Ewch i’r prif gynnwys

Y Gyfraith a Gwleidyddiaeth

Mae cyd-destun ein hymchwil ryngddisgyblaethol yn caniatáu i'n staff a'n myfyrwyr gydweithio'n helaeth, cynhyrchu ymchwil amrywiol ac effeithiol, a chyfrannu at drafodaethau cyfoes o bwys.

Ein cyflwyniad REF

UA 18 Y Gyfraith

Mae ein hymchwil yn cael ei sbarduno gan gwestiynau trawswladol sy'n ymwneud cyfiawnder byd-eang a llywodraethu aml-lefel, cynaliadwyedd amgylcheddol, iechyd a lles, hawliau dynol, cyfiawnder cymdeithasol, troseddu a diogelwch.

UA 19 Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Rhyngwladol

Mae ein hymchwil ar flaen y gad o ran gwleidyddiaeth a chysylltiadau rhyngwladol ac mae ein hymchwilwyr yn ymwneud â pholisi ac ymarfer cenedlaethol a rhyngwladol.