Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Cemeg

Chemistry connections

Cyrsiau

Astudiwch cemeg mewn Ysgol modern, deinamig ac arloesol ar gyfer dysgu ac addysgu.

Chemistry connections

Ymchwil

Mae ein harbenigedd ymchwil, cyfleusterau safonol a'n partneriaethau strategol yn ein galluogi ni i daclo sialensiau pwysig y 21g.

Female researcher in laboratory

Gweithio gyda busnesau

Defnyddiwch ein harbenigedd, ein cyfleusterau gwych a’n gwasanaethau ymchwil i’ch busnes chi gael cyrraedd y brig.

School pupils at the STEM Live engagement event

Ymgysylltu

Cymerwch ran mewn arddangosfeydd cyffrous a darlithoedd cyhoeddus diddorol drwy ein rhaglen allgymorth.

Undergraduate students in a laboratory

Myfyrwyr rhyngwladol

Ymunwch â’n cymuned ryngwladol ffyniannus ac astudiwch gyda myfyrwyr brwdfrydig o bedwar ban byd.


Rwy'n falch fy mod wedi dewis astudio cemeg gan fy mod yn dysgu rhywbeth sy'n fy syfrdanu bob dydd. Mae strwythur y cwrs yng Nghaerdydd wedi caniatáu i mi gael cydbwysedd rhwng astudiaethau a gweithgareddau allgyrsiol fel chwaraeon a chymdeithasau. Yn fy marn i, mae hyn yn rhan hanfodol o brofiad pawb yn y prifysgol. Rwy'n ystyried gwneud PhD ar ôl graddio ac rwy'n credu bydd y cwrs hwn yn cynnig cyfleoedd i mi gael gwaith yn y dyfodol.

Harry Smallman, MChem Cemeg

Newyddion

Platinum

Datblygiad pwysig o ran platinwm ar gyfer catalyddion glanach a rhatach

15 Hydref 2019

Gallai proses newydd ostwng costau cynhyrchu eitemau bob dydd fel petrol, cynhyrchion fferyllol a gwrteithion

Dewch i edrych o gwmpas ein campws, ein cyfleusterau a’n dinas. Dewch i gwrdd â’n staff a’n myfyrwyr, a chael blas go iawn ar sut beth yw astudio a byw yng Nghaerdydd yn ein Diwrnod Agored ddydd Sadwrn 26 Hydref 2019.