Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn ysgol busnes sydd wedi’i hachredu gan AACSB Rhyngwladol ac AMBA ac mae gennym â bwrpas clir o ran gwerth cyhoeddus: gwneud gwahaniaeth yng nghymunedau Cymru a'r byd.

Cyrsiau

Meddyliwch am fyd busnes mewn ffyrdd newydd, yn barod i wneud cyfraniad cadarnhaol tuag at yr economi a chymdeithas.

Ymchwil yn Ysgol Busnes Caerdydd

Rydym yn cyd-greu ymchwil flaengar sydd ar flaen y gad er mwyn helpu i fynd i’r afael â heriau byd-eang ym meysydd gwaith, arloesedd, economïau a sefydliadau.

Mae Jonathan Gibson, o gynyrchiadau ITN, yn siarad â'r Athro Rachel Ashworth, Kirsty Williams AS, Yaina Samuels, yr Athro Calvin Jones, yr Athro Jean Jenkins a Gopinath Parakuni am rôl Ysgol Busnes Caerdydd wrth gynhyrchu gwerth cyhoeddus yng Nghymru a'r byd.
Team working on jigsaw

Cefnogi busnesau bach ac entrepreneuriaid

Gallwn gynnig cymorth wedi’i dargedu a chyfleoedd datblygu trwy ein gweithgareddau addysgu, ymchwil ac ymgysylltu.

A male MBA student in discussion with fellow students.

MBA Caerdydd

Ewch i’r afael â heriau arwain ac ystyried effaith economaidd, gymdeithasol ac amgylcheddol busnesau byd-eang.

Executive Education room

Addysg Weithredol

Mae ein darpariaeth addysg weithredol drawsnewidiol yn cael ei harwain gan ymchwil, ei gyrru gan ymarferwyr ac yn cyflawni effaith real a mesuradwy.


Right quote

Mae angen i ni ddychmygu sut gall y byd fod yn wahanol. Rydym yn ystyried materion o sawl safbwynt ac yn herio’r sefyllfa sydd ohoni. Fel arfer, nid yw ysgolion busnes yn eglur am gael effaith fawr ar y gymdeithas, ond dyna’n union rydym ni’n ei wneud. Hon yw’r genhedlaeth sy’n mynd i unioni pethau.

Rachel Ashworth Deon Ysgol Busnes Caerdydd

Newyddion

Ni yw'r Ysgol Busnes Gwerth Cyhoeddus gyntaf yn y byd. Rydym yn poeni am fwy na llwyddiant economaidd, rydym am ymgorffori dynoliaeth, cynaliadwyedd, haelioni ac arloesedd yn y sector busnes.