Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Cemeg

Rydym yn ysgol cemeg flaenllaw gyda chenhadaeth glir: mynd i’r afael â heriau gwyddonol pwysicaf yr 21ain ganrif.

Cyrsiau

Mae ein detholiad o fodiwlau yn rhoi’r hyblygrwydd i chi allu llywio eich astudiaethau.

Ymchwil

Mae ein ymchwilwyr rhyngwladol eu bri yn gweithio i ddarganfod datrysiadau i'r heriau byd-eang sylweddol.

Lecture theatre

Cyfleusterau addysgu a chefnogaeth

Astudiwch cemeg mewn cyfleusterau addysgu modern helaeth ei hoffer mewn adeilad hanesyddol.

Student testing a catalyst in a lab

Prosiectau

Mae ein llwyddiant gyda chyllid a’n hystod eang o ddiddordebau ymchwil yn galluogi ein hymchwilwyr i ymgymryd ag ystod eang o brosiectau.

School pupils at the STEM Live engagement event

Ymgysylltu

Cyfle i gymryd rhan mewn arddangosiadau cyffrous a darlithoedd cyhoeddus diddorol trwy ein rhaglen estyn allan.


Right quote

Rwy'n falch fy mod wedi dewis astudio cemeg gan fy mod yn dysgu rhywbeth sy'n fy syfrdanu bob dydd. Mae strwythur y cwrs yng Nghaerdydd wedi caniatáu i mi gael cydbwysedd rhwng astudiaethau a gweithgareddau allgyrsiol fel chwaraeon a chymdeithasau. Yn fy marn i, mae hyn yn rhan hanfodol o brofiad pawb yn y prifysgol. Rwy'n ystyried gwneud PhD ar ôl graddio ac rwy'n credu bydd y cwrs hwn yn cynnig cyfleoedd i mi gael gwaith yn y dyfodol.

Harry Smallman, MChem Cemeg

Newyddion

Platinum

Ateb aur i her fawr catalysis

6 Ionawr 2022

Ymchwilwyr Prifysgol Caerdydd yn dangos addasrwydd aur fel catalydd i gynhyrchu asid methanol ac asetig o'r methan sydd mewn nwy naturiol.

Mae manylion llawn ar gyfer ein cyrsiau BSc a MChem, yn cynnwys sut i ymgeisio, ar gael yn ein chwiliwr cyrsiau.