Ewch i’r prif gynnwys

Hanes, Archaeoleg a Chrefydd

Mae ein hymchwilwyr yn archwilio ac yn rhannu eu hangerdd am gymdeithasau a chredoau crefyddol y gorffennol, o'r cyfnod cynhanes hyd heddiw.

Ein cyflwyniad REF

UA 15 Archaeoleg

Mae gennym enw da yn rhyngwladol am ragoriaeth yn y gwyddorau archeolegol ac mewn ymchwil maes, cadwraeth, arferion treftadaeth ac ymgysylltu â'r cyhoedd.

UA 28 Hanes

Rydym yn ymchwilio i, ac yn rhannu angerdd am gymdeithasau a chredoau crefyddol y gorffennol, o'r cyfnod cynhanes hyd heddiw, mewn ffordd sy'n effeithio ar academia, addysgwyr, sefydliadau treftadaeth, gweithwyr gofal iechyd proffesiynol, llunwyr polisi'r llywodraeth, a'r cyhoedd.