Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Peirianneg

Mae ymchwil sy’n arwain y byd, cysylltiadau cryf gyda diwydiant ac amgylchedd dysgu cefnogol yn ein gwneud ni’n un o ysgolion peirianneg fwyaf blaenllaw yn y DU.

Cyrsiau

Astudiwch beirianneg yn un o’r ysgolion peirianneg uchaf ei pharch yn y DU.

Engineering researcher

Ymchwil

Mae'r Ysgol Peirianneg yn uchel ei pharch fel un o'r ysgolion gorau yn y DU o ran ansawdd ei hymchwil.

Amdanom ni

Rydym yn Ysgol Peirianneg flaenllaw, ac yn gwneud ymchwil sy’n adnabyddus yn rhyngwladol a hefyd addysgu sy’n gosod myfyrwyr wrth wraidd y profiad dysgu.

Cydweithio diwydiannol

Rydym yn cydweithio gyda busnesau o bob maint, gydag elusennau a gyda'r sector gyhoeddus ar amrywiaeth o weithgareddau.

Cydraddoldeb, amrywioldeb a chynhwysiant

Rydyn ni’n ymfalchïo ein bod yn cynnig sefydliad cynnes a chroesawgar i bawb.


Right quote

Ysgol Peirianneg Caerdydd yw un o’r goreuon yn y DU o ran cyfleusterau, addysgu ac ymchwil. Mae fy narlithwyr yn weithwyr proffesiynol sy'n uchel iawn eu parch yn y diwydiant. Cymerais flwyddyn ar leoliad yn gweithio i Arup, cwmni peirianyddol blaenllaw.

Cordelia Overland Myfyriwr graddedig Peirianneg Sifil

Newyddion

Harneisio'r cefnforoedd i greu ynni

23 Gorffennaf 2021

Nod y prosiect mawr hwn gwerth £10m yw rhyddhau potensial tanwydd ynni adnewyddadwy yn y cefnforoedd sydd heb ei gyffwrdd.

Mae gennym nifer o leoedd ar gael i ymgeiswyr sydd â chymwysterau da.