Ewch i’r prif gynnwys

Ymateb i Nation.Cymru - 22/06/21

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Nid yw'r safbwyntiau a fynegwyd yn cynrychioli barn y Brifysgol mewn unrhyw ffordd. Rydym yn deall bod y rhain yn sylwadau hanesyddol a phersonol, wedi'u mynegi ar gyfrif personol. Fodd bynnag, er eu bod yn sylwadau personol, mae'r Brifysgol yn disgwyl i bob aelod o gymuned y Brifysgol drin pobl eraill â pharch, cwrteisi ac ystyriaeth bob amser.