Ewch i’r prif gynnwys

Funding and fees for international students

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

International students studying

To help ensure you can pay your tuition fees and cover your living expenses while you study in the UK, we can advise you on costs and funding opportunities available to you.

International scholarships

Students in a row at graduation

In recognition of the outstanding talent of many international students, we offer a range of highly prestigious international scholarships designed to attract and reward the best students.

We offer our own student scholarships as well as some run in conjunction with other organisations.

"My scholarship gave me the opportunity to study at one of the best Universities in the UK and the world. I would like to say a huge thank you for giving me this life changing opportunity. Cardiff University will always be in my heart!"

Shu-Ngwa Asa'a, Cameroon, Integrated Engineering 2014 - 2018

Undergraduate International Excellence Scholarships

Our Undergraduate International Excellence scholarships for 2024 offer a number of half-fee scholarships to undergraduate international students who can demonstrate their academic potential.

Vice-Chancellor's International Scholarship

We are offering around £1.5M in funding awards to students across foundation, undergraduate, postgraduate and PhD levels of study.

Cardiff India scholarships

In recognition of the outstanding talent of our Indian students, a range of highly prestigious postgraduate scholarships are available.

The Red Dragon Scholarship

In recognition of the outstanding talent of our Chinese students, we are pleased to offer the highly prestigious Cardiff University Red Dragon Scholarship for selected postgraduate taught programmes commencing in 2024.

Cardiff University Year of the Dragon Scholarship

In recognition of our talented Chinese students, we are pleased to offer the Cardiff University Year of the Dragon Scholarship, new for 2024.

Cardiff University Imisa Mategwa – Nina Sauti Scholarship 2024

We are delighted to be offering a new, £10,000 scholarship, to study a full-time masters programme thanks to a generous donation by an alumna.

Cardiff University Marshall Scholarship

Marshall Scholarships finance US nationals of high ability to study postgraduate programmes at UK universities.

Chevening and Global Wales Scholarships

We are a popular destination for Chevening Scholars and we are pleased to support this scholarship programme.

Commonwealth Master's Scholarship Programme

Scholarships are available for students from developing Commonwealth countries who would not otherwise be able to study in the UK.

Scholarships for Mexican Students

With a long history of welcoming students from Mexico, we are pleased to share three scholarship options offering funding support.

Fulbright-Cardiff University scholarship

If you are an US citizen then you can apply for this annual scholarship.

Global Wales Postgraduate Scholarship

This prestigious scholarship programme, offered in collaboration with Study in Wales, is open to postgraduate students from the USA, India, Vietnam and the European Union.

GREAT Scholarships 2024

Are you considering a postgraduate degree in the UK? A GREAT scholarship could be for you! GREAT Scholarships are jointly funded by Cardiff University with the UK government’s GREAT Britain campaign and the British Council.

Law Transfer Scholarship

The Cardiff University Law Transfer Scholarship is available to eligible students transferring into either year two or year three of our LLB programmes

PhD research scholarships

If you are looking to study on a Doctoral programme, funding is available from both the University and external organisations.

The Beacon Scholarship

This lucrative scheme is open to applicants to all undergraduate courses (excluding medicine) from Kenya, Tanzania and Uganda.

Visiting scholars funding schemes

Cardiff University offers two visiting scholar funding schemes - Fulbright and the China Scholarships Council.

For details of awards on offer from other organisations please check the university's Search for Funding database.

Tuition fees

Your tuition fee will depend on the course you have chosen, the duration and level of study.

International and EU fees

Tuition fees are listed on each course page. Additional information can be found on the undergraduate and postgraduate fee pages.

International student visiting the helpdesk

Undergraduate fees

Mae'r ffi y byddwch yn ei thalu yn cwmpasu'r holl ffioedd dysgu, costau hanfodol y cwrs, cofrestru ac arholiadau.

Myfyriwr yn darllen yn y Llyfrgell

Postgraduate fees

Our postgraduate programme fees vary depending on course, mode and level of study.

Deposits for postgraduate taught programmes

International students who have been offered a place onto a postgraduate taught programme will be asked to pay a deposit towards their tuition fees in order to secure their place. Deposit payment deadlines can be found in your official offer letter.

A deposit will not be required if you are:

  • in receipt of a full tuition fee scholarship or a recognised sponsor or funding body;
  • in receipt of a full tuition fee bank or student loan;
  • studying on an approved progression programme at an approved partner institution.

More detailed information can be found on the postgraduate deposits page.

