Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy

Man cyfarfod ar gyfer y gwyddorau cynaliadwyedd, sy’n canolbwyntio ar bwyso a mesur atebion arloesol ar gyfer dyfodol mwy cynaliadwy.

Gwyliwch ein fideo i gael rhagor o wybodaeth

Rydym yn darparu ymchwil berthnasol a chadarn a gaiff ei ddefnyddio gan lunwyr polisi ledled Cymru, y DU a thu hwnt, i gefnogi polisïau sy'n seiliedig ar dystiolaeth.

Rhagor o wybodaeth am ein darlithoedd cyhoeddus, seminarau ymchwil a gweithdai mewn gwyddor cynaliadwyedd a chreu lleoedd.

Newyddion diweddaraf

Image of Dame Judy with the staff of the field centre

Antur Wyllt Judi Dench i Borneo

2 Gorffennaf 2019

Judi Dench yn ymweld â Chanolfan maes Danau Girang

Dairy cattle

Gwartheg llaeth a’r newid yn yr hinsawdd - all geneteg ein helpu i addasu?

24 Mehefin 2019

Astudiaeth newydd yn edrych ar strategaethau ar gyfer cynyddu gwydnwch gwartheg godro i newid yn yr hinsawdd.

Sustainable Place Research Institute

Mannau Cynaliadwy yn ennill aur yng ngwobrau Effaith Gwyrdd!

14 Mehefin 2019

Sustainable Places Research Institute has been awarded gold with honours in the Green Impact awards, at a ceremony held in Cardiff on 11 June 2019.

Rhagor o wybodaeth am rai o'n prosiectau ymchwil o amgylch y byd.