Ewch i’r prif gynnwys

Y Gymraeg

Mae ein hymchwil mewn llenyddiaeth, ieithyddiaeth, a chynllunio a pholisi iaith, yn sicrhau newid ymarferol, diwylliannol a deddfwriaethol cadarnhaol i gymunedau yng Nghymru a thu hwnt.

Ein cyflwyniad REF

UA 26 Ieithoedd Modern ac Ieithyddiaeth

Mae ein hymchwilwyr yn rhannu diddordeb nodedig mewn dulliau rhyngddisgyblaethol a thrawswladol o ymdrin â diwylliannau llenyddol a gweledol, cyfieithu, treftadaeth a sosioieithyddiaeth.