Paying tuition fees

You can pay your tuition fees in a number of ways. It is important that you pay either your first instalment or your full fee at enrolment otherwise we cannot register you as a student. The new student pages explain how to pay your fees, as well as giving other useful information.

Costau byw

Mae Caerdydd wedi'i henwi yn un o'r rhai mwyaf fforddiadwy o holl ddinasoedd prifysgolion y DU.

Caerdydd ddaeth yn ail ym Mynegai Byw Myfyrwyr NatWest 2023 sydd yn gyfrifol am ffactorau fel faint mae myfyrwyr yn ei wario ar fynd allan i incwm drwy waith rhan-amser.

Defnyddiwch ein cyfrifianell costau byw syml i amcangyfrif eich costau. Dangosir y costau byw ar gyfer 2024/25.


Lefel astudiaeth

Cenedl

Llety

Arian cyfred

Amcan o gostau byw ar gyfer israddedigion y DU/UE mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont (Cytundeb 39 wythnos).

Mae'r ffigurau yn yr adran hon yn cael eu cyfrifo dros 39 wythnos/9 mis i roi syniad o gostau byw mwyafrif y myfyrwyr sy'n byw mewn neuadd breswyl. Mae eithriadau i hyn ac os na fyddwch yn byw yn neuaddau preswyl y brifysgol, yna edrychwch ar y costau cyfartalog a amlinellir o dan lety 'preifat'.
Eitem Fesul mis (wedi'i gyfrifo dros 9 mis)Y flwyddyn (39 wythnos)
Rhent yn cynnwys biliau647.395,826.50
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2276.552,488.98
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 315.00135.00
Cymdeithasu a hamddena 3195.001,755.00
Dillad 435.00315.00
Ffôn symudol4 a thrwydded deledu 5
(os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)
32.13289.17
Cyfanswm1,201.0710,809.65
Costau rhentu ar gyfer llety preifat
Mae contract tai preifat yn parhau fel arfer am o leiaf 12 mis. Mae cost gyfartalog rhentu sydd wedi'i chynnwys wedi'i chyfrifo o chwiliad asiantau lleol am dŷ a rennir â 4 ystafell wely. Mae'r costau'n gywir ym mis Mehefin 2024.
EitemY misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent yn y sector preifat450.005,400.00
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang) 1103.501,242.00
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2276.553,318.64
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 315.00180.00
Cymdeithasu a hamddena 3195.002,340.00
Dillad 435.00420.00
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5
(os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)
21.52258.24
Cyfanswm1,096.57 13,158.88
Amcan o gostau byw ôisaddedigion tu allan i'r DU/UE mewn llety Prifysgol -yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Ne Talybont (cytundeb 39 wythnos).

