Ewch i’r prif gynnwys

Ôl-raddedig a addysgir

Mae gan yr Ysgol ystod o raglenni ôl-raddedig a addysgir. Maent yn rhoi cyfleoedd i fyfyrwyr ymgymryd ag astudiaeth uwch mewn amgylchedd rhyngddisgyblaethol.

Cynigiwn ystod o raddau modiwlar rhaglenni Meistr. Mae rhain yn eich galluogi i fynd ar drywydd astudiaethau â ffocws sy'n berthnasol ar gyfer ystod o alwedigaethau ar draws y sectorau cyhoeddus a phreifat a'r trydydd sector. Cewch eich addysgu gan ysgolorion blaenllaw a gydnabyddir am eu harbenigedd gwreiddiol, damcaniaethol a methodolegol yn genedlaethol ac yn rhyngwladol.

Mae myfyrwyr yn elwa ar gyfoeth o arbenigedd gwreiddiol, damcaniaethol a methodolegol gydag ymchwilwyr ac ysgolorion blaenllaw.

Rhaglenni a addysgir sydd ar gael (Saesneg yn unig)

Cwrs Cymhwyster Math o astudiaeth
Addysg MSc Amser llawn
Addysg a Hyfforddiant ôl-orfodol (PCET) PGCE Amser llawn
Addysg, Polisïau a Chymdeithas MSc Amser llawn, rhan-amser
Cyfathrebu Gwyddoniaeth MSc Amser llawn
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Addysgol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Astudiaethau Busnes a Rheolaeth) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithaseg) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cymdeithasol-Gyfreithiol) (Y Gyfraith) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cynllunio Amgylcheddol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Cysylltiadau Rhyngwladol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwaith Cymdeithasol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwleidyddiaeth) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Gwyddoniaeth ac Astudiaethau Technoleg) MSc Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Polisi Cymdeithasol) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Seicoleg) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Dulliau Ymchwil y Gwyddorau Cymdeithasol (Troseddeg) MSc, PgDip Amser llawn, rhan-amser
Gwaith Cymdeithasol MA Amser llawn
Plentyndod ac Ieuenctid MSc Amser llawn, rhan-amser
Polisi Cymdeithasol a Chyhoeddus MSc Amser llawn, rhan-amser
Troseddau, Diogelwch a Chyfiawnder MSc Amser llawn, rhan-amser
Y Gwyddorau Cymdeithasol MSc Amser llawn, rhan-amser

Rhaglenni proffesiynol

Cynigiwn hefyd nifer o raglenni proffesiynol a addysgir.

Arian a Ffioedd

Mae'r Brifysgol yn cynnig Cynllun Ysgoloriaeth Graddau Ôl-raddedig a Addysgir i gefnogi myfyrwyr cartref ac o'r UE y mae arnynt eisiau astudio rhaglen Meistr.

Yn ogystal, rydym yn cynnig ysgoloriaethau penodol ar gyfer ein hymgeiswyr rhyngwladol, sy'n amrywio o £5,000-£14,000. Rhagor o wybodaeth am arian a ffioedd rhyngwladol.