Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Rydym yn gweithredu meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol i ddatrys problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i fynd i’r afael â’r heriau mawr a wynebir gan leoedd a chymdeithasau dynol heddiw.


Cyrsiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau isradeddig, ôl-raddedig a addysgir ac ôl-raddedig ymchwil.

Ymchwil

Rydym yn chwarae rhan flaenllaw mewn ymchwiliad academaidd sy'n gysylltiedig â datblygiad, rheolaeth a chynaliadwyedd dinasoedd, rhanbarthau a mannau gwledig.

International map

International

Edrychwch ar ein map i weld o lle mae ein myfyrwyr yn dod a lle mae ein cyn-fyfyrwyr yn gweithio.

World map

Prosiectau

Rydym wedi ennill arian ar gyfer amrywiaeth o wahanol brosiectau ymchwil.

Glamorgan building committee rooms

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau sy'n galluogi amrywiaeth o gynulleidfaoedd i ymgysylltu â'n gwaith.


Ysgol o’r radd uchaf mewn Prifysgol Grŵp Russell, wedi’i lleoli mewn dinas fywiog sy’n gyfeillgar i fyfyrwyr. Mae diwylliant gwych yn yr Ysgol, oedd i’w weld yn glir ar y diwrnod agored. Mae’r aelodau staff cyfeillgar yn allweddol i’ch profiad myfyriwr/dysgu yn y Brifysgol ac roedd hyn yn amlwg iawn yma. Dyma thema barhaus o’ch diwrnod cyntaf i’ch diwrnod olaf –a hyd yn oed wedi i chi adael.

Laurie Perdikis, BSc mewn Daearyddiaeth (Ddynol) a Chynllunio, 2011-2014

Newyddion

Primary school pupils with hands in the air

Dewis ysgol ddim yn sicrhau cymysgedd cymdeithasol ar draws ysgolion

25 Ebrill 2019

Dylai llunwyr polisïau ailystyried effeithiau'r polisïau presennol ynghylch derbyn disgyblion i ysgolion

Rydym yn falch o gyrraedd y nawfed safle yn nhablau cynghrair pynciau prifysgolion y Guardian 2019, gyda sgôr o 88.1 allan o 100.