Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil yn yr Ysgol Cyfrifiadureg a Gwybodeg

Abacws Research page

Mae ein diwylliant ymchwil hirhoedlog, cryf a dynamig yn sail i’n bri rhyngwladol am ymchwil o safon fyd-eang.

Mae ein hymchwil yn cael ei drefnu i dri grŵp gan ganolbwyntio ar dueddiadau sy’n dod i’r amlwg yn ein disgyblaeth sy’n datblygu’n gyflym.:

Effaith rhyngddisgyblaethol

Mae ein gwybodaeth a'n harbenigedd yn cael eu gweithredu drwy ddulliau arloesol i helpu i lywio'r agenda ymchwil ac i roi cymorth i'n partneriaid diwydiannol ac yn y sector gyhoeddus i ddatrys problemau. Mae ein gwaith yn cael effaith mewn nifer o feysydd amrywiol:

 • gofal iechyd (systemau cofnodion cleifion a delweddu gwybodaeth)
 • amddiffyn
 • yr amgylchedd (rheoli bioamrywiaeth a systemau gwybodaeth a geo-ofodol)
 • telegyfathrebu (dyluniad rhwydwaith gyfathrebu a sefydliadau rhithwir)
 • dylunio peirianyddol (yn arbennig peirianneg siapau solet o chwith)
 • cyfrifiadura perfformiad uchel a grid (prosesu gwasgaredig, rheoli gwybodaeth a delweddu dwys).

Cydweithrediadau

Mae'r mwyafrif o'n gwaith ymchwil yn rhyngddisgyblaethol ac rydym yn cydweithio gydag Ysgolion Academaidd Prifysgol Caerdydd a phrifysgolion blaenllaw eraill. Mae ein gwaith yn cwmpasu spectrwm llawn meysydd peirianneg a'r gwyddorau ffisegol, biofeddygol a bywyd, y gwyddorau cymdeithasol a'r celfyddydau a'r dyniaethau.

Ar hyn o bryd rydym yn cydweithio gyda phartneriaid megis y Ganolfan Technoleg Ffactorau Dynol a Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS). Rydym yn croesawu datblygu partneriaethau pellach gyda'r sectorau diwydiannol a chyhoeddus.

Cyfleusterau ymchwil

Mae gennym ystod amrywiol o gyfleusterau a systemau sy'n sail i'n hymchwil arloesol. Mae'r rhain yn cynnwys adnoddau pwrpasol ar gyfer

 • recordio symudiadau
 • technoleg sganio wynebau 3D
 • cynrychioli gwybodaeth a rhesymu
 • cyfrifiadura cwmwl
 • modelu cyfrifiadurol
 • rhyngrwyd pethau
 • cerddoriaeth cyfrifiadurol

Dysgwch fwy am ein cyfleusterau ymchwil pwrpasol.

Arian parhaus

Mae ein ffynonellau ariannu cenedlaethol a rhyngwladol yn cynnwys:

Mae ein hymchwil sy'n werth miliynau o bunnoedd yn derbyn cefnogaeth wrth i ni weithio gydag ein partneriaid diwydiannol. Mae'r rhain yn cynnwys:

Mae incwm ein hymchwil blynyddol ar gyfartaledd tua £2 miliwn.