Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

orangutans

Ailfeddwl yr orangutan

28 Mehefin 2018

Sut mae 70,000 o flynyddoedd o ryngweithio dynol wedi ffurfio eicon natur wyllt

Image of urban garden

Panel o arbenigwyr rhyngwladol yn trafod yr Agenda Bwyd Trefol Newydd yng Nghaerdydd

22 Mehefin 2018

Daeth y digwyddiad ar 20 Mai a gynhelir gan Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy ym Mhrifysgol Caerdydd, ag arbenigwyr rhyngwladol ynghyd i ystyried degawd o bolisi bwyd trefol, a nodi ffyrdd allweddol o gryfhau ac ehangu agenda bwyd trefol drawsnewidiol.

Green Impact award ceremony

Mannau Cynaliadwy yn ennill aur yng ngwobrau Effaith Gwyrdd!

15 Mehefin 2018

Rhaglen newid ymddygiad gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yw Effaith Gwyrdd, sy'n helpu staff a myfyrwyr i ddeall cynaliadwyedd a chyfrifoldeb cymdeithasol.

SeagrassSpotter

SeagrassSpotter

8 Mehefin 2018

Lansio ap wedi'i ddiweddaru ar gyfer Diwrnod Cefnforoedd y Byd

Image of Terry Marsden

Awdurdod ym maes Brexit ac amaethyddiaeth yn trafod gerbron y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

30 Mai 2018

Bu’r Athro Terry Marsden yn trafod materion Brexit ac amaethyddiaeth gerbron Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Image of a landslip after earthquake

Tîm Mannau Cynaliadwy'n teithio i Tsieina i nodi dengmlwyddiant daeargryn dinistriol

25 Mai 2018

Teithiodd yr Athro Terry Marsden, Dr Tristram Hales a Dr Jing Ran o'r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy i Tsieina i nodi dengmlwyddiant Daeargryn dinistriol Wenchuan a chyflwyno mewn dwy gynhadledd fawr yn Chengdu.

seagrass

Pysgodfeydd mwyaf y byd yn cael eu cefnogi gan ddolydd morwellt

22 Mai 2018

Mae ymchwil wyddonol wedi rhoi’r dystiolaeth fyd-eang feintiol gyntaf ynghylch rôl bwysig dolydd morwellt wrth gefnogi cynhyrchiant pysgodfeydd ar draws y byd.

Image of student

Lleoliadau ymchwil ar gael dros yr haf

27 Ebrill 2018

Mae Mannau Cynaliadwy yn falch iawn o allu cynnig cyfle i chwe myfyriwr israddedig o Brifysgol Caerdydd gael lleoliad ymchwil yn yr Athrofa yn ystod yr haf.

Working together

Mannau Cynaliadwy yn croesawu arbenigwyr rhyngwladol ym maes cynaliadwyedd

24 Ebrill 2018

Mae Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd wedi croesawu ei Fwrdd Cynghori Rhyngwladol i Gaerdydd.