Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Gwyddorau'r Ddaear a’r Amgylchedd

Rydym wedi ymrwymo i gyrraedd y safonau uchaf mewn ymchwil ac addysg. Rydym yn darparu amgylchedd cyfoethog ac amrywiol lle gall ein holl staff a myfyrwyr gyflawni eu potensial er budd cymdeithas.

Cyrsiau

Byddwch yn astudio am raddau achrededig ymhlith gwyddonwyr blaenllaw ym maes y Ddaear sy'n ymwneud â rhaglenni ymchwil rhyngwladol cydnabyddedig.

Drwy astudio ym Mhrifysgol Caerdydd, rydych yn cael profiad holistaidd, a hynny yn nhirwedd unigryw Cymru.
Examining fieldwork findings in lab

Cydweithrediadau ymchwil

Dewch i weithio gyda ni ar brosiectau ymchwil sy’n cael effaith go iawn ar y gymdeithas.

 Working alongside mining companies all over the world, Professor Wolfgang Maier has helped to prevent the relocation of local communities and protect culturally sensitive land, all whilst providing enormous cost savings.

Gweithio gyda diwydiant

Defnyddiwch ein gwybodaeth, ein cyfleusterau a’n profiad yn y diwydiant i gefnogi eich busnes.

Four students in a study space discussing a project. They are sitting at a table and all have their laptops open.

Cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Rydym wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb ac amrywiaeth yn rhan o’n holl arferion a gweithgareddau.


Right quote

Dewisais astudio Geowyddor yr Amgylchedd yng Nghaerdydd am amryw byd o resymau, ond y cyfle i fod ar leoliad diwydiannol am flwyddyn, yn ogystal â’r amrywiaeth o deithiau maes a safon uchel yr addysgu, a roddodd Brifysgol Caerdydd ar y blaen i ’newisiadau eraill. Cefais flas aruthrol ar wneud fy ngradd!

Hanna Hayward BSc Geowyddorau Amgylcheddol

Newyddion