Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein diwylliant ymchwil yn nodedig oherwydd ei ymrwymiad i arloesi ac ysgolheictod, gan groesawu astudiaethau rhyngddisgyblaethol.

Fel Ysgol amlddisgyblaethol, rydym yn rhoi gwerth ar drylwyredd beirniadol, meddwl creadigol, a chwilfrydedd deallusol. Mae ein hymchwilwyr yn arwain trafodaethau cyfoes am lenyddiaeth, iaith, hunaniaeth ddiwylliannol a beth yw bod yn fodau dynol. Rydym ni’n cofleidio amrywiaeth o agweddau arbennig wrth ymdrin â’r materion hyn, gan rychwantu’r dyniaethau a’r gwyddorau cymdeithasol a chwmpasu ein themâu craidd:

Yn ei safle yn y rhyngwyneb rhwng traddodiadau, methodolegau, agweddau damcaniaethol, disgyblaethau ac arferion gwahanol, mae ein hymchwil arloesol yn ffurfio cwestiynau heriol a chyfareddol i’n staff. Mae ein myfyrwyr hefyd ar eu helw oherwydd ein hymrwymiad i addysgu dan arweiniad ymchwil, ac rydym ni wedi datblygu cymuned ffyniannus o raddedigion.

Mae ein hanes ym mhob maes yn dangos y rhan mae ein hymchwil yn ei chwarae i newid y map disgyblaethol. Caiff ysgolheictod unigol a gwaith tîm eu hystyried yr un mor werthfawr â’i gilydd. Mae gennym nifer o ganolfannau ymchwil a rhwydweithiau arbenigol sy’n ymroi i faterion allweddol wrth astudio iaith, testunau, diwylliannau, syniadau, gwerthoedd a hunaniaethau.

Mae diddordeb pob un ohonom yn yr hyn sy’n digwydd yn rhyngwyneb y gwahanol draddodiadau, methodolegau, agweddau damcaniaethol, disgyblaethau ac ymarfer yn nodedig. Mae’n golygu bod gan Gaerdydd fynediad arbennig at yr ymchwil diweddaraf sy’n datblygu cwestiynau newydd a diddorol i’n staff yn barhaus, a thrwy ein goruchwylwyr PhD a’n haddysgu dan arweiniad ymchwil, i’n myfyrwyr hefyd, ar bob lefel.

Yr Athro Alison Wray Cyfarwyddwr Ymchwil, yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth