Ewch i’r prif gynnwys

Datganiadau’r cyfryngau

Cyhoeddiadau llywodraethau Cymru a'r DU ynghylch graddau

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym yn croesawu datganiad llywodraethau Cymru a'r DU am y penderfyniad i ddyfarnu graddau Safon Uwch, Safon UG, TGAU, Tystysgrif Her Sgiliau a Bagloriaeth Cymru yng Nghymru a Lloegr ar sail graddau’r Ysgol neu’r Coleg.

Os yw hyn wedi effeithio arnoch, byddwn yn cadw at ein cynnig o le yn 2020 (neu 2021 i’r rheiny sydd am ohirio mynediad) i’r holl ymgeiswyr a’n dewisodd ni’n gadarn, ac i’r rheiny a’n dewisodd fel eu dewis wrth gefn (os nad ydynt wedi bodloni amodau’r cynnig gan eu dewis cadarn na’u derbyn gan brifysgol eu dewis cadarn) y mae eu graddau’n bodloni amodau eu cynnig erbyn y terfynau amser canlynol:

7 Medi 2020 – i’r holl raglenni heblaw y rheiny a restrir isod.
31 Awst 2020 – ar gyfer rhaglenni yn ein Hysgolion Pensaernïaeth, Deintyddiaeth, Gwyddorau Gofal Iechyd, Meddygaeth a Fferylliaeth ar gyfer mynediad yn 2020. Ar ôl y dyddiad hwn a hyd at 7 Medi, byddwn yn dal i gadw at gynnig o le, ond efallai bydd ar gyfer mynediad yn 2021.

Nid oes gennym fynediad at y Graddau Asesiadau Canolfan. Cyn gynted â’ch bod yn cael cadarnhad swyddogol o’r graddau hyn, ebostiwch admissions@caerdydd.ac.uk fel y gallwn eich cynghori.

Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd

Gallwn gadarnhau ein bod wedi derbyn y llythyr gan fyfyrwyr yr Ysgol Deintyddiaeth.

Mae’r llythyr yn codi nifer o faterion a digwyddiadau honedig sy’n peri llawer iawn o bryder.

Mae’r Brifysgol a’r Ysgol Deintyddiaeth yn ymdrin â honiadau o hiliaeth yn gwbl o ddifrif. Mae gennym fesurau ar waith er mwyn sicrhau ein bod yn gallu edrych i mewn i’r honiadau a chymryd camau priodol.  

Mae’n bwysig bod y Brifysgol a’r Ysgol yn ystyried cynnwys y llythyr ac yn asesu pa gamau sy’n ofynnol ar unwaith ac yn y tymor hir.  

Rydym wedi ymrwymo i greu cymuned sy’n seiliedig ar urddas, cwrteisi a pharch. Nid oes lle i hiliaeth.

Llythyr agored oddi wrth yr Is-Ganghellor

Neges gan yr Is-Ganghellor yn dilyn llofruddiaeth George Floyd

Datganiad yn dilyn llofruddiaeth George Floyd - 02/06/20

Datganiad yn dilyn llofruddiaeth George Floyd

Men’s football team – 06/03/2020

Cardiff University statement on the men's football team

Social media comments - 17/12/2019

University statment on social media comments

Voter registration – 12/12/2019

University statement on voter registration

University statement on Student Union lift - 11/12/2019

University statement on the Park Place Cardiff University Students' Union lift

Pro-choice motion – Cardiff University Students’ Union

Statement from Jackie Yip, Students’ Union President

Cardiff University response to Students' Union AGM motion on EHRC report – 22/11/2019

Cardiff University response to Students' Union AGM motion on EHRC report

Allegations of racism - 27/06/2019

Statement on allegations of racism at Cardiff University

OIA summary - 01/07/2019

Response to OIA summary

Mental health support - 13/05/2019

Statement on mental health support at Cardiff University

Cardiff University event - 10/04/2019

Statement regarding event at Cardiff University

General Practice - 02/04/2019

Letter regarding general practice

Response from Chair of Council to Cardiff University BME students - 20/03/2019

Response from Chair of Council to Cardiff University BME students

Letter to the Editor, The Sunday Times: re foreign medical students - 14/03/2019

Letter to the Editor, The Sunday Times regarding the article 'Britons lose out to rush of forgein medical students'

BBC Wales Live - 20/02/2019

BBC Wales Live statement

School of Welsh/Welsh for Adults - 19/02/2019

Datganiad Trawsffurfio Caerdydd

Trawsffurfio Caerdydd

Datgelu cynllun i gyflawni cynllun strategol y Brifysgol

Cardiff University Staff Opposing Brexit

Vice-Chancellor’s response to the open letter from the group Cardiff University Staff Opposing Brexit

Malcolm Anderson

Statement regarding Malcolm Anderson

ESRC PhD applications

Statement regarding ESRC PhD applications

Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl - Update 27/04/2018

Updated statement on the Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Statement on the Welsh Rugby Union (WRU) National Bowl

Allegations relating to research misconduct - 19/04/2018

Statement on allegations relating to research misconduct

Cardiff University to stop investing in fossil fuels

Cardiff University has announced it is to stop investing in fossil fuels by 2021.

Partial Fossil Fuel Divestment

Our statement on Partial Fossil Fuel Divestment

Aberconway Building and Library - updated 23/2/2018

Following an incident on 19/02/18 at Aberconway Building the University has issued a statement.