Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Deintyddiaeth Prifysgol Caerdydd

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Gallwn gadarnhau ein bod wedi derbyn y llythyr gan fyfyrwyr yr Ysgol Deintyddiaeth.

Mae’r llythyr yn codi nifer o faterion a digwyddiadau honedig sy’n peri llawer iawn o bryder.

Mae’r Brifysgol a’r Ysgol Deintyddiaeth yn ymdrin â honiadau o hiliaeth yn gwbl o ddifrif. Mae gennym fesurau ar waith er mwyn sicrhau ein bod yn gallu edrych i mewn i’r honiadau a chymryd camau priodol.  

Mae’n bwysig bod y Brifysgol a’r Ysgol yn ystyried cynnwys y llythyr ac yn asesu pa gamau sy’n ofynnol ar unwaith ac yn y tymor hir.  

Rydym wedi ymrwymo i greu cymuned sy’n seiliedig ar urddas, cwrteisi a pharch. Nid oes lle i hiliaeth.