Ewch i’r prif gynnwys

Rhwydwaith Ymchwil Dinasoedd Cryf mewn Cyd-destunau Bregus

Cape Town skyline at night

Datblygu mewnwelediadau newydd i gryfhau gwytnwch trefi a dinasoedd rhag heriau’r dyfodol.

Mae sicrhau gwytnwch ein trefi a’n dinasoedd rhag ergydion a phwysau yn hanfodol er mwyn eu diogelwch yn y dyfodol. Drwy uno ymchwilwyr ar draws ffiniau disgyblaethau, nod Rhwydwaith Ymchwil Dinasoedd Gwydn mewn Cyd-destunau Bregus yw ehangu ein dealltwriaeth o'r hyn sy'n cryfhau gwydnwch dinasoedd, gan geisio ymestyn ffiniau ymchwil gwytnwch yn feirniadol.

Ein nodau

  • Meithrin cymuned gydweithredol o ymchwilwyr ymgysylltiedig
  • Cynhyrchu mewnwelediadau trawsddisgyblaethol i wydnwch dinasoedd mewn cyd-destunau bregus
  • Hyrwyddo a rhoi cyhoeddusrwydd i arbenigedd Prifysgol Caerdydd ym maes gwydnwch
  • Ymgysylltu â chymunedau ac actorion polisi neu fusnes sy'n dymuno datblygu a rhannu eu gwybodaeth eu hunain am wydnwch dinasoedd
  • Datblygu cyfleoedd ar gyfer ymgymryd ag ymchwil pellach gyda’n gilydd a gyda phartneriaid o ymarfer, polisi a’r byd academaidd

Mae Rhwydwaith Ymchwil Dinasoedd Gwydn mewn Cyd-destunau Bregus yn dwyn ynghyd arbenigedd o dri Choleg y Brifysgol - gan gyfuno safbwyntiau o'r celfyddydau, peirianneg, y dyniaethau a gwyddoniaeth. Mae ein hymchwil amlddisgyblaethol yn canolbwyntio ar ddeall lleoedd bregus sydd heb yr adnoddau i fuddsoddi mewn gwytnwch, gyda’r nod yn y pen draw i ffurfio arferion newydd a fydd yn cryfhau eu gwytnwch yn erbyn siociau a straen yn y dyfodol.

Mae aelodau Rhwydwaith Ymchwil Dinasoedd Gwydn mewn Cyd-destunau Bregus yn cymryd rhan weithredol mewn agendâu ymchwil ar draws y De Byd-eang. Rydym yn ceisio creu cydweithrediadau sy’n amlygu safbwyntiau newydd ac amgen gan fynd i’r afael â gwydnwch.

Pobl

Academydd arweiniol

Dr Adrian Healy

Dr Adrian Healy

Principal Research Fellow

Email
healya2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4281
Yr Athro Keir Waddington

Yr Athro Keir Waddington

Professor of History (Study Leave 2022/3)

Email
waddingtonk@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6103
Dr Magda Sibley

Dr Magda Sibley

Reader in Architectural History and Theory

Email
sibleym@caerdydd.ac.uk
Dr T.C. Hales

Dr T.C. Hales

Cyfarwyddwr, Sefydliad Ymchwil Mannau Cynaliadwy a Darllenydd

Email
halest@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4329

Staff academaidd

Dr Abid Mehmood

Dr Abid Mehmood

Lecturer

Email
mehmooda1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6232
Yr Athro Alison Brown

Yr Athro Alison Brown

Professor of Urban Planning & International Development

Email
brownam@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6519
Dr Camilla Pezzica

Dr Camilla Pezzica

Lecturer

Email
pezzicac@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5947
Dr Diana Contreras Mojica

Dr Diana Contreras Mojica

Lecturer in Geospatial Sciences

Email
contrerasmojicad@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 029208 74333
Edward Shepherd

Edward Shepherd

Senior Lecturer

Email
shepherde6@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29208 76412
Dr Lisa El Refaie

Dr Lisa El Refaie

Senior Lecturer

Email
refaieee@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6338
Dr Emma McKinley

Dr Emma McKinley

Research Fellow

Email
mckinleye1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4573
Yr Athro Geoff Haddock

Yr Athro Geoff Haddock

Professor

Email
haddockgg@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5373
Yr Athro Gillian Bristow

Yr Athro Gillian Bristow

Deon Ymchwil yn y Coleg Celfyddydau, y Dyniaethau a'r Gwyddorau Cymdeithasol, Athro Daearyddiaeth Economaidd

Email
bristowg1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5388
Dr Joel C. Gill

Dr Joel C. Gill

Lecturer in Sustainable Geoscience

Email
gillj11@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0) 29 225 14510
Yr Athro Juliet Davis

Yr Athro Juliet Davis

Pennaeth Ysgol Pensaernïaeth Cymru

Email
davisjp@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5497
Dr Nicki Kindersley

Dr Nicki Kindersley

Lecturer in African History

Email
kindersleyn1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9901
Nuno De Fonseca

Nuno De Fonseca

E-Learning Support Technologist, Division of Psychological Medicine and Clinical Neurosciences

Email
fonsecanm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2074 3752
Yr Athro Peter Mackie

Yr Athro Peter Mackie

Personal Chair, Director of Impact and Engagement

Email
mackiep@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6223
Yr Athro Reza Ahmadian

Yr Athro Reza Ahmadian

Lecturer - Teaching and Research

Email
ahmadianr@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4003
Dr Richard Gale

Dr Richard Gale

Senior Lecturer in Human Geography

Email
galert@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5275
Yr Athro Rob Honey

Yr Athro Rob Honey

Professor

Email
honey@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5868
No profile image

Ruth Idinoba

Research student

Email
idinobaro@caerdydd.ac.uk
Seth Owusu

Seth Owusu

Research Associate - Urban Water Resilience, sub-Saharan Africa

Email
owusus1@caerdydd.ac.uk
Yr Athro Shailen Nandy

Yr Athro Shailen Nandy

Athro Polisi Rhwngwladol Cymdeithasol

Email
nandys1@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9675
Dr Tom Beach

Dr Tom Beach

Lecturer - Teaching and Research

Email
beachth@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5796
Dr Travis Proulx

Dr Travis Proulx

Senior Lecturer

Email
proulxt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6455
Yr Athro Wouter Poortinga

Yr Athro Wouter Poortinga

Professor, Director of Research, Welsh School of Architecture

Email
poortingaw@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4755
Dr Yuhua Li

Dr Yuhua Li

Senior Lecturer

Email
liy180@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 5317
Dr Vicki Stevenson

Dr Vicki Stevenson

Reader, Course Director for MSc Environmental Design of Buildings, Director of Postgraduate Research

Email
stevensonv@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0927
Dr Tania Sharmin

Dr Tania Sharmin

Senior Lecturer Sustainable Environmental Design

Email
sharmint@caerdydd.ac.uk
Telephone
02920870798
Yr Athro Zhiwen Luo

Yr Athro Zhiwen Luo

Chair in Architectural and Urban Science

Email
luoz18@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0)29 2087 0923
Dr Oleg Golubchikov

Dr Oleg Golubchikov

Uwch Ddarlithydd mewn Daearyddiaeth Ddynol

Email
golubchikovo@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9310