Mae'r ffigurau yn yr adran hon yn cael eu cyfrifo dros 39 wythnos/9 mis i roi syniad o gostau byw mwyafrif y myfyrwyr sy'n byw mewn neuadd breswyl. Mae eithriadau i hyn ac os na fyddwch yn byw yn neuaddau preswyl y brifysgol, yna edrychwch ar y costau cyfartalog a amlinellir o dan lety 'preifat'.
EitemY misY flwyddyn (39 wythnos)
Rhent yn cynnwys biliau647.395,826.50
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2276.552,488.98
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 315.00135.00
Cymdeithasu a hamddena 3195.001,755.00
Dillad 435.00315.00
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5
(os oes trwydded deledu wedi ei phrynu ar gyfer y tŷ)
32.13289.17
Cyfanswm1,201.0710,809.65
Costau rhentu ar gyfer llety preifat
Mae contract tai preifat yn parhau fel arfer am o leiaf 12 mis. Mae cost gyfartalog rhentu sydd wedi'i chynnwys wedi'i chyfrifo o chwiliad asiantau lleol am dŷ a rennir â 4 ystafell wely. Mae'r costau'n gywir ym mis Mehefin 2024.
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent yn y sector preifat450.005,400.00
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang) 1103.501,242.00
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2276.553,318.64
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 315.00180.00
Cymdeithasu a hamddena 3195.002,340.00
Dillad 435.00420.00
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5
(os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu)
21.52258.24
Cyfanswm1,096.5713,158.88
Amcan o gostau byw ar gyfer ôl-raddedigion sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell en-suite yn Llys Talybont.
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos, ac eithrio costau Neuaddau sy'n 51 wythnos)
Rhent yn cynnwys biliau
(wedi'i gyfrifo dros 51 wythnos)
653.087,836.97
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2276.553,318.64
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 315.00180.00
Cymdeithasu a hamddena 3195.002,340.00
Dillad 435.00420.00
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5 (os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)21.52258.24
Cyfanswm1,100.84 14,353.85
Costau rhentu ar gyfer llety preifat
Mae contract tai preifat yn parhau fel arfer am o leiaf 12 mis. Mae cost gyfartalog rhentu sydd wedi'i chynnwys wedi'i chyfrifo o chwiliad asiantau lleol am dŷ a rennir â 4 ystafell wely. Mae'r costau'n gywir ym mis Mehefin 2024.
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent yn y sector preifat450.005,400.00
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang) 1103.501,242.00
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2276.553,318.64
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 315.00180.00
Cymdeithasu a hamddena 3195.002,340.00
Dillad 435.00420.00
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5 (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) 21.52258.24
Cyfanswm1,096.5713,158.88
Amcan costau byw i ôl-raddedigion o du allan i'r UE sy'n byw mewn llety Prifysgol - yn seiliedig ar ystafell ensuite yn Ne Talybont.
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos, ac eithrio costau Neuaddau sy'n 51 wythnos)
Rhent yn cynnwys biliau
(wedi'u cyfrifo dros 51 wythnos)
653.087,836.97
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2276.553,318.64
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 315.00180.00
Cymdeithasu a hamddena 3195.002,340.12
Dillad 435.00420.00
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5 (os oes trwydded deledu ar gyfer pob ystafell wely wedi ei phrynu)21.52258.24
Cyfanswm1,100.84 14,353.85
Costau rhentu ar gyfer llety preifat
Mae contract tai preifat yn parhau fel arfer am o leiaf 12 mis. Mae cost gyfartalog rhentu sydd wedi'i chynnwys wedi'i chyfrifo o chwiliad asiantau lleol am dŷ a rennir â 4 ystafell wely. Mae'r costau'n gywir ym mis Mehefin 2024.
EitemY misY flwyddyn (52 wythnos)
Rhent yn y sector preifat450.005,400.00
Biliau cyfleustodau (nwy, trydan, dŵr a band eang) 1103.501,242.00
Bwyd, pethau ymolchi a golchi dillad 2276.553,318.64
Costau astudio (llyfrau a llungopïo) 315.00180.00
Cymdeithasu a hamddena 3195.002,340.00
Dillad 435.00420.00
Ffôn symudol 4 a thrwydded deledu 5 (os mae un trwydded deledu ar gyfer y cartref wedi ei phrynu) 21.52258.24
Cyfanswm995.87 13,158.88

1 Ffigurau a gymerwyd o Achub y Myfyriwr: Canllaw i Filiau Ynni 2024
2 Ffigurau a gymerwyd gan y Sefydliad Bwyd a Gwasanaethau Golchi Dillad
3 Ffigurau a gymerwyd o Arolwg Costau Myfyrwyr a Hamdden Prifysgol Caerdydd 2024
4 Ffigurau a gymerwyd o Costau Byw Myfyrwyr yn y DU 2023
5 Ffigurau a gymerwyd gan Drwyddedu Teledu

Bwriad yr offeryn hwn yw rhoi enghraifft ichi o gostau byw myfyriwr yn y brifysgol. Bydd gwir ffigyrau costau byw yn amrywio o fyfyriwr i fyfyriwr. Amcangyfrif rhesymol yw'r holl gostau byw a ddyfynnir, ond ddylech chi ddim dibynnu arnyn nhw. Eich cyfrifoldeb chi yw gwneud yn siŵr bod gennych chi ddigon o arian i dalu costau byw pan fyddwch chi’n astudio yn y Brifysgol.

Nid yw’r costau teithio’n rhan o’r ffigurau uchod. Dyma ddolenni gwybodaeth isod am gostau teithio yn y DU:

Myfyrwyr y DU

Isod mae gwybodaeth am y cyllid sydd ar gael i’ch helpu i dalu eich costau byw tra byddwch chi yn y Brifysgol:

Myfyrwyr rhyngwladol

Isafswm y costau byw i astudio y tu allan i Lundain, yn ôl Fisâu a Mewnfudo’r DU (UKVI), yw £1,023 y mis. Er mwyn i’ch fisa myfyriwr basio’r prawf cynhaliaeth, bydd gofyn ichi ddangos bod gennych chi arian ar gyfer costau ffioedd dysgu eich blwyddyn gyntaf a chostau byw gwerth £9,207.

Ffioedd dysgu

Yn ogystal â chostau byw, mae gofyn i fyfyrwyr gynllunio sut y byddan nhw’n talu eu ffioedd dysgu. Isod mae rhagor o wybodaeth am daliadau ffioedd dysgu a’r opsiynau talu: