Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Man cyfarfod newydd ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwyedd o'r radd flaenaf yn y byd. Rydym yn canolbwyntio ar archwilio atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Man cyfarfod ar gyfer y gwyddorau cynaliadwyedd, sy’n canolbwyntio ar bwyso a mesur atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Gwyliwch ein fideo i gael rhagor o wybodaeth

Newyddion diweddaraf

Academydd o Brifysgol Caerdydd yn derbyn yr anrhydedd uchaf

19 Mai 2021

Cydnabuwyd yr Athro Terry Marsden am ymchwil sy’n arwain y byd yn ei faes

Jacaranda seed pods

Darluniadau botanegol un o Athrawon Prifysgol Caerdydd yn cael eu harddangos yn Amgueddfa Royal Worcester

11 Mai 2021

Bydd tri o ddarluniadau’r Athro Susan Baker, sy’n gweithio yn y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy, yn cael eu harddangos mewn arddangosfa newydd sy’n agor ar 27 Mai 2021

Susan Baker

Athro o Brifysgol Caerdydd wedi’i benodi’n rhan o Lwyfan Polisi Gwyddoniaeth Rhynglywodraethol ar Fioamrywiaeth a Gwasanaethau Ecosystem

29 Ebrill 2021

Mae’r Athro Susan Baker wedi’i phenodi i weithio ar Asesiad Gwerthoedd IPBES

Cysylltwch â ni neu ddarganfyddwch mwy am ein pobl.

Ein nod yw hwyluso datblygiad ymchwil ryngddisgyblaethol i fynd i'r afael â phroblemau cynaliadwyedd.

Mae ein hymchwil yn ceisio deall sut rydym yn adeiladu cynaliadwyedd i mewn i systemau cymdeithasol, ecolegol a thirwedd cymhleth.

Rhagor o wybodaeth am ein darlithoedd cyhoeddus, seminarau ymchwil a gweithdai.

Rydym yn darparu ymchwil berthnasol a chadarn a gaiff ei ddefnyddio gan lunwyr polisi ledled Cymru, y DU a thu hwnt, i gefnogi polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Gallwch gael cipolwg unigryw i farn a safbwyntiau gan ymchwilwyr a chymdeithion Mannau Cynaliadwy yn y maes creu lleoedd cynaliadwy.