Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Mike Bruford

Professor Mike Bruford wins ZSL Marsh Award for Conservation Biology

19 Tachwedd 2020

Mae gwyddonydd sy'n arbenigo mewn geneteg cadwraeth wedi ennill gwobr gan yr elusen gadwraeth ryngwladol ZSL (Cymdeithas Sŵolegol Llundain)

Dadansoddiad o lwybrau teithio llesol i ysgolion

2 Tachwedd 2020

Rhagbrofi dulliau newydd o fodelu llwybrau cerdded a seiclo i ysgolion.

Field to Fforc

Dychmygu dyfodol systemau bwyd yn Ninas-ranbarth Caerdydd

29 Hydref 2020

Digwyddiad ar-lein i drafod dyfodol Systemau Bwyd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

Birds

Angen ‘rhwyd ddiogelwch’ sydd â sawl nod uchelgeisiol i fynd i’r afael â’r dirywiad brawychus mewn natur, yn ôl ymchwilwyr.

27 Hydref 2020

Mae angen 'rhwyd ddiogelwch' yn cynnwys sawl targed uchelgeisiol sy'n ymwneud â'i gilydd er mwyn taclo'r dirywiad brawychus yn natur.

Borneo

Aildyfu Borneo yn plannu’r coed cyntaf

25 Hydref 2020

Dyma ragor o wybodaeth am effaith eich rhoddion flwyddyn yn ddiweddarach.

Global Rural Development

Agenda ymchwil ar gyfer Datblygu Gwledig Byd-eang

1 Hydref 2020

Llyfr newydd yn nodi agenda ymchwil arloesol ar gyfer datblygu gwledig byd-eang.

TC Hales

Lleoedd Cynaliadwy’n penodi Cyfarwyddwr newydd

10 Awst 2020

Mae Dr TC Hales o Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Amgylchedd ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr newydd y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Professor Terry Marsden

Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn ymddeol.

29 Gorffennaf 2020

Yr Athro Terry Marsden, cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd yn ymddeol.

Orangutan

Partneriaeth yn gwarchod rhywogaethau Borneo sydd dan fygythiad

13 Gorffennaf 2020

Prosiect Caerdydd yn gwarchod cynefin coedwig law prin

SPARK life drone image

Cyrraedd uchafbwynt ‘Cartref Arloesedd’

7 Gorffennaf 2020

sbarc | spark i sbarduno syniadau