Ewch i’r prif gynnwys

Busnes

Mae ein gwaith ymchwil pwrpasol, yn y byd go iawn ac sy’n arwain yn rhyngwladol, ym maes y gwyddorau cymdeithasol, yn ganolog i’r gwaith o gyflawni ein dyheadau Gwerth Cyhoeddus.

Ein cyflwyniad REF

UA 17 Astudiaethau Busnes a Rheolaeth

Yn ganolfan ryngwladol flaenllaw ar gyfer ymchwil mewn ymchwil Busnes a Rheolaeth, cawn ein harwain gan ethos cyfannol o Werth Cyhoeddus.