Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Cemeg

Chemistry connections

Cyrsiau

Astudiwch cemeg mewn Ysgol modern, deinamig ac arloesol ar gyfer dysgu ac addysgu.

Chemistry connections

Ymchwil

Mae ein harbenigedd ymchwil, cyfleusterau safonol a'n partneriaethau strategol yn ein galluogi ni i daclo sialensiau pwysig y 21g.

Female researcher in laboratory

Gweithio gyda busnesau

Defnyddiwch ein harbenigedd, ein cyfleusterau gwych a’n gwasanaethau ymchwil i’ch busnes chi gael cyrraedd y brig.

School pupils at the STEM Live engagement event

Ymgysylltu

Cymerwch ran mewn arddangosfeydd cyffrous a darlithoedd cyhoeddus diddorol drwy ein rhaglen allgymorth.

Undergraduate students in a laboratory

Myfyrwyr rhyngwladol

Ymunwch â’n cymuned ryngwladol ffyniannus ac astudiwch gyda myfyrwyr brwdfrydig o bedwar ban byd.


Rwy'n falch fy mod wedi dewis astudio cemeg gan fy mod yn dysgu rhywbeth sy'n fy syfrdanu bob dydd. Mae strwythur y cwrs yng Nghaerdydd wedi caniatáu i mi gael cydbwysedd rhwng astudiaethau a gweithgareddau allgyrsiol fel chwaraeon a chymdeithasau. Yn fy marn i, mae hyn yn rhan hanfodol o brofiad pawb yn y prifysgol. Rwy'n ystyried gwneud PhD ar ôl graddio ac rwy'n credu bydd y cwrs hwn yn cynnig cyfleoedd i mi gael gwaith yn y dyfodol.

Harry Smallman, MChem Cemeg

Newyddion

Four chemistry students volunteered their time in Arusha

Myfyrwyr sy’n gwirfoddoli yn gwneud gwahaniaeth mewn cymunedau yn Tanzania

31 Hydref 2019

Treuliodd pedwar myfyriwr cemeg dair wythnos yn byw ac yn gweithio yng nghymunedau Arusha fel rhan o raglen addysgu Gwirfoddolwyr Agape.

Dewch i brofi ein campws a’n cyfleusterau yn ystod ein hymweliad tywysedig ddydd Sadwrn 23 Tachwedd 2019.