Ewch i’r prif gynnwys

Cemeg

Mae ein hymchwilwyr sy’n enwog yn rhyngwladol yn gweithio i gael hyd i atebion i heriau byd-eang o bwys ac mae'n partneriaethau strategol yn fodd i ni gyfrannu at dwf economaidd cenedlaethol, a chyflawni effaith fyd-eang.

Ein cyflwyniad REF

UA 8 Cemeg

Rydym wedi ymrwymo i ethos o ymchwil rhyngddisgyblaethol drylwyr yn y gwyddorau cemegol, wedi'i ategu gan gyfleusterau a seilwaith ymchwil rhagorol.