Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Garden hand tools

Offeryn casglu data’n gallu helpu garddwyr marchnad organig i gynyddu elw

6 Tachwedd 2019

Mewn gweithdy a hwyluswyd gan Hannah Pitt, daethpwyd i’r casgliad y gall offeryn casglu data alluogi garddwyr marchnad organig i gasglu a phrosesu gwybodaeth a allai eu helpu i wneud penderfyniadau busnes gwybodus a chynhyrchu cymaint o elw â phosibl.

Bread

Newidiadau deddfwriaethol yn angenrheidiol er mwyn cael system fwyd gynaliadwy yng Nghymru

5 Tachwedd 2019

Mae cynhyrchu bwyd rhad ar lefel ddiwydiannol yn bygwth systemau bwyd cynaliadwy a chyfiawn yng Nghymru yn ôl adroddiad gan ymchwilwyr yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

Astudiaeth Lle Dwfn Llanymddyfri: Llwybr ar Gyfer Cenedlaethau’r Dyfodol

29 Hydref 2019

Pa fath o economi a chymdeithas sydd angen i ni eu creu yn Llanymddyfri i gyflawni cynaliadwyedd economaidd, cymdeithasol, diwylliannol ac amgylcheddol dros y genhedlaeth nesaf?

Image of WISERD logo

Matthew Quinn yn cyflwyno yn nigwyddiad Canolfan Gwleidyddiaeth a Chymdeithas Cymru

15 Hydref 2019

Bu Cymrawd Gwadd Nodedig Mannau Cynaliadwy, Matthew Quinn, yn cyflwyno yn nigwyddiad “Llywio dyfodol Cymru wledig: Beth yw anghenion tystiolaeth cymdeithas sifil wledig?”

Mae Dr Hannah Pitt wedi cyflwyno dau seminar yn KU Leuven

2 Hydref 2019

Mae Dr Hannah Pitt wedi cyflwyno dau seminar yn KU Leuven

Image of fresh fruit and vegetables at a market

Arbenigwyr yn rhybuddio bod diogelwch bwyd y DU mewn perygl wrth i’r cyhoedd gael eu paratoi ar gyfer safonau is

25 Medi 2019

Yn ôl hysbysiad newydd gan y Food Research Collaboration sy’n cynnwys yr Athro Terry Marsden o'r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, ceir arwyddion bod y llywodraeth yn ceisio meddalu’r farn gyhoeddus ynghylch safonau bwyd is ar ôl Brexit.

Woman running in park

Rhaid ‘cydnabod gwerth’ amser ymarfer corff menywod

19 Medi 2019

Angen mwy o gefnogaeth i fenywod sydd eisiau rhedeg i gadw’n heini, yn ôl ymchwil

EEF logo

Yr Athro Mike Bruford yn traddodi’r brif ddarlith yng nghynhadledd y Sefydliad Ecolegol Ewrop

20 Awst 2019

Cyflwynodd yr Athro Mike Bruford, cyd-gyfarwyddwr y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy y prif anerchiad yng nghynhadledd Sefydliad Ecolegol Ewrop 2019 yn Lisbon, Portiwgal.

Image of Dame Judy with the staff of the field centre

Antur Wyllt Judi Dench i Borneo

2 Gorffennaf 2019

Judi Dench yn ymweld â Chanolfan maes Danau Girang

Dairy cattle

Gwartheg llaeth a’r newid yn yr hinsawdd - all geneteg ein helpu i addasu?

24 Mehefin 2019

Astudiaeth newydd yn edrych ar strategaethau ar gyfer cynyddu gwydnwch gwartheg godro i newid yn yr hinsawdd.