Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau

Celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys busnes, Saesneg, athroniaeth, hanes, crefydd, newyddiaduriaeth, y gyfraith, dysgu gydol oes, ieithoedd, cerddoriaeth, daearyddiaeth, gwleidyddiaeth a'r gwyddorau cymdeithasol.

Katie Bodinger

Gwyddorau Biofeddygol a bywyd

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys y biowyddorau, deintyddiaeth, meddygaeth, optometreg a seicoleg.

Gerry Holt

Gwyddorau Ffisegol a pheirianneg

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys pensaernïaeth, cemeg, cyfrifiadureg, gwyddoniaeth, gwyddorau daear, peirianneg, mathemateg, ffiseg a seryddiaeth.

Mike Bishop


Arloesi

  Heath Jeffries

  Ymgysylltu

  Kevin Leonard

  Ymchwil

   Alison Tobin

   Cysylltiadau Cyhoeddus

   Ed Bridges

   Richard Duffy

   Pennaeth Cyfathrebu Mewnol

   Llywelyn Lehnert

   Cyfathrebu Mewnol

   Charlotte Rogers

   Myfyrwyr

   Katrina Taylor

   Saffron McDarren

   Cynghrair GW4

   Nichola Purdue


   Cynorthwy-ydd Cyfathrebu a'r Cyfryngau

   Cheryl Briscombe

   Swyddog Ymgyrchoedd

   Louise Hartrey

   Pennaeth Cyfathrebu

   Christopher Jones

    Dirprwy Bennaeth Cyfathrebu

    Victoria Dando

    Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata

    Claire Sanders