Ewch i’r prif gynnwys

Meddygaeth

Mae ymchwil yn amrywiol o ymchwilio labordy i ymarfer clinigol, mewn ysbytai a lleoliadau cymunedol.

Ein cyflwyniad REF

UA 1 Meddygaeth Glinigol

Gan fynd i'r afael â heriau iechyd allweddol sy'n effeithio ar gymdeithas, rydym wedi creu amgylchedd ymchwil cynaliadwy a chynhwysol i harneisio ymchwil darganfod ar gyfer arloesi clinigol yn y dyfodol.

UA 3 Proffesiynau Iechyd Perthynol, Deintyddiaeth, Nyrsio a Fferylliaeth

Mae gan ein hymchwil y ffocws cyffredin tuag at fod o fudd i iechyd a lles dynol.

UA 4 Seicoleg, Seiciatreg a’r Niwrowyddorau

Mae ein hymchwil yn cynnwys deall natur a thriniaeth ystod eang o anhwylderau seiciatrig, niwroddatblygiadol a niwrolegol.