Ewch i’r prif gynnwys

Ymsefydlu ac ymrestru ôl-raddedig

Fel myfyriwr ôl-raddedig, bydd angen i chi fynychu digwyddiadau ymsefydlu ar gyfer eich rhaglen astudio yn yr Ysgol.

Mae rhaglenni ymsefydlu ysgolion ar gyfer blwyddyn academaidd 2023-24 yn cael eu cynllunio ar hyn o bryd. Byddwn yn diweddaru'r dudalen hon cyn gynted ag y bydd gennym fwy o wybodaeth ynghylch pryd a ble y bydd eich cyfnod sefydlu yn yr ysgol yn cael ei gynnal.

Rydym wrthi’n llunio amserlenni ymsefydlu cyn i chi gyrraedd. Cewch ebost pan fydd y rhain ar gael. Cadwch olwg amdanynt!

Cyn dod i Gaerdydd ym mis Medi, rhaid i bob myfyriwr gwblhau cofrestriad ar-lein. Byddwn yn cysylltu â chi o gwmpas tair wythnos cyn dechrau eich rhaglen i roi gwybod bod y cofrestriad ar-lein ar agor.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am gofrestru ar-lein, cysylltwch â'r tîm Cofrestru ar +44 (0) 29 2087 6211.

MSc Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang

Gwybodaeth am ddigwyddiadau ymsefydlu MSc Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang yn Ysgol y Biowyddorau.

PhD, MPhil and MD

Information about School induction events for PhD, MPhil and MD programmes in the School of Bioscience.

MRes yn y Biowyddorau

Gwybodaeth am ymsefydlu ar gyfer MRes yn y Biowyddorau yn Ysgol y Biowyddorau.

MSc Bioleg Data Mawr

Gwybodaeth am ddigwyddiadau ymsefydlu MSc Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang yn Ysgol y Biowyddorau.