Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Man cyfarfod ar gyfer y gwyddorau cynaliadwyedd, sy’n canolbwyntio ar bwyso a mesur atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Gwyliwch ein fideo i gael rhagor o wybodaeth

Rydym yn darparu ymchwil berthnasol a chadarn a gaiff ei ddefnyddio gan lunwyr polisi ledled Cymru, y DU a thu hwnt, i gefnogi polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Rhagor o wybodaeth am ein darlithoedd cyhoeddus, seminarau ymchwil a gweithdai mewn gwyddor cynaliadwyedd a chreu lleoedd.

Newyddion diweddaraf

Rethinking the Anthropocene

Ecosystemau newydd a natur yn dychwelyd yn yr Anthropocene

29 Ebrill 2019

Mae’r Athro Susan Baker yn cyfrannu at lyfr newydd sy’n ailystyried yr amgylchedd ar gyfer yr Anthropocene.

Image of Hannah Pitt

Arbenigwr rhandiroedd a gerddi cymunedol yn annerch y Pwyllgor Newid Hinsawdd, yr Amgylchedd a Materion Gwledig

12 Ebrill 2019

Bu Dr Hannah Pitt yn trafod manteision a heriau rhandiroedd a gerddi cymunedol.

Kinabatangan

Chwarae ar yr afon

2 Ebrill 2019

Papur newydd, sy’n astudio effaith nodweddion y dirwedd ar amrywiaeth enynnol, yn amlygu pwysigrwydd coridorau o goedwig ar gyfer cadwraeth.

Rhagor o wybodaeth am rai o'n prosiectau ymchwil o amgylch y byd.