Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd

Rydym wedi ymrwymo i gyrraedd y safonau uchaf mewn ymchwil ac addysg. Rydym yn darparu amgylchedd cyfoethog ac amrywiol lle gall ein holl staff a myfyrwyr gyflawni eu potensial er budd cymdeithas.

Cyrsiau

Byddwch yn astudio am raddau achrededig ymhlith gwyddonwyr blaenllaw ym maes y Ddaear sy'n ymwneud â rhaglenni ymchwil rhyngwladol cydnabyddedig.

Pools

Ymchwil

Dysgwch sut mae ein hymchwil yn mynd i’r afael â rhai o’r meysydd pwysicaf yng Ngwyddorau’r Ddaear a’r Môr.

Examining fieldwork findings in lab

Cydweithrediadau ymchwil

Dewch i weithio gyda ni ar brosiectau ymchwil sy’n cael effaith go iawn ar y gymdeithas.

Fieldwork in Spain

Gweithio gyda diwydiant

Defnyddiwch ein gwybodaeth, ein cyfleusterau a’n profiad yn y diwydiant i gefnogi eich busnes.

Female student sat on bed working on laptop

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Mae Ysgol Gwyddorau’r Ddaear a’r Môr wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywioldeb ym mhob un o’n harferion a’n gweithgareddau


Right quote

There are so many reasons I chose to study at Cardiff. The opportunity to take part in an industrial placement year, as well as the variety of field trips and the high standard of teaching really made Cardiff University stand out from the crowd. I thoroughly enjoyed doing my degree at Cardiff!

Hanna Hayward BSc Environmental Geoscience

Newyddion

Dewch i ddarganfod yr ystod o gefnogaeth, help a gwybodaeth y gallwn eu cynnig i fyfyrwyr rhyngwladol.