Ewch i’r prif gynnwys

Sylwadau cyfryngau cymdeithasol - 17/06/21

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Rydym yn ymwybodol o'r sylwadau a wnaed gan aelod o staff academaidd, sydd wedi'u dileu. Rydym hefyd yn ymwybodol ei fod wedi ymddiheuro'n gyhoeddus i'r Athro Roberts am ei sylwadau amhriodol. Mae'n bwysig pwysleisio mai sylwadau personol oedd y rhain, wedi'u mynegi ar gyfrif personol. Nid oedd y safbwyntiau a fynegwyd mewn unrhyw ffordd yn cynrychioli barn y Brifysgol, sy'n annog urddas a pharch at bawb.