Ewch i’r prif gynnwys

Sefydliadau

Mae ein hymchwilwyr yn cydweithio ac yn anelu at greu byd sy'n gryfach, iachach ac sy'n fwy cynaliadwy.

Sefydliad Arloesi Trawsnewid Digidol

Drwy ymchwil ac arloesedd rhyngddisgyblaethol, rydym yn ysgogi trawsnewid digidol.

Sefydliad Arloesi Sero Net

Darparu'r arloesedd hanfodol sydd ei angen i gyflawni sero net.

neurons blue

Sefydliad Arloesedd Niwrowyddoniaeth ac Iechyd Meddwl

Mynd â darganfyddiadau newydd a'u defnyddio i wella dealltwriaeth a diagnosis o afiechyd meddwl.

Sefydliad Arloesedd Diogelwch, Troseddu a Chudd-wybodaeth

Rydym yn dod ag unedau ymchwil ryngddisgyblaethol blaenllaw at ei gilydd i nodi atebion arloesol i broblemau troseddu, diogelwch byd-eang a rheolaeth gymdeithasol.

Systems Immunity Research Institute

Sefydliad Ymchwil Systemau Imiwnedd

Deall a defnyddio’r system imiwnedd i sicrhau iechyd cyhoeddus byd-eang