Ewch i’r prif gynnwys

Rhwydweithiau Ymchwil

Mae ein Rhwydweithiau Ymchwil yn canolbwyntio ar gefnogi ymchwilwyr ar draws y brifysgol i weithio o fewn rhwydweithiau rhyngddisgyblaethol cam cynnar trawsbynciol, drwy weithdai, digwyddiadau a sesiynau trafod ar raddfa fach.

Rhwydwaith Ymchwil Niwroddatblygiad

Rhwydwaith Ymchwil Niwroddatblygiad

Ein nod yw archwilio'r pwyntiau hanfodol mewn niwroddatblygiad sy'n nodi addasol yn erbyn taflwybrau camaddasol mewn plant.

Rhwydwaith Ymchwil Iechyd y Blaned

Rhwydwaith Ymchwil Iechyd y Blaned

Yn dod ag ymchwilwyr o ystod o ddisgyblaethau ynghyd i ddod o hyd i atebion ar y cyd ar gyfer iechyd pobl ac iechyd y blaned.

Rhwydwaith Ymchwil Dinasoedd Cryf mewn Cyd-destunau Bregus

Rhwydwaith Ymchwil Dinasoedd Cryf mewn Cyd-destunau Bregus

Datblygu mewnwelediadau newydd i gryfhau gwytnwch trefi a dinasoedd rhag heriau’r dyfodol.

Rhwydwaith Ymchwil Deunyddiau

Rhwydwaith Ymchwil Deunyddiau

Rydym yn gweithio ar draws disgyblaethau i astudio strwythur a phriodweddau deunyddiau sydd wedi’u creu a deunyddiau naturiol, sut rydym yn eu defnyddio ac yn teimladau amdanynt, a'r modd y maent yn llunio'r ffordd y gwelwn y byd.

Rhwydwaith Ymchwil Amgylchedd a Phlastigau

Rhwydwaith Ymchwil Amgylchedd a Phlastigau

Deall a mynd i'r afael ag effeithiau llygredd plastig.