Ewch i’r prif gynnwys

Daearyddiaeth a Chynllunio

Mae ein hymchwil yn mynd i'r afael â'r heriau mawr rydyn ni’n eu hwynebu ar hyn o bryd gan gynnwys datblygu polisïau, trafodaethau cyhoeddus, ac arferion arloesol ym meysydd daearyddiaeth a chynllunio.

Ein cyflwyniad REF

UA 14 Daearyddiaeth ac Astudiaethau Amgylcheddol

Mae ein hymchwil yn canolbwyntio ar gynllunio, llywodraethu a chynaliadwyedd dinasoedd, rhanbarthau a mannau gwledig.