Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Man cyfarfod newydd ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwyedd o'r radd flaenaf yn y byd. Rydym yn canolbwyntio ar archwilio atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Man cyfarfod ar gyfer y gwyddorau cynaliadwyedd, sy’n canolbwyntio ar bwyso a mesur atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Gwyliwch ein fideo i gael rhagor o wybodaeth

Newyddion diweddaraf

Food power

Cyhoeddi adroddiad gwerthuso ar raglen Pŵer Bwyd

29 Medi 2021

A final evaluation has been published on the of progress of food poverty prevention project, Food Power

New Cardiff Research Project

Introducing a New Research Project: “Exploring opportunities for farmers in Wales to produce foods for future markets”

27 Medi 2021

Cyflwyno Prosiect Ymchwil Newydd: “Archwilio cyfleoedd i ffermwyr yng Nghymru gynhyrchu bwydydd ar gyfer marchnadoedd y dyfodol”

Planetary Health URN

New 'Planetary Health' Research Network to launch January 2022

20 Medi 2021

University approve new 'Planetary Health' Research Network to launch January 2022

Cysylltwch â ni neu ddarganfyddwch mwy am ein pobl.

Ein nod yw hwyluso datblygiad ymchwil ryngddisgyblaethol i fynd i'r afael â phroblemau cynaliadwyedd.

Mae ein hymchwil yn ceisio deall sut rydym yn adeiladu cynaliadwyedd i mewn i systemau cymdeithasol, ecolegol a thirwedd cymhleth.

Rhagor o wybodaeth am ein darlithoedd cyhoeddus, seminarau ymchwil a gweithdai.

Rydym yn darparu ymchwil berthnasol a chadarn a gaiff ei ddefnyddio gan lunwyr polisi ledled Cymru, y DU a thu hwnt, i gefnogi polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Gallwch gael cipolwg unigryw i farn a safbwyntiau gan ymchwilwyr a chymdeithion Mannau Cynaliadwy yn y maes creu lleoedd cynaliadwy.