Ewch i’r prif gynnwys

Gwledydd yr UE

Os ydych fel arfer yn byw mewn gwlad yn yr UE ac yn bwriadu astudio tuag at eich gradd gyntaf ym Mhrifysgol Caerdydd yn 2020/21, byddwch yn gymwys i gael arian drwy gydol cyfnod eich cwrs.

Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd gwladolion yr UE sy'n bwriadu astudio yng Nghymru ar gyfer blwyddyn academaidd 2020/21 yn gymwys i dalu'r un ffioedd dysgu â myfyrwyr o Gymru a byddant yn gymwys i dderbyn arian ar gyfer ffioedd dysgu gan Gyllid Myfyrwyr Cymru. Bydd y myfyrwyr hyn yn gymwys i gael cefnogaeth tan iddynt orffen eu cwrs. Darllenwch gyhoeddiad Llywodraeth Cymru.

Mae cyllid ar gael i wladolion yr UE gan Gyllid Myfyrwyr Cymru (SFW) i ddechrau cwrs ym mis Medi 2020

Cyllid Ffioedd Dysgu

Gallai myfyrwyr o’r UE sy’n dechrau cwrs yn 2019/20, fod yn gymwys am fenthyciad ffioedd dysgu ad-daladwy o hyd at £9,000 y flwyddyn, yn amodol ar delerau ac amodau.

Sut i wneud cais am gyllid ffioedd dysgu

Roedd myfyrwyr sydd fel arfer yn byw yn yr UE (ond nid y DU) a ddechreuodd astudio ym Mhrifysgol Caerdydd yn gallu gwneud cais i Gyllid Myfyrwyr Cymru am arian i dalu ffioedd dysgu. Mae disgwyl i’r broses o wneud cais i fyfyrwyr sy’n bwriadu dechrau cwrs ym mis Medi 2020 agor ym mis Mawrth 2020.

Gwnewch gais ar gyfer yr arian hwn cyn dod i'r Brifysgol er mwyn gwneud yn siŵr bod gennych yr arian pan fyddwch yn ymrestru.

Ad-dalu benthyciad ffioedd dysgu

Y bwriad yw y byddwch yn dechrau ad-dalu hyn pan fyddwch wedi cwblhau eich astudiaethau ac yn ennill cyflog sydd uwch na throthwy penodol. Pennir y trothwy gan ble rydych yn byw fel arfer ar ôl eich astudiaethau. Mae rhagor o wybodaeth am hyn ar gael ar wefan ad-dalu'r Cwmni Benthyciadau i Fyfyrwyr.

Costau byw yng Nghaerdydd

Mae Caerdydd yn cael ei ystyried yn un o ddinasoedd mwyaf fforddiadwy'r DU o ran costau byw yn ystod eich astudiaethau. Defnyddiwch ein teclyn cyfrifo costau byw i weld faint mae’n ei gostio i fyw yng Nghaerdydd ar gyfartaledd fel myfyriwr israddedig amser llawn.

Cysylltwch â ni

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, cysylltwch ar bob cyfrif:

If you live in Wales and have either pre-settled or settled status from the EU Settlement Scheme then you can apply to Student Finance Wales for funding.

If eligible, the funding available will be tuition fee funding in the form of a tuition fee loan. A tuition fee loan is repayable.

Depending on your circumstances, you may also qualify for maintenance funding, made up as part loan and grant. Any grant you receive is non-repayable, but all loans are a repayable source of funding.

Please find here an overview of the funding that could be available, dependent on your EU Settlement Scheme status and how long you have lived in the UK for.

EU Settlement Scheme StatusPre-settled statusPre-settled statusSettled status
No. of years ordinarily resident in the UK (in Wales) to qualify for funding before the first day of the first academic year of the course (1 September 2021)*Less than 3 years in the UK but has been ordinarily resident in the UK, Gibraltar, the EEA and/or Switzerland in the 3 years prior to the first day of the first academic year of the course*.3 years or more5 years or more
Tuition Fee Funding availableYesYesYes
Maintenance Funding availableNoYesYes

* the first day of the first academic year of the course is classed as 1 September 2021.

You can find further details about tuition fee funding and/or maintenance funding, and how to apply, from Student Finance Wales.

If you live in England and have either pre-settled or settled status from the EU Settlement Scheme then you can apply to Student Finance England for funding.

If eligible, the funding available will be tuition fee funding in the form of a tuition fee loan. Depending on your circumstances, you may also qualify for maintenance funding in the form of a maintenance loan. A tuition fee loan and a maintenance loan are repayable sources of student funding.

EU Settlement Scheme StatusPre-settled statusPre-settled statusSettled status
No. of years ordinarily resident in the UK (in England) to qualify for funding before the first day of the first academic year of the course (1 September 2021)*Less than 3 years3 years or more5 years or more
Tuition Fee Funding availableNoYesYes
Maintenance Funding availableNoNoYes

* the first day of the first academic year of the course is classed as 1 September 2021.

You can find further details about tuition fee funding and/or maintenance funding, and how to apply, from Student Finance England.

If you are ordinarily resident in England and have pre-settled status, once you reach five years continuous lawful residence you will then be able to apply for Settled Status. If this happens during your course, then you can update Student Finance England and be assessed for full student funding (tuition fee and maintenance funding). Once granted, this would be available from the next academic quarter, and you will continue to be eligible to assessed for this funding for the rest of your course.

For more details about the funding that could be available to you dependent on your EU Settlement Scheme status please with your funding body:

Country of residence

Funding body

Scotland

Student Awards Agency Scotland (SAAS)

Northern Ireland

Student Finance Northern Ireland (SFNI)

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr