Ewch i’r prif gynnwys

Y Gwyddorau Cymdeithasol

Mae ein hymchwil sy'n seiliedig ar wybodaeth ddamcaniaethol gyda ffocws ar bolisïau clir, yn rhoi pwyslais ar sicrhau effaith gymdeithasol yn y byd go iawn.

Ein cyflwyniad REF

UA 21 Cymdeithaseg

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar bum thema eang: anghydraddoldebau, rhaniadau ac amrywiaeth, diwylliant, rhyngweithio a bywyd bob dydd; trosedd, diogelwch a chyfiawnder; gwyddoniaeth, technoleg a risg; ac addysg, sgiliau a'r farchnad lafur.

UA 23 Addysg

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar les, dysgu ac addysgeg plant a phobl ifanc o'r blynyddoedd cynnar i addysg broffesiynol, a marchnadoedd addysg, sgiliau a llafur.