Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau

Celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys busnes, Saesneg, athroniaeth, hanes, crefydd, newyddiaduriaeth, y gyfraith, dysgu gydol oes, ieithoedd, cerddoriaeth, daearyddiaeth, gwleidyddiaeth a'r gwyddorau cymdeithasol.

Katie Bodinger

Gwyddorau Biofeddygol a bywyd

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys y biowyddorau, deintyddiaeth, meddygaeth, optometreg a seicoleg.

Alice Gray

Gwyddorau Ffisegol a pheirianneg

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys pensaernïaeth, cemeg, cyfrifiadureg, gwyddoniaeth, gwyddorau daear, peirianneg, mathemateg, ffiseg a seryddiaeth.

Jonathan Rees


Arloesi

  Heath Jeffries

  Ymchwil

   Alison Tobin

   Cysylltiadau Cyhoeddus

   Ben Lloyd

   Jennifer Burke

   Pennaeth Cyfathrebu Mewnol

   Llywelyn Lehnert

   Cyfathrebu Mewnol

   Sarah Hughes

   Cyfathrebu Myfyrwyr

   Daneka Norman

   Cynghrair GW4

   Nichola Purdue


   Cynorthwy-ydd Cyfathrebu a'r Cyfryngau

   Cheryl Briscombe

   Uwch Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

   Louise Hartrey

   Pennaeth Cyfathrebu

   Christopher Jones

    Dirprwy Bennaeth Cyfathrebu

    Victoria Dando

    Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

    Laura Davies