Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

An image of a hilside

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn gadael etifeddiaeth barhaol

10 Rhagfyr 2021

Heddiw, mae Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd wedi lansio ei adroddiad etifeddiaeth, gan fanylu ar ei effaith a'i gyflawniadau ers ei sefydlu yn 2010.

Ffilmiau ymchwil sy’n gosod gwyddoniaeth wrth galon COP Cymru

24 Tachwedd 2021

Mae cyfres o fideos yn dangos cryfder yr ymchwil ar yr hinsawdd sy’n digwydd yng Nghymru

Food power

Cyhoeddi adroddiad gwerthuso ar raglen Pŵer Bwyd

29 Medi 2021

Mae gwerthusiad terfynol wedi’i gyhoeddi ynghylch sut mae prosiect atal tlodi bwyd, Pŵer Bwyd, yn dod yn ei flaen.

New Cardiff Research Project

Introducing a New Research Project: “Exploring opportunities for farmers in Wales to produce foods for future markets”

27 Medi 2021

Cyflwyno Prosiect Ymchwil Newydd: “Archwilio cyfleoedd i ffermwyr yng Nghymru gynhyrchu bwydydd ar gyfer marchnadoedd y dyfodol”

Planetary Health URN

New 'Planetary Health' Research Network to launch January 2022

20 Medi 2021

University approve new 'Planetary Health' Research Network to launch January 2022

Re-localising Welsh Food Systems

Resilient Green Spaces Project: Re-localising food distribution by empowering communities

3 Medi 2021

Resilient Green Spaces Project: re-localising food distribution by empowering communities

Sara MacBride-Stewart

New Routledge International Handbook Features Chapter from Cardiff Academic

27 Awst 2021

A chapter written by Dr Sara Macbride-Stewart, Reader at the Sustainable Places Research Institute, has been included in new Routledge International Handbook of Critical Issues in Health and Illness.

Robin Attfield

New Publication: ‘Environmental Thought: A Short History’ by Cardiff Professor

25 Awst 2021

Mae'r cyhoeddiad diweddaraf gan yr Athro Robin Attfield, athro emeritws yn Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy Caerdydd (PLACE), yn tywys darllenwyr ar daith ymchwiliol i ddatblygiad meddwl amgylcheddol ar hyd y canrifoedd.

Academydd o Brifysgol Caerdydd yn derbyn yr anrhydedd uchaf

19 Mai 2021

Cydnabuwyd yr Athro Terry Marsden am ymchwil sy’n arwain y byd yn ei faes

Jacaranda seed pods

Darluniadau botanegol un o Athrawon Prifysgol Caerdydd yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Royal Worcester

11 Mai 2021

Bydd tri o ddarluniadau’r Athro Susan Baker, sy’n gweithio yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, yn cael eu harddangos mewn arddangosfa newydd sy’n agor ar 27 Mai 2021