Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Green Impact award ceremony

Mannau Cynaliadwy yn ennill aur yng ngwobrau Effaith Gwyrdd!

15 Mehefin 2018

Rhaglen newid ymddygiad gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yw Effaith Gwyrdd, sy'n helpu staff a myfyrwyr i ddeall cynaliadwyedd a chyfrifoldeb cymdeithasol.

SeagrassSpotter

SeagrassSpotter

8 Mehefin 2018

Lansio ap wedi'i ddiweddaru ar gyfer Diwrnod Cefnforoedd y Byd

Image of Terry Marsden

Awdurdod ym maes Brexit ac amaethyddiaeth yn trafod gerbron y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

30 Mai 2018

Bu’r Athro Terry Marsden yn trafod materion Brexit ac amaethyddiaeth gerbron Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.

Image of a landslip after earthquake

Tîm Mannau Cynaliadwy'n teithio i Tsieina i nodi dengmlwyddiant daeargryn dinistriol

25 Mai 2018

Teithiodd yr Athro Terry Marsden, Dr Tristram Hales a Dr Jing Ran o'r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy i Tsieina i nodi dengmlwyddiant Daeargryn dinistriol Wenchuan a chyflwyno mewn dwy gynhadledd fawr yn Chengdu.

seagrass

Pysgodfeydd mwyaf y byd yn cael eu cefnogi gan ddolydd morwellt

22 Mai 2018

Mae ymchwil wyddonol wedi rhoi’r dystiolaeth fyd-eang feintiol gyntaf ynghylch rôl bwysig dolydd morwellt wrth gefnogi cynhyrchiant pysgodfeydd ar draws y byd.

Image of student

Lleoliadau ymchwil ar gael dros yr haf

27 Ebrill 2018

Mae Mannau Cynaliadwy yn falch iawn o allu cynnig cyfle i chwe myfyriwr israddedig o Brifysgol Caerdydd gael lleoliad ymchwil yn yr Athrofa yn ystod yr haf.

Working together

Mannau Cynaliadwy yn croesawu arbenigwyr rhyngwladol ym maes cynaliadwyedd

24 Ebrill 2018

Mae Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd wedi croesawu ei Fwrdd Cynghori Rhyngwladol i Gaerdydd.

Malaysia

Mannau Cynaliadwy yn cynnal seminar SCHEMA

18 Ebrill 2018

Mannau Cynaliadwy yn cynnal seminar SCHEMA

Darlith flynyddol yn dod ag arbenigwyr ar gynaladwyedd i Gaerdydd

6 Ebrill 2018

Bydd grŵp blaenllaw o dri arbenigwr rhyngwladol ym maes cynaladwyedd yn cyflwyno darlith flynyddol y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy.

Sustainable place making

Sustainable Places to host international SUSPLACE training programme

16 Mawrth 2018

Sustainable Places Research Institute (PLACE) is pleased to host the fifth training programme as part of the Marie Curie ITN project SUSPLACE.