Ewch i’r prif gynnwys

Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Mae gennym gymuned ymchwil talentog sy’n cyflwyno ymchwil ysbrydoledig sydd ar y blaen ym maes arloesedd technolegol ac yn parhau i wneud cyfraniad gwerthfawr i’r sector cyfrifiadureg sy’n datblygu’n gyflym.

Ein cyflwyniad REF

UA 11 Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Rydym yn ymgymryd ag ymchwil sylfaenol sy'n mynd i'r afael â heriau'r byd go iawn er mwyn cael effaith gadarnhaol ar fywyd cymdeithas a bywydau pobl o ddydd i ddydd.