Ewch i’r prif gynnwys

Canolfan y cyfryngau

Rydym yn cydnabod rôl bwysig y cyfryngau yn cyfathrebu ein cyfnewidiadau, cyflawniadau a dyheadau ac rydym yn ceisio hwyluso’r gwaith hwn pryd bynnag y bo’n bosibl.

Sylwadau swyddogol ar ddigwyddiadau a datblygiadau ar draws y brifysgol.

Canllawiau ar gomisiynu fideo a rhestr o’r partneriaid cynhyrchu yr ymddiriedwn ynddynt

Yn darparu mynediad i sylwadau arbenigol, barn a dadansoddiad gwybodus ar amrywiaeth o faterion ymchwil ac amserol.

Manylion cyswllt ar gyfer ein staff cyfryngau a chyfathrebu.