Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd

Rydym wedi ymrwymo i gyrraedd y safonau uchaf mewn ymchwil ac addysg. Rydym yn darparu amgylchedd cyfoethog ac amrywiol lle gall ein holl staff a myfyrwyr gyflawni eu potensial er budd cymdeithas.

Cyrsiau

Byddwch yn astudio am raddau achrededig ymhlith gwyddonwyr blaenllaw ym maes y Ddaear sy'n ymwneud â rhaglenni ymchwil rhyngwladol cydnabyddedig.

Ymchwil

Dysgwch sut mae ein hymchwil yn mynd i’r afael â rhai o’r meysydd pwysicaf yng Ngwyddorau’r Ddaear a’r Môr.

Drwy astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, rydych yn cael profiad holistaidd, a hynny yn nhirwedd unigryw Cymru.
Examining fieldwork findings in lab

Cydweithrediadau ymchwil

Dewch i weithio gyda ni ar brosiectau ymchwil sy’n cael effaith go iawn ar y gymdeithas.

Fieldwork in Spain

Gweithio gyda diwydiant

Defnyddiwch ein gwybodaeth, ein cyfleusterau a’n profiad yn y diwydiant i gefnogi eich busnes.

Female student sat on bed working on laptop

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywioldeb ym mhob un o’n harferion a’n gweithgareddau


Right quote

Dewisais astudio Geowyddor yr Amgylchedd yng Nghaerdydd am amryw byd o resymau, ond y cyfle i fod ar leoliad diwydiannol am flwyddyn, yn ogystal â’r amrywiaeth o deithiau maes a safon uchel yr addysgu, a roddodd Brifysgol Caerdydd ar y blaen i ’newisiadau eraill. Cefais flas aruthrol ar wneud fy ngradd!

Hanna Hayward BSc Geowyddorau Amgylcheddol

Newyddion

Cyfnewid Gwybodaeth ac Arfer Gorau ar Draws Ffiniau 2021

12 Hydref 2021

Coastal Communities Adapting Together is delighted to announce the second Exchanging Knowledge and Best Practice Across Borders event in October 2021

Dewch i ddarganfod yr ystod o gefnogaeth, help a gwybodaeth y gallwn eu cynnig i fyfyrwyr rhyngwladol.