Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor ac arian

Rydym yn cynnig cyngor diduedd, cyfrinachol ac ymarferol yn rhad ac am ddim ar gyllid ac agweddau eraill ar eich bywyd myfyriwr.

Cysylltwch â ni os hoffech gael cyngor ar:

Cysylltwch â ni

I gael cymorth gydag ysgoloriaethau, bwrsariaethau neu gyllidebu personol, cysylltwch â:

Bursaries, Scholarships and Money Team

I gael cymorth gyda benthyciadau ffederal yr Unol Daleithiau, cysylltwch â:

US Federal Loans

Ar gyfer ymholiadau cyllid neu gyngor myfyrwyr eraill, cysylltwch â:

Tîm Cyngor a Chyllid Myfyrwyr

Dewch o hyd i ni ar Facebook.

Nodwch ein bod wedi atal ein hapwyntiadau wyneb yn wyneb oherwydd Pandemig y Coronafeirws (COVID-19). Gallwn drefnu apwyntiadau ffôn neu fideo gydag ymgynghorydd fel dewis arall.