Ewch i’r prif gynnwys

Rhwydwaith Ymchwil Deunyddiau

Magnet research

Rydym yn gweithio ar draws disgyblaethau i astudio strwythur a phriodweddau deunyddiau sydd wedi’u creu a deunyddiau naturiol, sut rydym yn eu defnyddio ac yn teimladau amdanynt, a'r modd y maent yn llunio'r ffordd y gwelwn y byd.

Rydym yn dod ag ymchwilwyr ynghyd o bob rhan o'r brifysgol sydd â diddordeb ym mhob agwedd ar ddeunyddiau.

Rydym yn croesawu ymchwilwyr o bob cefndir sydd â diddordebau sy’n cynnwys:

 • ffiseg
 • cemeg
 • cyfrifiannu
 • priodweddau
 • rhaglenni
 • hanes
 • cyd-destun cymdeithasol

Rydym yn astudio strwythur a phriodweddau deunyddiau sydd wedi’u creu a deunyddiau naturiol, sut rydym yn eu defnyddio ac yn teimladau amdanynt, a'r modd y maent yn llunio'r ffordd y gwelwn y byd.

Rydym yn astudio eu synthesis, nodweddion, priodweddau a'r modd y gellir eu cymhwyso, er mwyn deall deunyddiau sydd eisoes yn bodoli'n well, a datblygu deunyddiau gwell ar gyfer technolegau yn y dyfodol.

Nodau

 • Dod ag ymchwilwyr ar draws y Brifysgol ynghyd i hyrwyddo cydweithio
 • Datblygu ymchwil drawsddisgyblaethol newydd, gan bontio rhwng y celfyddydau, y gwyddorau a'r dyniaethau
 • Hwyluso rhannu offer ac arbenigedd
 • Hyrwyddo arbenigedd Prifysgol Caerdydd mewn deunyddiau a chryfhau cysylltiadau â diwydiant, llunwyr polisïau ac ymchwilwyr eraill
 • Ymgysylltu â'r cyhoedd a rhanddeiliaid eraill i hyrwyddo ymchwil i ddeunyddiau a chynyddu dealltwriaeth y cyhoedd o ddeunyddiau

Pobl

Yr Athro Sam Evans

Yr Athro Sam Evans

Pennaeth Ysgol

Email
evanssl6@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6876
Dr Alison Paul

Dr Alison Paul

Senior Lecturer in Physical Chemistry

Email
paula3@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0419
Dr Wayne Nishio Ayre

Dr Wayne Nishio Ayre

Darlithydd mewn Bioddeunyddiau

Email
ayrewn@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44(0) 292 2510 660
Yr Athro Thomas Blenkinsop

Yr Athro Thomas Blenkinsop

Professor in Earth Science

Email
blenkinsopt@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0232
Dr Victoria Garcia Rocha

Dr Victoria Garcia Rocha

Lecturer

Email
garciarochav@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0498
Anita Howman

Anita Howman

Research Development Officer

Email
howmana@caerdydd.ac.uk
Yr Athro Kenneth Harris

Yr Athro Kenneth Harris

Distinguished Research Professor

Email
harriskdm@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0133
Dr Frank Langbein

Dr Frank Langbein

Lecturer

Email
langbeinfc@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 0110
Dr Francesco Masia

Dr Francesco Masia

COFUND Fellow

Email
masiaf@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9037
Yr Athro Angela Mihai

Yr Athro Angela Mihai

Lecturer in Applied Mathematics

Yr Athro Jean-Yves Maillard

Yr Athro Jean-Yves Maillard

Professor of Pharmaceutical Microbiology

Email
maillardj@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 9088
Dr Talib Mahdi

Dr Talib Mahdi

Senior Res. Assoc.

Email
mahdita@caerdydd.ac.uk
Telephone
70843
Dr Magdalini Theodoridou

Dr Magdalini Theodoridou

Marie Skłodowska-Curie Research Fellow

Email
theodoridoum2@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 6836
Yr Athro David Watkinson

Yr Athro David Watkinson

Professor of Conservation

Email
watkinson@caerdydd.ac.uk
Telephone
+44 (0)29 2087 4249