Ewch i’r prif gynnwys

Daearyddiaeth Forol (BSc)

Blwyddyn Mynediad


Caerdydd yw man geni am y ddisgyblaeth o Ddaearyddiaeth Forol yn y DU.

Cadwch le ar ddiwrnod agored

Trosolwg y cwrs

Cardiff is the birthplace of the discipline of marine geography in the UK. This degree programme has been running since 1976 and is an extremely successful training route for employment in the marine and coastal sector or for future academic study. The degree is an exciting blend of the physical and human geography of deep sea marine and coastal environments.

A major component of this programme is hands-on fieldwork including coastal and offshore mapping of the marine environment to understand its physical and biological characteristics. This work involves using some of the most advanced and exciting technology available.

Situated in an estuary with a large tidal range and with access to a wide variety of coastal environments, Cardiff is an excellent base for both traditional fieldwork and innovative sea-time training. We operate our own research vessel, the Guiding Light, a 12-metre boat used by all undergraduates as part of our research-led teaching programme.

Aside from our current programme of local fieldwork, including the Severn Estuary and other locations along the South Wales coast, our fieldwork currently includes overseas field courses to Jersey, Malta and Spain, where aspects of physical geography (such as biodiversity, water quality and seabed mapping) are combined with applied use within human geography (such as legislation, management and science into policy).

Nodweddion nodedig

This programme involves a common first semester allowing you to experience aspects of Earth sciences and geography before finally deciding upon which honours degree course you wish to pursue.

We currently offer two overseas fieldtrips on each programme with travel and accommodation costs covered by your tuition fees.

You will be able to take part in residential field courses abroad in year two and the final year is taught by staff who are involved in national and international research projects and you can be directly involved in the research pathway, data collection, monitoring and mapping, and report writing.

Currently undergraduates also have the opportunity to apply for research-led summer placements in ecosystem research and port environmental management as well as the opportunity to have a year working with an appropriate company.

Achrediadau

Côd UCASF841
Derbyniad nesafMedi 2019
Hyd3 blwyddyn
Modd (astudio)Amser llawn
Lleoedd sydd ar gael fel arferThe School typically has approx 150 places available.
Nifer y ceisiadau a dderbynnir fel arferThe School typically receives approx 740 applications.

Gofynion mynediad

BBB, including two sciences (from Chemistry, Physics, Biology,Geography, Geology, Mathematics, Applied Science, Environmental Studies, Archaeology, Computing, ICT, Physical Education (PE), Psychology, and Sports Science) and, where applicable, a pass in the practical element of the science A level. Please note, General Studies will not be accepted. 

Cymhwyster Prosiect Estynedig: Fel arfer, bydd ymgeiswyr sydd wedi ennill gradd A yn y Cymhwyster Prosiect Estynedig (EPQ) yn cael cynnig un radd yn is na’r cynnig safonol ar gyfer Safon Uwch. Noder bod yn rhaid bodloni unrhyw ofynion sy’n benodol i’r pwnc o hyd

Derbynnir Tystysgrif Her Sgiliau Bagloriaeth Cymru Uwch yn lle un pwnc Safon Uwch (ar y graddau a restrir uchod) ac eithrio unrhyw bynciau penodol.

DDM - DMM in one of the following subjects: Applied Science, Sports and Exercise Science, Health Science, Animal Science or ICT.

30 points, including two sciences at HL ffrom Chemistry, Physics, Biology, Geography, Geology, Mathematics, Applied Science, Environmental Studies, Archaeology, Computing, ICT, Psychology, Physical Education (PE), and Sports Science

Gallai cymwysterau amgen gael eu derbyn. Cewch ragor o wybodaeth am ofynion mynediad ar dudalen meini prawf derbyn Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a'r Môr.

GCSE

Gradd C neu radd 4 mewn TGAU Iaith Saesneg.

IELTS (academic)

O leiaf 6.5 yn gyffredinol gydag o leiaf 5.5 ym mhob is-sgôr.

TOEFL iBT

O leiaf 90 gyda sgôr o 17 o leiaf ar gyfer ysgrifennu, 17 ar gyfer gwrando, 18 ar gyfer darllen ac 20 ar gyfer siarad.

PTE Academic

62 gydag o leiaf 51 yn yr holl sgiliau cyfathrebu.

Trinity ISE II/III

II: dau Ragoriaeth a dau Deilyngdod o leiaf.
III: o leiaf Llwyddo ym mhob cydran.

Cymwysterau eraill a dderbynnir

Os ydych yn ymgeisydd tramor ac nid Saesneg yw eich iaith gyntaf, ewch i'n tudalen am ofynion Iaith Saesneg i gael rhagor o wybodaeth am ba gymwysterau y byddwn yn eu derbyn.

You will require GCSE Maths at grade B or grade 6 and GCSE English Language at grade C or grade 4. 

Ffioedd dysgu

Myfyrwyr y DU ac UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£9,000Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Myfyrwyr tu allan i'r UE (2019/20)

Ffioedd DysguBlaendal
£20,950Dim

Nodiadau:

Ewch i'n tudalennau ffioedd dysgu i gael y wybodaeth ddiweddaraf.

