Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Farming

Angen gweithredu ar unwaith i gael dyfodol cynaliadwy

4 Medi 2018

Llyfr nodedig sy’n trin a thrafod arwyddocâd natur ac amgylcheddaeth yn y Gwyddorau Cymdeithasol

Image of DGFC

Byffrau coedwigoedd y glannau yn cynyddu cynhyrchiant planhigfeydd olew palmwydd

30 Awst 2018

Mae ymchwilwyr o Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, Ysgol Biowyddorau ac Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr Prifysgol Caerdydd a Chanolfan Maes Danau Girang wedi canfod y gall cadw byffrau coedwigoedd trofannol ar hyd glannau afonydd troellog mawr gynyddu proffidioldeb planhigfeydd gorlifdir.

seagrass

Galw am warchod morwellt

3 Awst 2018

Mae arbenigwyr morwellt o Brifysgol Caerdydd a Phrifysgol Abertawe yn galw am warchod morwellt, mewn darn a gyhoeddwyd yn y cyfnodolyn Science.

Potatoes

Mae’r cloc yn tician ar ddiogelwch bwyd yn y DU oni bai y gellir dod i gytundeb, yn ôl adroddiad newydd

24 Gorffennaf 2018

Arbenigwyr yn annog y Llywodraeth i ganolbwyntio ar fwyd yn ystod trafodaethau Brexit

orangutans

Ailfeddwl yr orangutan

28 Mehefin 2018

Sut mae 70,000 o flynyddoedd o ryngweithio dynol wedi ffurfio eicon natur wyllt

Image of urban garden

Panel o arbenigwyr rhyngwladol yn trafod yr Agenda Bwyd Trefol Newydd yng Nghaerdydd

22 Mehefin 2018

Daeth y digwyddiad ar 20 Mai a gynhelir gan Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy ym Mhrifysgol Caerdydd, ag arbenigwyr rhyngwladol ynghyd i ystyried degawd o bolisi bwyd trefol, a nodi ffyrdd allweddol o gryfhau ac ehangu agenda bwyd trefol drawsnewidiol.

Green Impact award ceremony

Mannau Cynaliadwy yn ennill aur yng ngwobrau Effaith Gwyrdd!

15 Mehefin 2018

Rhaglen newid ymddygiad gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yw Effaith Gwyrdd, sy'n helpu staff a myfyrwyr i ddeall cynaliadwyedd a chyfrifoldeb cymdeithasol.

SeagrassSpotter

SeagrassSpotter

8 Mehefin 2018

Lansio ap wedi'i ddiweddaru ar gyfer Diwrnod Cefnforoedd y Byd

Image of Terry Marsden

Awdurdod ym maes Brexit ac amaethyddiaeth yn trafod gerbron y Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol

30 Mai 2018

Bu’r Athro Terry Marsden yn trafod materion Brexit ac amaethyddiaeth gerbron Pwyllgor Materion Allanol a Deddfwriaeth Ychwanegol Cynulliad Cenedlaethol Cymru.