Ewch i’r prif gynnwys

Canfod ein hymchwil

O wybodaeth am alaethau pellennig i ddatblygiadau meddygol, o gyfieithiad pwysig o'r Mabinogion i ddarganfyddiadau archeolegol rhyfeddol: croeso i'n cymuned ymchwil.

Mae cwmpas eang ein hymchwil yn golygu ein bod yn gallu ymdrin ag amrywiaeth o heriau byd-eang, o ganser i iechyd meddwl a chynaliadwyedd. Rydym ni'n gweithio gyda NASA i archwilio'r gofod, fe ddilynom ni grychau'r Glec Fawr gyda Harvard ac ni yw'r unig Brifysgol yn y DU sy'n archwilio ystyr Seisnigrwydd.

Rydym ni'n arbed bywydau drwy weithio ar systemau rhybudd tsunami buan ac yn gweithio ar hafaliadau i leihau amseroedd aros mewn ysbytai. Chwilfrydedd sy'n ein gyrru, ac rydym ni'n cymhwyso ein hymchwil mewn ffordd sy'n gwneud gwahaniaeth gwirioneddol.

Rydym ni'n buddsoddi mewn Sefydliadau Ymchwil amlddisgyblaethol er mwyn canfod dulliau gwyddonol newydd i fynd i'r afael â rhai o bryderon pwysicaf y byd.

Abstract digital theme

Pynciau ymchwil

Archwilio ein hymchwil yn ôl pwnc.

Technician holding semiconductor wafer

Dod o hyd i uned ymchwil

Mae ein sefydliadau ymchwil, canolfannau a grwpiau'n dod ag ystod eang o arbenigwyr at ei gilydd i weithio ar amrywiaeth o brosiectau.

Walk in access

Cyhoeddiadau Academaidd

I gael gwybod am ein hymchwil a’r bobl tu ôl iddo trwy ein cyhoeddiadau.

Hadyn Ellis building

Sefydliadau

Mae ein sefydliadau'n dod â thalentau academaidd ynghyd o bob rhan o ddisgyblaethau i ddatrys problemau o bwysigrwydd byd-eang.

NeuroDev

Rhwydweithiau Ymchwil

Mae ein Rhwydweithiau Ymchwil yn canolbwyntio ar gefnogi ymchwilwyr ar draws y brifysgol i weithio o fewn rhwydweithiau rhyngddisgyblaethol cam cynnar trawsbynciol, drwy weithdai, digwyddiadau a sesiynau trafod ar raddfa fach.

The ARCCA Machine Room

Cyfleusterau ymchwil

Mae ein cyfleusterau ymchwil ar gael i sefydliadau i'w llogi.