Gallai cymorth ariannol fod ar gael ar gyfer unigolion sy'n bodloni rhai meini prawf. Cewch ragor o wybodaeth yn ein hadran arian. Dim ond hyn a hyn o gymorth ariannol y gall y ffynonellau hyn eu cynnig, felly ni allwn warantu y bydd pawb sy'n bodloni'r meini prawf yn cael arian.

Costau ychwanegol

Fieldwork is free although a small contribution may be needed if food is provided.

Cyfarpar ar gyfer cwrs penodol

Specialist equipment for working in the field and any other equipment appropriate for your degree will be provided by the School

Llety

Mae gennym amrywiaeth o breswylfeydd sydd yn gweddu i anghenion a phoced yr unigolyn. Cewch wybod rhagor ar ein tudalennau llety.

Strwythur y cwrs

This is a three-year full-time degree. Years one and two contain compulsory modules and there are some options in year three.

Mae'r modiwlau a ddangosir yn esiampl o'r cwricwlwm arferol. Byddant yn cael eu hadolygu cyn blwyddyn academaidd 2019/20. Bydd y modiwlau terfynol yn cael eu cyhoeddi erbyn mis Medi 2019

Blwyddyn un

The degree structure is very flexible. All of our Earth and ocean science degree programmes share a common first semester. This is designed to give you a sound foundation in Earth sciences and geography upon which to build. In total you will earn 120 credits for the year, through a mixture of 10-credit and 20-credit modules.

At the end of your first semester you will decide whether to continue with your original degree choice or choose another of our Earth science degrees.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Planet EarthEA120110 credydau
Earth Surface ProcessesEA120220 credydau
Dangerous EarthEA120310 credydau
Geographical Information SystemsEA120410 credydau
Marine Geography Field SkillsEA120720 credydau
Chemistry of the EnvironmentEA121210 credydau
Biological EnvironmentsEA121310 credydau
Geographical Data AnalysisEA121410 credydau
Science and Policy for GeographersEA121510 credydau
Exploring the OceansEA121710 credydau

Blwyddyn dau

In year two the modules you will take are chosen to provide a wide knowledge base and transferable skills base to make you as employable as possible in a competitive job market. In total you will earn 120 credits for the year, through a mixture of 10-credit and 20-credit modules.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
BiogeochemistryEA221410 credydau
Environmental PollutionEA221510 credydau
Ocean Atmosphere SystemEA221620 credydau
Marine EcosystemsEA221710 credydau
Coastal Processes and GeomorphologyEA221810 credydau
Coastal HydrographyEA222020 credydau
Marine and Coastal Resource DevelopmentEA222110 credydau
Marine Geography Field SkillsEA222230 credydau

Blwyddyn tri

In your final year you choose from a range of modules to best tailor the degree to align with your future career choice, whether that be more marine or coastal or more human or physical geography.

You can also choose specialist final-year modules, although these will vary from year to year and there are sometimes restrictions in availability due to lack of demand, oversubscription, timetable clashes or the need for you to have taken certain other modules first.

Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Marine Geography Field CourseEA321020 credydau
Teitl modiwlCôd modiwlCredydau
Marine Geography DissertationEA310530 credydau
Environmental Management, Science and PolicyEA311010 credydau
Integrated Coastal ManagementEA311410 credydau
Water ResourcesEA311710 credydau
GeomicrobiologyEA313210 credydau
Environmental LawEA313410 credydau
Coral Reef SystemsEA314510 credydau
GlaciologyEA314610 credydau
PaleoclimateEA314710 credydau
Marine Geography Placement ProjectEA314930 credydau
Marine MicrofossilsEA322710 credydau
Marine Conservation ScienceEA323310 credydau
Marine GeomaticsEA323520 credydau
Mae'r Brifysgol wedi ymrwymo i ddarparu amrywiaeth eang o opsiynau modiwl lle’n bosibl. Ond byddwch yn ymwybodol er y byddwn yn gwneud pob ymdrech i gynnig dewis, gall hyn gael ei gyfyngu mewn rhai amgylchiadau. Y rheswm am hyn yw'r ffaith mai dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael ar rai modiwlau, a gaiff eu dyrannu ar sail y cyntaf i'r felin. Mae'n ofynnol i fodiwlau eraill sicrhau isafswm nifer o fyfyrwyr cyn gallu eu cynnal, er mwyn gwneud yn siŵr y gellir cyflwyno addysg o ansawdd priodol. Gall modiwlau gael eu cyfyngu oherwydd gwrthdaro yn yr amserlen hefyd, ac er bod y Brifysgol yn ymdrechu i amharu cyn lleied â phosibl ar eich dewis, byddai'n syniad da i chi ofyn am gyngor gan yr Ysgol berthnasol am y dewisiadau modiwl sydd ar gael.
Identification of zooplankton in water samples on Samos
Identification of zooplankton in water samples on the Greek island of Samos.

Dysgu ac asesu

Sut caf fy addysgu?

