Ewch i’r prif gynnwys

Yr Ysgol Daearyddiaeth a Chynllunio

Rydym yn gweithredu meddwl beirniadol a gwybodaeth ymarferol i ddatrys problemau economaidd, amgylcheddol a chymdeithasol i fynd i’r afael â’r heriau mawr a wynebir gan leoedd a chymdeithasau dynol heddiw.


Cyrsiau

Rydym yn cynnig amrywiaeth o gyrsiau isradeddig, ôl-raddedig a addysgir ac ôl-raddedig ymchwil.

Ymchwil

Rydym yn chwarae rhan flaenllaw mewn ymchwiliad academaidd sy'n gysylltiedig â datblygiad, rheolaeth a chynaliadwyedd dinasoedd, rhanbarthau a mannau gwledig.

International map

International

Edrychwch ar ein map i weld o lle mae ein myfyrwyr yn dod a lle mae ein cyn-fyfyrwyr yn gweithio.

World map

Prosiectau

Rydym wedi ennill arian ar gyfer amrywiaeth o wahanol brosiectau ymchwil.

Glamorgan building committee rooms

Digwyddiadau

Rydym yn cynnal rhaglen o ddigwyddiadau sy'n galluogi amrywiaeth o gynulleidfaoedd i ymgysylltu â'n gwaith.


Ysgol o’r radd uchaf mewn Prifysgol Grŵp Russell, wedi’i lleoli mewn dinas fywiog sy’n gyfeillgar i fyfyrwyr. Mae diwylliant gwych yn yr Ysgol, oedd i’w weld yn glir ar y diwrnod agored. Mae’r aelodau staff cyfeillgar yn allweddol i’ch profiad myfyriwr/dysgu yn y Brifysgol ac roedd hyn yn amlwg iawn yma. Dyma thema barhaus o’ch diwrnod cyntaf i’ch diwrnod olaf –a hyd yn oed wedi i chi adael.

Laurie Perdikis, BSc mewn Daearyddiaeth (Ddynol) a Chynllunio, 2011-2014

Newyddion

Image of male academic handing over a book to female postgraduate student

Marciau uchaf

11 Gorffennaf 2019

Myfyriwr disglair yn cael ei chydnabod am ei rhagoriaeth

Rydym yn falch o gyrraedd y nawfed safle yn nhablau cynghrair pynciau prifysgolion y Guardian 2019, gyda sgôr o 88.1 allan o 100.