Ewch i’r prif gynnwys

Ymchwil

Mae ein diwylliant ymchwil hirhoedlog, cryf a dynamig yn sail i’n bri rhyngwladol am ymchwil o safon fyd-eang.

Quantum Technologies

Mae ein hymchwil yn cael ei drefnu i dri grŵp:

Effaith rhyngddisgyblaethol

Mae ein gwybodaeth a'n harbenigedd yn cael eu gweithredu drwy ddulliau arloesol i helpu i lywio'r agenda ymchwil ac i roi cymorth i'n partneriaid diwydiannol ac yn y sector gyhoeddus i ddatrys problemau. Mae ein gwaith yn cael effaith mewn nifer o feysydd amrywiol:

  • gofal iechyd (systemau cofnodion cleifion a delweddu gwybodaeth)
  • amddiffyn
  • yr amgylchedd (rheoli bioamrywiaeth a systemau gwybodaeth a geo-ofodol)
  • telegyfathrebu (dyluniad rhwydwaith gyfathrebu a sefydliadau rhithwir)
  • dylunio peirianyddol (yn arbennig peirianneg siapau solet o chwith)
  • cyfrifiadura perfformiad uchel a grid (prosesu gwasgaredig, rheoli gwybodaeth a delweddu dwys).

Cydweithrediadau

Mae'r mwyafrif o'n gwaith ymchwil yn rhyngddisgyblaethol ac rydym yn cydweithio gydag Ysgolion Academaidd Prifysgol Caerdydd a phrifysgolion blaenllaw eraill. Mae ein gwaith yn cwmpasu spectrwm llawn meysydd peirianneg a'r gwyddorau ffisegol, biofeddygol a bywyd, y gwyddorau cymdeithasol a'r celfyddydau a'r dyniaethau.

Ar hyn o bryd rydym yn cydweithio gyda phartneriaid megis y Ganolfan Technoleg Ffactorau Dynol a Sefydliad Gwyddorau Mathemategol a Chyfrifiannol Cymru (WIMCS). Rydym yn croesawu datblygu partneriaethau pellach gyda'r sectorau diwydiannol a chyhoeddus.

Cyfleusterau ymchwil

Rydym yn cynnal amrywiaeth o gyfleusterau yn cynnwys:

  • cyfrifiadura perfformiad uchel
  • rhyngrwyd pethau
  • technoleg sganio wynebau 3D
  • cerddoriaeth cyfrifiadurol

Arian parhaus

Mae ein ffynonellau ariannu cenedlaethol a rhyngwladol yn cynnwys:

Mae ein hymchwil sy'n werth miliynau o bunnoedd yn derbyn cefnogaeth wrth i ni weithio gydag ein partneriaid diwydiannol. Mae'r rhain yn cynnwys:

Mae incwm ein hymchwil blynyddol ar gyfartaledd tua £2 miliwn.