Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Mae gan yr Ysgol ystod o raglenni ôl-raddedig a addysgir. Maent yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaeth uwch mewn amgylchedd rhyngddisgyblaethol.

Cynigiwn ystod o raddau modiwlar rhaglenni Meistr. Mae rhain yn eich galluogi i fynd ar drywydd astudiaethau â ffocws sy'n berthnasol ar gyfer ystod o alwedigaethau ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector. Cewch eich addysgu gan ysgolorion blaenllaw a gydnabyddir am eu harbenigedd gwreiddiol, damcaniaethol a methodolegol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae myfyrwyr yn elwa ar gyfoeth o arbenigedd gwreiddiol, damcaniaethol a methodolegol gydag ymchwilwyr ac ysgolorion blaenllaw.

Rhaglenni a addysgir sydd ar gael (Saesneg yn unig)

Course Qualification Mode
Addysg MSc Amser llawn
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Addysg) MSc Amser llawn
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau’r Gwyddorau a Thechnoleg) MSc Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithaseg) MSc Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithaseg) PgDip Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithasol-Gyfreithiol) (Y Gyfraith) MSc Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithasol-Gyfreithiol) (Y Gyfraith) PgDip Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cynllunio Amgylcheddol) MSc Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cynllunio Amgylcheddol) PgDip Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cysylltiadau Rhyngwladol) MSc Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cysylltiadau Rhyngwladol) PgDip Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwaith Cymdeithasol) MSc Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwaith Cymdeithasol) PgDip Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwleidyddiaeth) MSc Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwleidyddiaeth) PgDip Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol) MSc Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol) PgDip Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Rheoli ac Astudiaethau Busnes) MSc Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Rheoli ac Astudiaethau Busnes) PgDip Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Troseddeg) MSc Amser llawn, Rhan amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Troseddeg) PgDip Amser llawn, Rhan amser
Gwaith Cymdeithasol MA Amser llawn
Nulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Addysg) MSc Rhan amser
Nulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Addysg) PgDip Amser llawn, Rhan amser
Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus MSc Amser llawn, Rhan amser
Troseddeg Ryngwladol a Chyfiawnder Troseddol MSc Amser llawn

Rhaglenni proffesiynol

Cynigiwn hefyd nifer o raglenni proffesiynol a addysgir.

Arian a Ffioedd

Mae'r Brifysgol yn cynnig Cynllun Ysgoloriaeth Graddau Ôl-raddedig a Addysgir i gefnogi myfyrwyr cartref ac o'r UE y mae arnynt eisiau astudio rhaglen Meistr.

Yn ogystal, rydym yn cynnig ysgoloriaethau penodol ar gyfer ein hymgeiswyr rhyngwladol, sy'n amrywio o £5,000-£14,000. Rhagor o wybodaeth am arian a ffioedd rhyngwladol.