Ewch i’r prif gynnwys

Arloesedd a Diraddio Deunydd

Mae ein hymchwil yn archwilio deunyddiau'n gynhwysfawr trwy gydol eu cylch bywyd, gan asesu agweddau cynaliadwy ac anghynaliadwy.

Mae ein hymchwilwyr yn mynd ati i ddatblygu deunyddiau a dulliau newydd gan flaenoriaethu cyfrifoldeb amgylcheddol. Ategir y dull arloesol hwn gan brofion deunyddiau trwyadl, gyda'r nod o nodi deunyddiau sy'n bodloni gofynion swyddogaethol heb gyfaddawdu ar gyfanrwydd amgylcheddol - agwedd hanfodol ar ein hymrwymiad i ddarparu atebion deunydd amgen a chynaliadwy.

Mae'r archwiliad hwn yn ymestyn i brosesau diraddio, lle rydym yn dadansoddi mecanweithiau cymhleth diraddio amgylcheddol, gan gynnwys hen blastigau. Mae ein hasesiad yn cyd-fynd ag ymchwil arloesi materol, gyda'r nod o ddatblygu dewisiadau amgen sy'n diraddio'n llwyr yn fater diniwed heb beri risgiau amgylcheddol.

Diraddio plastigau mewn ffatri
Diraddio plastigau mewn ffatri