Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliadau

Mae ein hymchwilwyr yn cydweithio ac yn anelu at greu byd sy'n gryfach, iachach ac sy'n fwy cynaliadwy.

Cardiff Catalysis Institute masthead

Sefydliad Catalysis Caerdydd

Rydym ni’n gwella dealltwriaeth o gatalysis, yn datblygu prosesau catalytig newydd gyda diwydiant ac yn hyrwyddo defnydd o gatalysis fel technoleg gynaliadwy yn yr 21ain ganrif.

Sefydliad Arloesi Trawsnewid Digidol

Arwain y trawsnewid i’r oes ddigidol, sy’n ddiogel, yn deg ac yn wydn i bawb.

Blue space nebula

Sefydliad Lled-ddargludyddion Cyfansawdd

The Institute for Compound Semiconductors has established a world class compound semiconductor research and small scale manufacturing facility.

Researchers working in a busy chemistry lab

Y Sefydliad Darganfod Meddyginiaethau

Trosi ymchwil fiofeddygol yn feddyginiaethau newydd ar gyfer anghenion clinigol sydd heb eu diwallu.

Sefydliad Arloesi Sero Net

Darparu’r atebion ar gyfer dyfodol sero net.

neurons blue

Sefydliad Arloesedd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl

Arloesi ar gyfer ymennydd a meddwl iach.

Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth

Cipolygon, deallusrwydd ac arloesedd wedi’u harwain gan dystiolaeth er byd diogel.

Systems Immunity Research Institute

Sefydliad Ymchwil Systemau Imiwnedd

Deall imiwnedd, hwyluso triniaeth.

Masthead for Sustainable Waters Research Institute

Sefydliad Ymchwil Dŵr

Ein nod yw mynd i'r afael â her fawr rheoli dŵr yn gynaliadwy ar gyfer pobl ac ecosystemau mewn byd sy'n newid.