Ewch i’r prif gynnwys

Cysylltiadau

Celfyddydau, y dyniaethau a'r gwyddorau cymdeithasol

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys busnes, Saesneg, athroniaeth, hanes, crefydd, newyddiaduriaeth, y gyfraith, dysgu gydol oes, ieithoedd, cerddoriaeth, daearyddiaeth, gwleidyddiaeth a'r gwyddorau cymdeithasol.

Katie Bodinger

Gwyddorau Biofeddygol a bywyd

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys y biowyddorau, deintyddiaeth, meddygaeth, optometreg a seicoleg.

Gerry Holt

Gwyddorau Ffisegol a pheirianneg

Ymholiadau am feysydd sy'n cynnwys pensaernïaeth, cemeg, cyfrifiadureg, gwyddoniaeth, gwyddorau daear, peirianneg, mathemateg, ffiseg a seryddiaeth.

Mike Bishop


Arloesi

  Heath Jeffries

  Ymgysylltu

  Kevin Leonard

  Ymchwil

   Alison Tobin

   Cysylltiadau Cyhoeddus

   Ed Bridges

   Richard Duffy

   Cyfathrebu mewnol

   Charlotte Rogers

   Myfyrwyr

   Louise Hartrey

   Cynghrair GW4

   Nichola Purdue


   Cynorthwy-ydd Cyfathrebu a'r Cyfryngau

   Cheryl Briscombe

   Swyddog Ymgyrchoedd

   Jemma Cole

   Pennaeth Cyfathrebu

   Christopher Jones

    Dirprwy Bennaeth Cyfathrebu

    Victoria Dando

    Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Marchnata

    Claire Sanders