Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Man cyfarfod newydd ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwyedd o'r radd flaenaf yn y byd. Rydym yn canolbwyntio ar archwilio atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Man cyfarfod ar gyfer y gwyddorau cynaliadwyedd, sy’n canolbwyntio ar bwyso a mesur atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Gwyliwch ein fideo i gael rhagor o wybodaeth

Newyddion diweddaraf

Mike Bruford

Professor Mike Bruford wins ZSL Marsh Award for Conservation Biology

19 Tachwedd 2020

Mae gwyddonydd sy'n arbenigo mewn geneteg cadwraeth wedi ennill gwobr gan yr elusen gadwraeth ryngwladol ZSL (Cymdeithas Sŵolegol Llundain)

Dadansoddiad o lwybrau teithio llesol i ysgolion

2 Tachwedd 2020

Rhagbrofi dulliau newydd o fodelu llwybrau cerdded a seiclo i ysgolion.

Field to Fforc

Dychmygu dyfodol systemau bwyd yn Ninas-ranbarth Caerdydd

29 Hydref 2020

Digwyddiad ar-lein i drafod dyfodol Systemau Bwyd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

Cysylltwch â ni neu ddarganfyddwch mwy am ein pobl.

Ein nod yw hwyluso datblygiad ymchwil ryngddisgyblaethol i fynd i'r afael â phroblemau cynaliadwyedd.

Mae ein hymchwil yn ceisio deall sut rydym yn adeiladu cynaliadwyedd i mewn i systemau cymdeithasol, ecolegol a thirwedd cymhleth.

Rhagor o wybodaeth am ein darlithoedd cyhoeddus, seminarau ymchwil a gweithdai.

Rydym yn darparu ymchwil berthnasol a chadarn a gaiff ei ddefnyddio gan lunwyr polisi ledled Cymru, y DU a thu hwnt, i gefnogi polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Rhagor o wybodaeth am rai o'n prosiectau ymchwil o amgylch y byd.

Gallwch gael cipolwg unigryw i farn a safbwyntiau gan ymchwilwyr a chymdeithion Mannau Cynaliadwy yn y maes creu lleoedd cynaliadwy.