Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Rydym yn chwarae rhan flaenllaw yn rhyngwladol mewn ymchwiliad academaidd daearyddiaeth a chynllunio sy'n gysylltiedig â deall cymdeithas, gofod a lle ar gyfer datblygiad, rheolaeth a chynaliadwyedd dinasoedd, rhanbarthau a mannau gwledig.

Mae ein gweithgareddau ymchwil yn eang ac wedi'u dylanwadu gan y gwyddorau cymdeithasol rhyngddisgyblaethol. Yn arbennig, y cysylltiadau rhwng daearyddiaeth ddynol a chynllunio sydd ag effaith sylweddol ar lunio trafodaethau polisi a dylanwadu agendau rhyngwladol.

Rydym wedi cyfrannu'n sylweddol i lunio polisïau'r DU ac yn rhyngwladol o ran cystadleurwydd rhanbarthol a datblygiad anghyfartal. Trwy astudiaeth ag ariannwyd gan yr ESRC, mae ein hymchwil wedi helpu i drawsnewid canfyddiadau, gweithgareddau a strategaethau'r penderfynwyr drwy ddarparu cysyniadau, dulliau a metrigau newydd ar gyfer asesu cystadleurwydd rhanbarthol. Yn ddiweddar, fe wnaethon ni helpu llunio Deddf Tai (Cymru) 2014 a dderbyniodd cydsyniad Brenhinol ac sy'n gosod gwell safonau mewn tai cymdeithasol ac atal digartrefedd yng Nghymru.

Mae gennym nifer sylweddol o ddaearyddwyr dynol sy'n uchel eu parch o fewn ein Hysgol ac rydym yn falch i gael ein hadnabod am ein heffaith dysgu ac ymchwil ar lefel cenedlaethol a rhyngwladol.

Our Research

The School of Geography and Planning is a centre for research in the areas of human geography, planning, urban design and spatial analysis.

Ein cysylltiadau â Tsieina

Mae gennym berthynas hirdymor â Tsieina sy’n cynnwys cysylltiadau academaidd a phartneriaethau strategol ar draws y wlad.

Transforming Places - our links with China

Our work on sustainable cities examines how we can enhance the quality of life and ecologies of cities in China and the UK in the context of urban growth.

Transforming Places - Our links with China - Chinese version

Our work on sustainable cities examines how we can enhance the quality of life and ecologies of cities in China and the UK in the context of urban growth.