Ewch i’r prif gynnwys

Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth

Mae ein hymchwil yn cwmpasu pedair disgyblaeth – Llenyddiaeth Saesneg, Iaith a Chyfathrebu, Athroniaeth ac Ysgrifennu Creadigol. Rydym wedi ymrwymo i feddwl yn greadigol, sicrhau manwl gywirdeb a bod yn drawsddisgyblaethol.

Ein cyflwyniad REF

UA 27 Iaith a Llenyddiaeth Saesneg

Mae ein cryfderau ymchwil yn cyd-fynd â'n nod i roi arweinyddiaeth ryngwladol ym maes ymchwil drawsddisgyblaethol gan ganolbwyntio ar yr amrywiaeth sy'n hynodi gwerth y dyniaethau.

UA 34 Cyfathrebu, Diwylliannol ac Astudiaethau'r Cyfryngau, Rheoli Llyfrgelloedd a Gwybodaeth

Mae ein gwaith yn dadansoddi polisi’r cyfryngau, cynrychiolaethau ac arferion, gyda ffocws ar heriau cyfredol. Mae'n cwmpasu ymchwil sy'n edrych ar newyddiaduraeth a democratiaeth, goblygiadau technolegau sy'n datblygu, ac arloesedd yn y diwydiant creadigol.