Ewch i’r prif gynnwys

Cyngor ac Arian

Rydym wedi ymrwymo i'ch cefnogi chi drwy gynnig cyngor ymarferol ynglŷn ag arian ac agweddau eraill o fywyd myfyriwr.

Rydym yn cynnig cyngor diduedd, anfeirniadol a chyfrinachol, wyneb yn wyneb dros y ffôn, yn rhad ac am ddim yn cynnwys:

  • Arian i fyfyrwyr ar gyfer astudio'n amser llawn, rhan amser ac yn ogystal arian y GIG. Os oes gennych broblemau gyda'ch cyllid, gallwn ni eich helpu.
  • Rydym yn rheoli Ysgoloriaethau a Bwrsariaethau ar gyfer myfyrwyr israddedig y DU.
  • Poeni am reoli eich arian yn y Brifysgol? Gallwn ni eich helpu gyda chyngor cyllidebu.
  • Os ydych chi'n hawlio budd-daliadau lles cyn dod i'r Brifysgol, gallwn ni eich cynghori am yr hyn gallwch ei hawlio pan rydych yn fyfyriwr.
  • Gallwn roi cyngor i chi ynglŷn â dewis llety ac os ydych chi'n cael problemau gyda'ch llety.
  • Rydym yn helpu myfyrwyr gyda materion academaidd cysylltiedig megis y rhai hynny sydd angen saib o'u hastudiaethau neu sy'n dymuno trosglwyddo i gwrs arall a goblygiadau ariannol y penderfyniadau hyn.
  • Rydym yn cynnig cefnogaeth benodol i fyfyrwyr sydd wedi derbyn gofal, sydd wedi gwahanu wrth eu teuluoedd, myfyrwyr sy'n ofalwyr a cheiswyr lloches.

Cysylltu

Tîm Cyngor ac Arian

Press option 5 when calling.