Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Man cyfarfod newydd ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwyedd o'r radd flaenaf yn y byd. Rydym yn canolbwyntio ar archwilio atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Man cyfarfod ar gyfer y gwyddorau cynaliadwyedd, sy’n canolbwyntio ar bwyso a mesur atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Gwyliwch ein fideo i gael rhagor o wybodaeth

Newyddion diweddaraf

TC Hales

Lleoedd Cynaliadwy’n penodi Cyfarwyddwr newydd

10 Awst 2020

Mae Dr TC Hales o Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr ym Mhrifysgol Caerdydd wedi’i benodi’n Gyfarwyddwr newydd y Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Professor Terry Marsden

Cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy yn ymddeol.

29 Gorffennaf 2020

Yr Athro Terry Marsden, cyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy Prifysgol Caerdydd yn ymddeol.

Orangutan

Partneriaeth yn gwarchod rhywogaethau Borneo sydd dan fygythiad

13 Gorffennaf 2020

Prosiect Caerdydd yn gwarchod cynefin coedwig law prin

Cysylltwch â ni neu ddarganfyddwch mwy am ein pobl.

Ein nod yw hwyluso datblygiad ymchwil ryngddisgyblaethol i fynd i'r afael â phroblemau cynaliadwyedd.

Mae ein hymchwil yn ceisio deall sut rydym yn adeiladu cynaliadwyedd i mewn i systemau cymdeithasol, ecolegol a thirwedd cymhleth.

Rhagor o wybodaeth am ein darlithoedd cyhoeddus, seminarau ymchwil a gweithdai.

Rydym yn darparu ymchwil berthnasol a chadarn a gaiff ei ddefnyddio gan lunwyr polisi ledled Cymru, y DU a thu hwnt, i gefnogi polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Rhagor o wybodaeth am rai o'n prosiectau ymchwil o amgylch y byd.

Gallwch gael cipolwg unigryw i farn a safbwyntiau gan ymchwilwyr a chymdeithion Mannau Cynaliadwy yn y maes creu lleoedd cynaliadwy.