Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau

Celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys busnes, Saesneg, athroniaeth, hanes, crefydd, newyddiaduriaeth, y gyfraith, dysgu gydol oes, ieithoedd, cerddoriaeth, daearyddiaeth, gwleidyddiaeth a'r gwyddorau cymdeithasol.

Katie Bodinger

Gwyddorau Biofeddygol a bywyd

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys y biowyddorau, deintyddiaeth, meddygaeth, optometreg a seicoleg.

Alice Gray

Gwyddorau Ffisegol a pheirianneg

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys pensaernïaeth, cemeg, cyfrifiadureg, gwyddoniaeth, gwyddorau daear, peirianneg, mathemateg, ffiseg a seryddiaeth.

Jonathan Rees


Arloesi

  Heath Jeffries

  Ymchwil

   Alison Tobin

   Cysylltiadau Cyhoeddus

   Ben Lloyd

   Jennifer Burke

   Pennaeth Cyfathrebu Mewnol

   Llywelyn Lehnert

   Cyfathrebu Mewnol

   Charlotte Rogers

   Myfyrwyr

   Ann-Marie Ramsay

   Cynghrair GW4

   Nichola Purdue


   Cynorthwy-ydd Cyfathrebu a'r Cyfryngau

   Cheryl Briscombe

   Uwch Swyddog Cyfryngau Cymdeithasol

   Louise Hartrey

   Pennaeth Cyfathrebu

   Christopher Jones

    Dirprwy Bennaeth Cyfathrebu

    Victoria Dando

    Cyfarwyddwr Cyfathrebu, Marchnata a Recriwtio Myfyrwyr

    Laura Davies