Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Roedd y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy yn fan cyfarfod ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwyedd, gan ganolbwyntio ar archwilio atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Roedd y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy ar agor rhwng 2010 a 2021. Mae'r dudalen hon yn dangos gwaith y Sefydliad yn y gorffennol. Nid yw'n cael ei monitro na'i diweddaru.

Rhwng 2010 a 2021, roedd y Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy yn fan cyfarfod ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwyedd, gan ganolbwyntio ar archwilio atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Roedd y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn fan cyfarfod trawsddisgyblaethol arloesol ar gyfer datblygu atebion sy'n seiliedig ar leoedd i broblemau cynaliadwyedd a'r amgylchedd byd-eang.

Ar waith rhwng 2010 a 2021, roedd y Sefydliad yn ganolfan a gydnabyddir yn rhyngwladol ar gyfer dadl ac ymchwil rhyngddisgyblaethol, gan archwilio atebion pragmatig a arweinir gan bolisi yn lleol ar gyfer dinasoedd, rhanbarthau a chenhedloedd unigol.

Yn fan cyfarfod unigryw ar gyfer archwilio arferion anghynaliadwy byd-eang, daeth y Sefydliad ag ystod eang o ddisgyblaethau a chymunedau academaidd at ei gilydd i helpu partneriaid i gydweithio a dod o hyd i atebion sy'n ystyrlon iddynt, eu hardaloedd a'u gwerthoedd.

Mae'r Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy wedi creu etifeddiaeth werthfawr o waith sydd wedi ail-fframio agendâu ymchwil, wedi cynhyrchu offer a dulliau newydd, a llywio arfer rhyngwladol a chenedlaethol.

Mae adroddiad cau'r Sefydliad Ymchwil Lleoedd Cynaliadwy, Ein Gwaddol, yn tynnu sylw at y gwaith hanfodol a wneir trwy'r Sefydliad.

Ceisiodd ymchwil y Sefydliad ddeall sut rydym yn adeiladu cynaliadwyedd i systemau cymdeithasol, ecolegol a thirwedd cymhleth.