Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau

Celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys busnes, Saesneg, athroniaeth, hanes, crefydd, newyddiaduriaeth, y gyfraith, dysgu gydol oes, ieithoedd, cerddoriaeth, daearyddiaeth, gwleidyddiaeth a'r gwyddorau cymdeithasol.

Katie Bodinger

Gwyddorau Biofeddygol a bywyd

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys y biowyddorau, deintyddiaeth, meddygaeth, optometreg a seicoleg.

Gerry Holt

Gwyddorau Ffisegol a pheirianneg

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys pensaernïaeth, cemeg, cyfrifiadureg, gwyddoniaeth, gwyddorau daear, peirianneg, mathemateg, ffiseg a seryddiaeth.

Mike Bishop


Arloesi

  Heath Jeffries

  Ymchwil

   Alison Tobin

   Cysylltiadau Cyhoeddus

   Ed Bridges

   Jennifer Burke Davies

   Pennaeth Cyfathrebu Mewnol

   Llywelyn Lehnert

   Cyfathrebu Mewnol

   Daneka Norman

   Myfyrwyr

   Katrina Taylor

   Saffron McDarren

   Cynghrair GW4

   Sophie Gidley


   Cynorthwy-ydd Cyfathrebu a'r Cyfryngau

   Cadi Thomas

   Uwch Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

   Louise Hartrey

   Pennaeth Cyfathrebu

   Christopher Jones

    Dirprwy Bennaeth Cyfathrebu

    Victoria Dando

    Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

    Laura Davies