Ewch i’r prif gynnwys

Datganiadau’r cyfryngau

Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall - 17/2/23

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Ni chyflwynodd Prifysgol Caerdydd wybodaeth yn rhan o rownd ddiwethaf Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall. Dyna pam nad ydym ar y rhestr eleni.

Dyma benderfyniad gweithredol a wnaed ar adeg pan rydym yn diweddaru ein strwythurau a’n prosesau i sicrhau cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant. Mae hyn wedi ein galluogi i bwyso a mesur lle rydym arni o ran cydraddoldeb LHDTC+ yn y sefydliad ac ystyried yr hyn y mae angen i ni ei wneud i gyflawni ein blaenoriaethau.

O ystyried yr amserlen bresennol, rydym yn dal i ystyried a yw’n bosibl i ni gyflwyno gwybodaeth yn rhan o’r rownd nesaf.

Rydym yn cydnabod y gwaith gwerthfawr y mae Stonewall yn ei wneud i’n helpu i ddatblygu polisïau ac arferion sy’n sicrhau bod y rhai sy’n perthyn i’n cymuned LHDTC+ yn gwybod bod croeso iddynt a’u bod yn cael eu gwerthfawrogi. Mae Prifysgol Caerdydd yn dal i fod yn un o Hyrwyddwyr Amrywiaeth Stonewall.  Mae ein hymrwymiad i’r gymuned LHDTC+ yn hirsefydlog ac yn anghyfnewidiadwy, ac rydym yn falch o gael ein cydnabod yn rheolaidd dros flynyddoedd lawer yn un o’r prif gyflogwyr yn y DU ar gyfer aelodau o’r gymuned LHDTC+.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau amgylchedd cynhwysol i ddysgwyr, myfyrwyr a staff LHDTC+.

Ei Mawrhydi’r Frenhines 1926-2022

Yr Is-Ganghellor yn anfon cydymdeimlad at aelodau o'r Teulu Brenhinol.

Graddio - 21/07/22

Datganiad ynghylch gwisgoedd graddio

Ymddygiad staff ar y cyfryngau cymdeithasol - 06/07/22

Datganiad sy’n ymwneud ag ymddygiad staff ar y cyfryngau cymdeithasol

Datganiad ar y cyd gan Brifysgol Caerdydd ac Undeb y Prifysgolion a Cholegau am USS

Mae Prifysgol Caerdydd a changen leol UCU (UCU Caerdydd) wedi gweithio mewn partneriaeth i gytuno ar ddatganiad ar y cyd yn ymwneud â'r anghydfod USS presennol.

Graddio 2022 - 07/03/22

Neges o Claire Morgan, Rhag Is-Ganghellor, Addysg a Phrofiad Myfyrwyr

Stonewall

Stonewall - 22/06/21

Ymateb i lythyr y Crwner - 09/02/2022

Ymateb i lythyr y Crwner

Neges ar y cyd i fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru - 25/10/21

Neges ar y cyd i fyfyrwyr Prifysgol Metropolitan Caerdydd, Prifysgol Caerdydd a Phrifysgol De Cymru

Statement - 15/10/21

Statement - 15/10/21

Statement on concerns raised about scaling - 15/07/21

Statement on concerns raised about scaling - 15/07/21

Canlyniadau ACM 2021

Datganiad ynghylch canlyniadau ACM 2021

Ymateb i Nation.Cymru - 22/06/21

Response to Nation.Cymru - 22/06/21

Sylwadau cyfryngau cymdeithasol - 17/06/21

Sylwadau cyfryngau cymdeithasol - 17/06/21

Statement issued to The Tab - 03/06/21

Statement issued to The Tab - 03/06/21

Neges i Gadeirydd Cymdeithas Ceidwadwyr Prifysgol Caerdydd o'r Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr - 20.5.21

Neges i Gadeirydd Cymdeithas Ceidwadwyr Prifysgol Caerdydd o'r Rhag Is-Ganghellor Addysg a Phrofiad y Myfyrwyr - 20.5.21

Rhaglen Cyfnewid Dysgu Rhyngwladol (ILEP) - 04.05.2021

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi rhaglen cyfnewid dysgu rhyngwladol newydd (ILEP), yn dilyn penderfyniad Llywodraeth y DU i roi’r gorau i fod yn rhan o gynllun Erasmus+.

