Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn cael ei gwneud o fewn ac ar draws pedair disgyblaeth – Llenyddiaeth Saesneg, Iaith a Chyfathrebu, Athroniaeth, ac Ysgrifennu Creadigol. Rydym wedi ymrwymo i feddwl yn greadigol, sicrhau manwl gywirdeb a bod yn drawsddisgyblaethol.

A ninnau’n cael ein hysgogi gan ein dyhead i hyrwyddo gwerthoedd y dyniaethau, mae ysgogiad creadigol-feirniadol ein hymchwil a’i hawydd pendant i sicrhau bod pobl yn cyfnewid syniadau â’i gilydd ar draws disgyblaethau i’w gweld yn glir.

Archwiliwch ein cryfderau, gweithgareddau a dulliau ymchwil.