyd, cyfartaledd a gwedduster

3 Ebrill 2020

Mae’r Athro Terry Marsden, Cyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, wedi cyd-ysgrifennu llythyr i Brif Weinidog y DU.

Person handing over money for shopping

System Fwyd yng Nghymru sy'n Addas ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol

27 Mawrth 2020

Adroddiad yn galw am gamau er mwyn gwneud cynnyrch cynaliadwy yn ddewis hyfyw

Stock image of birds in sky

Cynllun byd-eang i warchod rhywogaethau mewn perygl yn ‘anwybyddu amrywiaeth enynnol’

5 Mawrth 2020

Gwyddonwyr yn argymell bod angen ailfeddwl cynllun gweithredu 10 mlynedd i warchod natur

Kinabatangan

Cam yn agosach at adfer coedwigoedd glaw

26 Chwefror 2020

Rhaglen beilot ar gyfer gwrthbwyso carbon, Aildyfu Borneo, yn cyrraedd targed £15 mil dim ond pedwar mis ar ôl lansio

Rewildling

Ecofeminist Thought & Rewilding

10 Chwefror 2020

Mae’r Athro Susan Baker, Cyd-gyfarwyddwr Mannau Cynaliadwy yn cyfrannu at bodlediad diweddaraf Sesiynau Sied Spotify yn rhan o’r gyfres Rewilding.

Image of discussion at Senedd

Digwyddiad Gweithio gyda’n gilydd dros Systemau Bwyd Cyfiawn a Chydweithredol wedi’i gynnal yn y Senedd

28 Ionawr 2020

Mae adroddiad a ysgrifennwyd gan yr ymchwilwyr o’r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy wedi’i drafod mewn digwyddiad bwrdd crwn yn y Senedd.

Social Innovation

Social Innovation for Political Transformation: Thoughts for a better world

14 Ionawr 2020

Mae llyfr newydd yn galw am newid systemig ar gyfer meithrin cymdeithas gynaliadwy, adfywiol sy’n seiliedig ar undod.

Image of Cardiff University main building.

Prifysgol Caerdydd yn datgan argyfwng yr hinsawdd

29 Tachwedd 2019

Y Brifysgol yn penodi Deon Cynaliadwyedd Amgylcheddol i oruchwylio'r modd y mae'n ymateb i argyfwng yr hinsawdd, ac yn anelu at fod yn garbon niwtral erbyn 2030 - Caerdydd yn rhoi’r gorau i fuddsoddi mewn tanwydd ffosil - flwyddyn yn gynt na’r disgwyl