Rhaglen ddogfen BBC Three - 28/04/2021

Datganiad ynghylch rhaglen ddogfen BBC Three - 28/04/2021

Datganiad a gyflwynwyd i The Tab - 22/04/21

Datganiad a gyflwynwyd i The Tab - 22/04/21

Datganiad a gyflwynwyd i Wales Online - 15/04/21

Datganiad a gyflwynwyd i Wales Online - 15/04/21

Ebost ymddiheuro - Dr Helen McCarthy

Ebost a anfonir i'r holl fyfyrwyr BI3354 Anatomeg Uwch ar ran Dr Helen McCarthy

Neges i fyfyrwyr yn yr Ysgol Meddygaeth o Bennaeth yr Ysgol - 24/11/20

Neges i fyfyrwyr yn yr Ysgol Meddygaeth o Bennaeth yr Ysgol - 24/11/20

Datganiad gan Bennaeth Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth – dydd Gwener, 20 Tachwedd, 2020

Datganiad gan Bennaeth Ysgol y Gyfraith a Gwleidyddiaeth – dydd Gwener, 20 Tachwedd, 2020

Datganiad i BBC Wales – dydd Mercher 18 Tachwedd, 2020

Datganiad i BBC Wales – dydd Mercher 18 Tachwedd, 2020

Datganiad ynghylch astudiaeth cyn-argraffu Prifysgol Caerdydd am effeithlonrwydd cegolch yn erbyn SARS-COV-2 in vitro:

Datganiad ynghylch astudiaeth cyn-argraffu Prifysgol Caerdydd am effeithlonrwydd cegolch yn erbyn SARS-COV-2 in vitro

Cyhoeddiadau llywodraethau Cymru a'r DU ynghylch graddau

Datganiad yn ymateb i gyhoeddiadau llywodraeth Cymru a'r DU ynghylch graddau.

Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd

Datganiad am yr Ysgol Deintyddiaeth

Llythyr agored oddi wrth yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor yn dilyn llofruddiaeth George Floyd

Datganiad yn dilyn llofruddiaeth George Floyd - 02/06/20

Datganiad yn dilyn llofruddiaeth George Floyd

Men’s football team – 06/03/2020

Cardiff University statement on the men's football team

Social media comments - 17/12/2019

University statment on social media comments

Voter registration – 12/12/2019

University statement on voter registration

University statement on Student Union lift - 11/12/2019

University statement on the Park Place Cardiff University Students' Union lift

Pro-choice motion – Cardiff University Students’ Union

Statement from Jackie Yip, Students’ Union President

Cardiff University response to Students' Union AGM motion on EHRC report – 22/11/2019

Cardiff University response to Students' Union AGM motion on EHRC report

Allegations of racism - 27/06/2019

Statement on allegations of racism at Cardiff University

OIA summary - 01/07/2019

Response to OIA summary

Mental health support - 13/05/2019

Statement on mental health support at Cardiff University

Cardiff University event - 10/04/2019

Statement regarding event at Cardiff University

General Practice - 02/04/2019

Letter regarding general practice

Response from Chair of Council to Cardiff University BME students - 20/03/2019

Response from Chair of Council to Cardiff University BME students

Letter to the Editor, The Sunday Times: re foreign medical students - 14/03/2019

Letter to the Editor, The Sunday Times regarding the article 'Britons lose out to rush of forgein medical students'

BBC Wales Live - 20/02/2019

BBC Wales Live statement

School of Welsh/Welsh for Adults - 19/02/2019

Datganiad Trawsffurfio Caerdydd

Trawsffurfio Caerdydd

Datgelu cynllun i gyflawni cynllun strategol y Brifysgol

Cardiff University Staff Opposing Brexit

Vice-Chancellor’s response to the open letter from the group Cardiff University Staff Opposing Brexit

Malcolm Anderson

Statement regarding Malcolm Anderson

ESRC PhD applications

Statement regarding ESRC PhD applications

Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl - Update 27/04/2018

Updated statement on the Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Statement on the Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Allegations relating to research misconduct - 19/04/2018

Statement on allegations relating to research misconduct

Cardiff University to stop investing in fossil fuels

Cardiff University has announced it is to stop investing in fossil fuels by 2021.

Partial Fossil Fuel Divestment

Our statement on Partial Fossil Fuel Divestment

Aberconway Building and Library - updated 23/2/2018

Following an incident on 19/02/18 at Aberconway Building the University has issued a statement.