Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Catia receiving award

Sustainable Places researcher wins award for documentary

30 Tachwedd 2018

Mae Catia Rebelo, Cymrawd Rhyngwladol Marie Curie'r UE yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy wedi ennill gwobr am ei rhaglen ddogfen, "Sensed Place".

seagrass

Angen newid pwyslais cadwraeth forol drofannol er mwyn gwarchod cynefin morwellt hollbwysig

13 Tachwedd 2018

Rhaid i ni gynyddu a newid ein blaenoriaethau o ran ymdrechion cadwraeth. Mae angen defnyddio ein hadnoddau cyfyngedig mewn ffordd fwy penodol er mwyn creu systemau cynaliadwy, yn ôl darn a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn Current Biology.

Image of a northern white rhino

Gobaith newydd i'r mamal sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd ar ôl i'w hanes genetig gael ei mapio

7 Tachwedd 2018

Dadansoddiad genetig o rinoserosiaid gwyn y gogledd a'r de yn datgelu gwybodaeth newydd er mwyn gwarchod y rhywogaethau

Sleeping doormouse

Bioamrywiaeth yn hanfodol ar gyfer dyfodol Cymru

10 Hydref 2018

Adroddiad yn archwilio manteision ehangach ymdrechion cadwraeth

Image of scrap metal from appliances

Lliniaru newid hinsawdd difrifol yn debygol o newid bywyd bob dydd mewn ffyrdd annisgwyl

8 Hydref 2018

A allwn ailystyried sut a phryd yr ydym yn cael gafael ar gynhyrchion cartref i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ?

Farming

Angen gweithredu ar unwaith i gael dyfodol cynaliadwy

4 Medi 2018

Llyfr nodedig sy’n trin a thrafod arwyddocâd natur ac amgylcheddaeth yn y Gwyddorau Cymdeithasol

Image of DGFC

Byffrau coedwigoedd y glannau yn cynyddu cynhyrchiant planhigfeydd olew palmwydd

30 Awst 2018

Mae ymchwilwyr o Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, Ysgol Biowyddorau ac Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr Prifysgol Caerdydd a Chanolfan Maes Danau Girang wedi canfod y gall cadw byffrau coedwigoedd trofannol ar hyd glannau afonydd troellog mawr gynyddu proffidioldeb planhigfeydd gorlifdir.

seagrass

Galw am warchod morwellt

3 Awst 2018

Mae arbenigwyr morwellt o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe yn galw am warchod morwellt, mewn darn a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Science.

Potatoes

Mae’r cloc yn tician ar ddiogelwch bwyd yn y DU oni bai y gellir dod i gytundeb, yn ôl adroddiad newydd

24 Gorffennaf 2018

Arbenigwyr yn annog y Llywodraeth i ganolbwyntio ar fwyd yn ystod trafodaethau Brexit