Ewch i’r prif gynnwys

Gwledydd yr UE

Os ydych fel arfer yn byw mewn gwlad yn yr UE ac yn bwriadu astudio tuag at eich gradd gyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2020/21, byddwch yn gymwys i gael arian drwy gydol cyfnod eich cwrs.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd gwladolion yr UE sy'n bwriadu astudio yng Nghymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 yn gymwys i dalu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o Gymru a byddant yn gymwys i dderbyn arian ar gyfer ffioedd dysgu gan Gyllid Myfyrwyr Cymru. Bydd y myfyrwyr hyn yn gymwys i gael cefnogaeth tan iddynt orffen eu cwrs. Darllenwch gyhoeddiad Llywodraeth Cymru.

Mae cyllid ar gael i wladolion yr UE gan Gyllid Myfyrwyr Cymru (SFW) i ddechrau cwrs ym mis Medi 2020

Cyllid Ffioedd Dysgu

Gallai myfyrwyr o’r UE sy’n dechrau cwrs yn 2019/20, fod yn gymwys am fenthyciad ffioedd dysgu ad-daladwy o hyd at £9,000 y flwyddyn, yn amodol ar delerau ac amodau.

Sut i wneud cais am gyllid ffioedd dysgu

Roedd myfyrwyr sydd fel arfer yn byw yn yr UE (ond nid y DU) a ddechreuodd astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn gallu gwneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru am arian i dalu ffioedd dysgu. Mae disgwyl i’r broses o wneud cais i fyfyrwyr sy’n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2020 agor ym mis Mawrth 2020.

Gwnewch gais ar gyfer yr arian hwn cyn dod i'r Brifysgol er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr arian pan fyddwch yn ymrestru.

Ad-dalu benthyciad ffioedd dysgu

Y bwriad yw y byddwch yn dechrau ad-dalu hyn pan fyddwch wedi cwblhau eich astudiaethau ac yn ennill cyflog sydd uwch na throthwy penodol. Pennir y trothwy gan ble rydych yn byw fel arfer ar ôl eich astudiaethau. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael ar wefan ad-dalu'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Costau byw yng Nghaerdydd

Mae Caerdydd yn cael ei ystyried yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU o ran costau byw yn ystod eich astudiaethau. Defnyddiwch ein teclyn cyfrifo costau byw i weld faint mae’n ei gostio i fyw yng Nghaerdydd ar gyfartaledd fel myfyriwr israddedig amser llawn.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ar bob cyfrif:

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr