Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Peirianneg

Ymchwil

Darganfyddwch sut mae ein hymchwil o safon fyd-eang yn cael effaith.

Amdanon ni

Rydym yn darparu addysg beirianneg arloesol ac yn cyfrannu atebion cynaliadwy at heriau byd-eang.

Cydweithio diwydiannol

Mae ein harbenigedd ymchwil a chyfleusterau yn cefnogi sefydliadau o bob maint ar amrywiaeth o brosiectau a mentrau.

Cydraddoldeb, amrywioldeb a chynhwysiant

Ein nod yw creu amgylchedd cefnogol a chynhwysol sy'n gartref i gymuned groesawgar ac amrywiol.


Right quote

Ysgol Peirianneg Caerdydd yw un o’r goreuon yn y DU o ran cyfleusterau, addysgu ac ymchwil. Mae fy narlithwyr yn weithwyr proffesiynol sy'n uchel iawn eu parch yn y diwydiant. Cymerais flwyddyn ar leoliad yn gweithio i Arup, cwmni peirianyddol blaenllaw.

Cordelia Overland Myfyriwr graddedig Peirianneg Sifil

Newyddion