Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil ôl-raddedig

Rydym yn cynnig cyfleoedd PhD a Doethuriaethau Proffesiynol. Mae myfyrwyr ymchwil yn ymuno ag amgylchfyd academaidd ac ymchwil bywiog, gyda goruchwyliaeth gan arbenigwyr blaenllaw yn eu maes.

Rydym yn cynnig dau gyfle gwahanol ar gyfer astudiaeth Doethurol: Doethur mewn Athroniaeth (PhD) a Doethuriaeth Broffesiynol. Yn fras, nod y PhD yw paratoi ymgeiswyr ar gyfer gyrfa sy’n seiliedig ar ymchwil, tra bod y Ddoethuriaeth Broffesiynol yn edrych at roi sylw i ofynion gweithwyr proffesiynol sy’n ymarfer, yn enwedig rhai sydd yn – neu yn gobeithio cyrraedd – safleoedd uwch.

Mae hyfforddiant ymchwil rhyngddisgyblaethol yn nodwedd arbennig o gryf yn ein rhaglenni ymchwil ôl-raddedig. Rydym wedi ymrwymo I ymchwil damcaniaethol gwybodus gyda chanolbwynt polisi clir. Rydym yn cynnig cyfleoedd ymchwil mewn astudiaethau ôl-raddedig mewn cymdeithaseg, polisi cymdeithasol, troseddeg, astudiaethau gwyddoniaeth a thechnoleg, gwaith cymdeithasol ac addysg.

Mae ein hamgylchedd ymchwil yn cynnig amrywiaeth eang o grwpiau ymchwil gweithredol, cyfres seminar a grwpiau astudion anffurfiol. Mae ein caffi PGR – menter a arweinir gan fyfyrwyr – yn cynnig fforwm deallusol unigryw a rhwydwaith cefnogi ar gyfer rhai sy’n dilyn astudiaethau doethurol.

Rydym yn cael ein cydnabod yn genedlaethol a rhyngwladol fel canolfan blaenllaw am ymchwil empirig, damcaniaethol wybodus.

PhD

PhD

Mae hyfforddiant ymchwil yn rhan ganolog o’n rhaglen PhD ac mae ein myfyrwyr ymchwil yn elwa o ddiwylliant ymchwil deinamig.

Doethuriaeth Broffesiynol

Doethuriaeth Broffesiynol

Mae’n rhaglenni doethurol proffesiynol wedi eu dylunio i ddatblygu galluoedd ymchwil ac ysgolheigaidd unigolion sy’n gweithio o fewn cyd-destunau proffesiynol.