Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn Ysgol Busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB ac AMBA ac mae gennym bwrpas clir: cael effaith gadarnhaol yng nghymunedau Cymru a'r byd.

Cyrsiau

Meddyliwch am fyd busnes mewn ffyrdd newydd, yn barod i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at yr economi a chymdeithas.

Ymchwil

Rydym yn cyd-greu ymchwil flaengar sydd ar flaen y gad er mwyn helpu i fynd i’r afael â heriau byd-eang ym meysydd gwaith, arloesedd, economïau a sefydliadau.

Mae Jonathan Gibson, o gynyrchiadau ITN, yn siarad â'r Athro Rachel Ashworth, Kirsty Williams AS, Yaina Samuels, yr Athro Calvin Jones, yr Athro Jean Jenkins a Gopinath Parakuni am rôl Ysgol Busnes Caerdydd wrth gynhyrchu gwerth cyhoeddus yng Nghymru a'r byd.
Team working on jigsaw

Cefnogi busnesau bach ac entrepreneuriaid

Gallwn gynnig cymorth wedi’i dargedu a chyfleoedd datblygu trwy ein gweithgareddau addysgu, ymchwil ac ymgysylltu.

MBA student

MBA Caerdydd

Ewch i’r afael â heriau arweinyddiaeth go iawn wrth ystyried effaith fasnachol, gymdeithasol ac amgylcheddol busnesau byd-eang.

Executive Education room

Addysg Weithredol

Mae ein darpariaeth addysg weithredol drawsnewidiol yn cael ei harwain gan ymchwil, ei gyrru gan ymarferwyr ac yn cyflawni effaith real a mesuradwy.


Right quote

Mae angen i ni ddychmygu sut gall y byd fod yn wahanol. Rydym yn ystyried materion o sawl safbwynt ac yn herio’r sefyllfa sydd ohoni. Fel arfer, nid yw ysgolion busnes yn eglur am gael effaith fawr ar y gymdeithas, ond dyna’n union rydym ni’n ei wneud. Hon yw’r genhedlaeth sy’n mynd i unioni pethau.

Rachel Ashworth Deon Ysgol Busnes Caerdydd

Newyddion

Mae gweithio mewn lleoedd ynysig yn gallu arwain at ddiwylliant o fwlio ymhlith cogyddion elît, yn ôl ymchwil

17 Ionawr 2022

Mae cael eich gwahanu oddi wrthy gymdeithas prif ffrwd yn braenaru’r tir ar gyfer ymosodiadau geiriol ac ymosodiadau corfforol

Ni yw'r Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf yn y byd. Rydym yn poeni am fwy na llwyddiant economaidd, rydym am ymgorffori dynoliaeth, cynaliadwyedd, haelioni ac arloesedd yn y sector busnes.