Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Cemeg

Rydym yn ysgol cemeg flaenllaw gyda chenhadaeth glir: mynd i’r afael â heriau gwyddonol pwysicaf yr 21ain ganrif.

Cyrsiau

Mae ein detholiad o fodiwlau yn rhoi’r hyblygrwydd i chi allu llywio eich astudiaethau.

Close-up of green liquids in glass phials

Ymchwil

Mae ein ymchwilwyr rhyngwladol eu bri yn gweithio i ddarganfod datrysiadau i'r heriau byd-eang sylweddol.

Lecture theatre

Cyfleusterau addysgu a chefnogaeth

Astudiwch cemeg mewn cyfleusterau addysgu modern helaeth ei hoffer mewn adeilad hanesyddol.

Student testing a catalyst in a lab

Projects

Our success with funding and broad range of research interests allows us to tackle a wide variety of research projects.

School pupils at the STEM Live engagement event

Ymgysylltu

Cyfle i gymryd rhan mewn arddangosiadau cyffrous a darlithoedd cyhoeddus diddorol trwy ein rhaglen estyn allan.


Right quote

Rwy'n falch fy mod wedi dewis astudio cemeg gan fy mod yn dysgu rhywbeth sy'n fy syfrdanu bob dydd. Mae strwythur y cwrs yng Nghaerdydd wedi caniatáu i mi gael cydbwysedd rhwng astudiaethau a gweithgareddau allgyrsiol fel chwaraeon a chymdeithasau. Yn fy marn i, mae hyn yn rhan hanfodol o brofiad pawb yn y prifysgol. Rwy'n ystyried gwneud PhD ar ôl graddio ac rwy'n credu bydd y cwrs hwn yn cynnig cyfleoedd i mi gael gwaith yn y dyfodol.

Harry Smallman, MChem Cemeg

Newyddion

Gwyddonwyr yn anelu am dechnoleg newydd ym maes catalyddion i helpu i gyrraedd sero-net

22 Gorffennaf 2021

Mae’r byd academaidd ac arbenigwyr diwydiannol yn y DU yn chwilio am ffyrdd o droi carbon deuocsid a gwastraff yn danwydd ac yn gemegau cynaliadwy i gyrraedd targedau sero-net.n dioxide and waste into sustainable fuels and chemicals to meet net zero targets.

Mae gennym nifer o leoedd ar gael i ymgeiswyr sydd â chymwysterau da.