The School of Earth and Ocean Sciences has an excellent tradition of teaching, delivered by lecturers who are experts in their field. In addition the School is able to maintain a friendly and informal approach brought about by staff-student interactions during fieldwork.

The modular course structure enables the School to offer an exciting and relevant spectrum of vocational degree courses. These cover a wide range of modern geosciences from traditional geology to the more industry-focused exploration and resource geology through to the equally applied environmental geoscience and water-borne marine geography.

The first semester is common to all degree schemes and you then confirm your chosen course in January of your first year. This offers you a chance to sample university teaching styles before committing to a particular degree or pathway.

Teaching in the School is conducted by a variety of methods:

 • formal lectures
 • laboratory practicals
 • IT practicals
 • fieldwork – on land and for Marine Geography students on the sea in the School’s own research vessel.

Formal lectures and practical classes have an emphasis on students taking ownership of their own learning programme and ‘learning how to learn’.

Fieldwork is a vital format for understanding the Earth sciences and all students go on at least one residential field trip each academic year as well as numerous specialist day trips.

Blwyddyn 1

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

33%

Astudio annibynnol dan arweiniad

67%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 2

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

32%

Astudio annibynnol dan arweiniad

68%

Lleoliadau ments

0%

Blwyddyn 3

Gweithgareddau dysgu ac addysgu wedi'u trefnu

37%

Astudio annibynnol dan arweiniad

63%

Lleoliadau ments

0%

Sut y caf fy nghefnogi?

All students are assigned a personal tutor who will hold timetabled tutorials: fortnightly in year one and monthly during other years. Your tutor will be a specialist in your degree course and will advise you on both academic and pastoral matters.

You will have a nominated supervisor for your major final year project.

You will have access through the Learning Central website to relevant multimedia material, presentations, lecture handouts, bibliographies, further links, electronic exercises and discussion circles. Opportunities for you to reflect on your abilities and performance are available through the Learning Central ‘Personal Development Planning’ module.

Where facilities exist your lectures will be videoed for you to further study in your own time.

The University offers a range of services including the Careers Service, the Counselling Service, the Disability and Dyslexia Service, the Student Support Service, and excellent libraries and resource centres.

Feedback

You will receive written feedback for written coursework assignments and oral feedback for assessed presentations.

Sut caf fy asesu?

Modules will be assessed to test knowledge and understanding through:

 • practical assignments
 • essay assignments
 • fieldwork
 • oral presentations
 • dissertation
 • formal examinations.

NOTE: The University welcomes applications from students with disabilities and we may be able to offer alternative assessment methods.

Dulliau asesu (2017/18 data)

Blwyddyn 1

Arholiadau ysgrifenedig

53%

Arholiadau ymarferol

6%

Gwaith cwrs

41%

Blwyddyn 2

Arholiadau ysgrifenedig

37%

Arholiadau ymarferol

2%

Gwaith cwrs

62%

Blwyddyn 3

Arholiadau ysgrifenedig

40%

Arholiadau ymarferol

5%

Gwaith cwrs

56%

Pa sgiliau bydda i’n eu hymarfer a’u datblygu?

Knowledge & Understanding:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • a systematic knowledge of the processes and interrelationships involved in ocean, atmosphere, marine physical geographical and environmental systems
 • a systematic knowledge of interactions between the human and Earth systems.
 • an understanding of resources, associated risks and impacts, and the governance and management of marine and coastal environments.

Intellectual Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • an appreciation of the limitations, logistics and safety aspects of gathering data in the marine environment.
 • An ability to collect, collate, process and interpret a wide variety of data and information associated with marine and coastal environments.
 • an ability to interpret a wide variety of data in terms of an overview of marine processes and/or management techniques.

Professional Practical Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • a systematic knowledge of the means of acquisition, handling and presentation of information including remote sensed data and the use of Geographical Information Systems
 • ability to execute field and offshore surveys

Transferable/Key Skills:

On successful completion of the Programme you will be able to demonstrate:

 • communication ideas, principles and theories effectively by oral and written means
 • the ability to work effectively as a team or an individual
 • effective time management and organisational skills
Marine Geography students carrying out survey work during field course in Jersey
Marine Geography students carrying out survey work during field course in Jersey.

Gyrfaoedd

Rhagolygon gyrfa

Based on responses from the 2016-17 Destinations of Leavers from Higher Education (DLHE) survey 90% of Earth and ocean science graduates were in employment or engaged in further study within six months of graduation, with others taking time out to travel.

Graduates are typically employed in marine conservation, hydrographic surveying, marine environmental consultancy, waste management, marine research, the water industry, and oceanographic surveying.

Employers include local government plus companies and organisations such as the Environment Agency, Titan Environmental Surveys and Osiris Projects.

Swyddi

 • Hydrographic Surveyor
 • Marine Conservation Offficer
 • Marine Enviornmental Consultant
 • Port Authority Officer

Lleoliadau

Yes

icon-academic

Diwrnod agored nesaf i israddedigion

Dydd Sadwrn 26 Hydref

icon-international

Rhyngwladol

icon-contact

Cysylltwch â ni

icon-pen

Sut i wneud cais