Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Wythnos Cynaliadwyedd 2019

22 Chwefror 2019

Mae'r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn trefnu cyfres o ddigwyddiadau i nodi Wythnos Cynaliadwyedd 2019 Prifysgol Caerdydd.

Seed Box

Pobl a Phlanhigion

18 Chwefror 2019

Yr wythnos hon, ymunwch â ni ar gyfer lansiad arddangosfa ‘Planhigion a Phobl’ yn Oriel Hanes Natur, Amgueddfa Caerdydd ac adroddiad cyhoeddus cysylltiedig, ‘Rhannu Straeon, Rhannu Casgliadau.’

Mannau Cynaliadwy yn derbyn grant Diogelwch Bwyd Byd-eang

18 Ionawr 2019

Mae Dr Angelina Sanderson Bellamy wedi cael £645,000 ar gyfer prosiect ymchwil dwy flynedd o hyd yn cydweithio ag Ymchwil Rothamsted, Prifysgol Newcastle, Prifysgol Northumbria a Choleg Gwledig yr Alban.

Image of flower

Deall sut i dyfu

15 Ionawr 2019

Cryfhau sgiliau cynhyrchu bwyd sy’n deillio o blanhigion.

Planet

A very short introduction to environmental ethics

17 Rhagfyr 2018

A new book by a Cardiff University academic presses for urgent worldwide action on climate change.

Catia receiving award

Sustainable Places researcher wins award for documentary

30 Tachwedd 2018

Mae Catia Rebelo, Cymrawd Rhyngwladol Marie Curie'r UE yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy wedi ennill gwobr am ei rhaglen ddogfen, "Sensed Place".

seagrass

Angen newid pwyslais cadwraeth forol drofannol er mwyn gwarchod cynefin morwellt hollbwysig

13 Tachwedd 2018

Rhaid i ni gynyddu a newid ein blaenoriaethau o ran ymdrechion cadwraeth. Mae angen defnyddio ein hadnoddau cyfyngedig mewn ffordd fwy penodol er mwyn creu systemau cynaliadwy, yn ôl darn a gyhoeddwyd yn y cylchgrawn Current Biology.

Image of a northern white rhino

Gobaith newydd i'r mamal sydd fwyaf dan fygythiad yn y byd ar ôl i'w hanes genetig gael ei mapio

7 Tachwedd 2018

Dadansoddiad genetig o rinoserosiaid gwyn y gogledd a'r de yn datgelu gwybodaeth newydd er mwyn gwarchod y rhywogaethau

Sleeping doormouse

Bioamrywiaeth yn hanfodol ar gyfer dyfodol Cymru

10 Hydref 2018

Adroddiad yn archwilio manteision ehangach ymdrechion cadwraeth

Image of scrap metal from appliances

Lliniaru newid hinsawdd difrifol yn debygol o newid bywyd bob dydd mewn ffyrdd annisgwyl

8 Hydref 2018

A allwn ailystyried sut a phryd yr ydym yn cael gafael ar gynhyrchion cartref i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ?