Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd

Rydym wedi ymrwymo i gyrraedd y safonau uchaf mewn ymchwil ac addysg. Rydym yn darparu amgylchedd cyfoethog ac amrywiol lle gall ein holl staff a myfyrwyr gyflawni eu potensial er budd cymdeithas.

Cyrsiau

Byddwch yn astudio am raddau achrededig ymhlith gwyddonwyr blaenllaw ym maes y Ddaear sy'n ymwneud â rhaglenni ymchwil rhyngwladol cydnabyddedig.

Ymchwil

Dysgwch sut mae ein hymchwil yn mynd i’r afael â rhai o’r meysydd pwysicaf yng Ngwyddorau’r Ddaear a’r Môr.

Drwy astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, rydych yn cael profiad holistaidd, a hynny yn nhirwedd unigryw Cymru.
Examining fieldwork findings in lab

Cydweithrediadau ymchwil

Dewch i weithio gyda ni ar brosiectau ymchwil sy’n cael effaith go iawn ar y gymdeithas.

Fieldwork in Spain

Gweithio gyda diwydiant

Defnyddiwch ein gwybodaeth, ein cyfleusterau a’n profiad yn y diwydiant i gefnogi eich busnes.

Female student sat on bed working on laptop

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywioldeb ym mhob un o’n harferion a’n gweithgareddau


Right quote

Dewisais astudio Geowyddor yr Amgylchedd yng Nghaerdydd am amryw byd o resymau, ond y cyfle i fod ar leoliad diwydiannol am flwyddyn, yn ogystal â’r amrywiaeth o deithiau maes a safon uchel yr addysgu, a roddodd Brifysgol Caerdydd ar y blaen i ’newisiadau eraill. Cefais flas aruthrol ar wneud fy ngradd!

Hanna Hayward BSc Geowyddorau Amgylcheddol

Newyddion

Dewch i ddarganfod yr ystod o gefnogaeth, help a gwybodaeth y gallwn eu cynnig i fyfyrwyr rhyngwladol.