Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein hymchwil yn cael ei gwneud o fewn ac ar draws pedair disgyblaeth – Llenyddiaeth Saesneg, Iaith a Chyfathrebu, Athroniaeth, ac Ysgrifennu Creadigol. Rydym wedi ymrwymo i feddwl yn greadigol, sicrhau manwl gywirdeb a bod yn drawsddisgyblaethol.

A ninnau’n cael ein hysgogi gan ein dyhead i hyrwyddo gwerthoedd y dyniaethau, mae ysgogiad creadigol-feirniadol ein hymchwil a’i hawydd pendant i sicrhau bod pobl yn cyfnewid syniadau â’i gilydd ar draws disgyblaethau i’w gweld yn glir.

Archwiliwch ein cryfderau, gweithgareddau a dulliau ymchwil.

Mae diddordeb pob un ohonom yn yr hyn sy’n digwydd yn rhyngwyneb y gwahanol draddodiadau, methodolegau, agweddau damcaniaethol, disgyblaethau ac ymarfer yn nodedig. Mae’n golygu bod gan Gaerdydd fynediad arbennig at yr ymchwil diweddaraf sy’n datblygu cwestiynau newydd a diddorol i’n staff yn barhaus, a thrwy ein goruchwylwyr PhD a’n haddysgu dan arweiniad ymchwil, i’n myfyrwyr hefyd, ar bob lefel.

Yr Athro Alison Wray Cyfarwyddwr Ymchwil, yr Ysgol Saesneg, Cyfathrebu ac Athroniaeth