Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mannau Cynaliadwy yn ennill aur yng ngwobrau Effaith Gwyrdd!

14 Mehefin 2019

Sustainable Places Research Institute has been awarded gold with honours in the Green Impact awards, at a ceremony held in Cardiff on 11 June 2019.

Gwyddoniaeth Dinasyddion ar sail Lleoedd er Lles: Dealltwriaeth gysyniadol ac ymarferol o 'le' ar gyfer gwyddoniaeth a chymdeithas

7 Mehefin 2019

Bydd y gynhadledd undydd hon yn gwahodd ymarferwyr ac academyddion o gyrff anllywodraethol/trydydd sector a phrifysgolion i ddangos.

Field

Adroddiad newydd yn annog cynghorau i wella eu cynlluniau wrth gefn i atal unrhyw fersiwn ar Brexit rhag tarfu ar y cyflenwad bwyd

31 Mai 2019

Mae’r Athro Terry Marsden wedi llunio adroddiad newydd ar y cyd, sy’n dweud bod yn rhaid i Awdurdodau Lleol y DU gryfhau cynlluniau ar gyfer ymyrraeth bosibl oherwydd Brexit.

Rethinking the Anthropocene

Ecosystemau newydd a natur yn dychwelyd yn yr Anthropocene

29 Ebrill 2019

Mae’r Athro Susan Baker yn cyfrannu at lyfr newydd sy’n ailystyried yr amgylchedd ar gyfer yr Anthropocene.

Image of Hannah Pitt

Arbenigwr rhandiroedd a gerddi cymunedol yn annerch y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig

12 Ebrill 2019

Bu Dr Hannah Pitt yn trafod manteision a heriau rhandiroedd a gerddi cymunedol.

Kinabatangan

Chwarae ar yr afon

2 Ebrill 2019

Papur newydd, sy’n astudio effaith nodweddion y dirwedd ar amrywiaeth enynnol, yn amlygu pwysigrwydd coridorau o goedwig ar gyfer cadwraeth.

GBike

G-BiKE: Rhwydwaith Ewropeaidd newydd ar Fioamrywiaeth Genomeg ar gyfer Ecosystemau Gwydn

1 Ebrill 2019

Rhwydwaith ymchwil sydd newydd ddechrau cael ei hariannu yn cysylltu gwyddonwyr ac ymarferwyr ar draws yr UE a thu hwnt, er mwyn amlygu pwysigrwydd offer geneteg a genomeg ym maes cadwraeth bioamrywiaeth.

Image of student

Lleoliadau ymchwil ar gael dros yr haf

28 Mawrth 2019

Mae Mannau Cynaliadwy yn falch iawn o allu cynnig cyfle i ddau fyfyriwr israddedig o Brifysgol Caerdydd gael lleoliad ymchwil yn yr Athrofa yn ystod yr haf.

Image of Terry Marsden

Arbenigwr polisi bwyd yn annerch y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig

22 Mawrth 2019

Bu’r Athro Terry Marsden yn trafod materion Brexit ac amaethyddiaeth.

Tim Lang delivers PLACE keynote lecture

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn cyflwyno’r brif ddarlith flynyddol

10 Mawrth 2019

Croesawodd Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy un o arbenigwyr mwyaf blaenllaw’r DU ym maes polisi bwyd, yr Athro Tim Lang, i draddodi prif ddarlith flynyddol y Sefydliad.