Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB ac mae gennym bwrpas clir: cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd.

Cyrsiau

Meddyliwch am fyd busnes mewn ffyrdd newydd, yn barod i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at yr economi a chymdeithas.

Speaker talking to audience

Ymchwil

Rydym yn cyd-greu ymchwil flaengar sydd ar flaen y gad er mwyn helpu i fynd i’r afael â heriau byd-eang ym meysydd gwaith, arloesedd, economïau a sefydliadau.

Dyma rai o’r ffyrdd y gallwch chi a’ch busnes gael budd o weithio gyda ni.

Gyrfaoedd a chyflogadwyedd

Canolbwyntiwch ar eich dyfodol drwy wneud lleoliad gwaith neu interniaeth.

MBA student

MBA Caerdydd

Ewch i’r afael â heriau arweinyddiaeth go iawn wrth ystyried effaith fasnachol, gymdeithasol ac amgylcheddol busnesau byd-eang.

Executive Education room

Addysg Weithredol

Mae ein darpariaeth addysg weithredol drawsnewidiol yn cael ei harwain gan ymchwil, ei gyrru gan ymarferwyr ac yn cyflawni effaith real a mesuradwy.


Right quote

Mae angen i ni ddychmygu sut gall y byd fod yn wahanol. Rydym yn ystyried materion o sawl safbwynt ac yn herio’r sefyllfa sydd ohoni. Fel arfer, nid yw ysgolion busnes yn eglur am gael effaith fawr ar y gymdeithas, ond dyna’n union rydym ni’n ei wneud. Hon yw’r genhedlaeth sy’n mynd i unioni pethau.

Rachel Ashworth Deon Ysgol Busnes Caerdydd

Newyddion

Rydym yn cynnig cymorth wedi’i dargedu a chyfleoedd datblygu trwy ein gweithgareddau addysgu, ymchwil ac ymgysylltu.