Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Man cyfarfod newydd ar gyfer gwyddoniaeth cynaliadwyedd o'r radd flaenaf yn y byd. Rydym yn canolbwyntio ar archwilio atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Man cyfarfod ar gyfer y gwyddorau cynaliadwyedd, sy’n canolbwyntio ar bwyso a mesur atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Gwyliwch ein fideo i gael rhagor o wybodaeth

Newyddion diweddaraf

kpbbnp

Adrodd ar lesiant amserol ar gyfer adferiad ôl-COVID.

24 Mawrth 2021

Adroddiad newydd yn nodi'r amgylchedd cadarnhaol y mae Parc Cenedlaethol Bannau Brycheiniog yn ei gynnig i'w gymuned leol ac yn nodi rhai o'r rhwystrau sy'n cyfyngu ar fynediad ato a defnydd ohono.

Leadership Collectives

Grwpiau arweinyddiaeth i alluogi trawsnewidiadau cynaliadwy

11 Mawrth 2021

Mae cenhedlaeth newydd o arweinwyr cynaliadwyedd yn eiriol dros greu grwpiau arweinyddiaeth fel ateb i drawsnewidiadau cynaliadwy.

Food Assembly

O’r Fferm i’r Fforc: Cynulliad y Werin ar ddyfodol bwyd ym Mhrifddinas-Ranbarth Caerdydd

10 Chwefror 2021

Adroddiad newydd a fideo cysylltiedig yn tynnu sylw at ganfyddiadau O’r Fferm i’r Fforc.

Cysylltwch â ni neu ddarganfyddwch mwy am ein pobl.

Ein nod yw hwyluso datblygiad ymchwil ryngddisgyblaethol i fynd i'r afael â phroblemau cynaliadwyedd.

Mae ein hymchwil yn ceisio deall sut rydym yn adeiladu cynaliadwyedd i mewn i systemau cymdeithasol, ecolegol a thirwedd cymhleth.

Rhagor o wybodaeth am ein darlithoedd cyhoeddus, seminarau ymchwil a gweithdai.

Rydym yn darparu ymchwil berthnasol a chadarn a gaiff ei ddefnyddio gan lunwyr polisi ledled Cymru, y DU a thu hwnt, i gefnogi polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Gallwch gael cipolwg unigryw i farn a safbwyntiau gan ymchwilwyr a chymdeithion Mannau Cynaliadwy yn y maes creu lleoedd cynaliadwy.