Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Rydym yn gweithredu meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol i ddatrys problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i fynd i’r afael â’r heriau mawr a wynebir gan leoedd a chymdeithasau dynol heddiw.


Cyrsiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau isradeddig, ôl-raddedig a addysgir ac ôl-raddedig ymchwil.

Ymchwil

Rydym yn chwarae rhan flaenllaw mewn ymchwiliad academaidd sy'n gysylltiedig â datblygiad, rheolaeth a chynaliadwyedd dinasoedd, rhanbarthau a mannau gwledig.

International map

International

Edrychwch ar ein map i weld o lle mae ein myfyrwyr yn dod a lle mae ein cyn-fyfyrwyr yn gweithio.

World map

Prosiectau

Rydym wedi ennill arian ar gyfer amrywiaeth o wahanol brosiectau ymchwil.

Glamorgan building committee rooms

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau sy'n galluogi amrywiaeth o gynulleidfaoedd i ymgysylltu â'n gwaith.


Mae’r Ysgol yn cynnig amrywiaeth o wasanaethau cefnogi gwahanol. Mae gallu cael gafael ar gynghorwyr gyrfaoedd a chael amseroedd cyswllt rheolaidd gyda thiwtoriaid yn ddefnyddiol ac yn rhywbeth y baswn yn ei argymell i bawb fanteisio arno cyn gynted â phosibl. Mae defnyddio meddalwedd arloesol ym maes addysgu fel Menti (teclyn arolwg barn rhyngweithiol lle gallwch osod cwestiynau a chasglu ymateb y gynulleidfa drwy ddyfeisiau cysylltiedig) yn galluogi myfyrwyr i ryngweithio yn ystod dosbarthiadau. Mae cael gweithwyr proffesiynol o’r diwydiant i roi darlithoedd yn ddifyr hefyd, ac mae cydweithio ag arbenigwyr yn y diwydiant yn rhywbeth na chaiff ei gynnig ar lawer o gyrsiau.

Hasnain Ikram, BSc Cynllunio a Datblygu Trefol

Newyddion

South Wales Metro Logo

Metro De Cymru

23 Medi 2019

Sesiwn Hysbysu dros Frecwast yn adolygu cynnydd hyd yn hyn

Rydym yn falch o gyrraedd y nawfed safle yn nhablau cynghrair pynciau prifysgolion y Guardian 2019, gyda sgôr o 88.1 allan o 100.