Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Cemeg

Rydym yn ysgol cemeg flaenllaw gyda chenhadaeth glir: mynd i’r afael â heriau gwyddonol pwysicaf yr 21ain ganrif.

Cyrsiau

Mae ein detholiad o fodiwlau yn rhoi’r hyblygrwydd i chi allu llywio eich astudiaethau.

Close-up of green liquids in glass phials

Ymchwil

Mae ein ymchwilwyr rhyngwladol eu bri yn gweithio i ddarganfod datrysiadau i'r heriau byd-eang sylweddol.

Lecture theatre

Cyfleusterau addysgu a chefnogaeth

Astudiwch cemeg mewn cyfleusterau addysgu modern helaeth ei hoffer mewn adeilad hanesyddol.

Student testing a catalyst in a lab

Projects

Our success with funding and broad range of research interests allows us to tackle a wide variety of research projects.

School pupils at the STEM Live engagement event

Ymgysylltu

Cymerwch ran mewn arddangosfeydd cyffrous a darlithoedd cyhoeddus diddorol drwy ein rhaglen allgymorth.


Right quote

Rwy'n falch fy mod wedi dewis astudio cemeg gan fy mod yn dysgu rhywbeth sy'n fy syfrdanu bob dydd. Mae strwythur y cwrs yng Nghaerdydd wedi caniatáu i mi gael cydbwysedd rhwng astudiaethau a gweithgareddau allgyrsiol fel chwaraeon a chymdeithasau. Yn fy marn i, mae hyn yn rhan hanfodol o brofiad pawb yn y prifysgol. Rwy'n ystyried gwneud PhD ar ôl graddio ac rwy'n credu bydd y cwrs hwn yn cynnig cyfleoedd i mi gael gwaith yn y dyfodol.

Harry Smallman, MChem Cemeg

Newyddion

students in catalysis lab

Award highlights chemistry’s key role in environmental solutions

25 Mawrth 2021

Prof Graham Hutchings picks up prize for ‘ground-breaking’ work using gold as a catalyst and a sustainable solution

Mae manylion llawn ar gyfer ein cyrsiau BSc a MChem, yn cynnwys sut i ymgeisio, ar gael yn ein chwiliwr cyrsiau.