Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol Seicoleg

Rydym yn cynnig addysgu o’r radd flaenaf, i israddedigion ac ôl-raddedigion, sydd wedi’i lywio gan ein hymchwil blaenllaw ym maes seicoleg a niwrowyddoniaeth.

Cyrsiau

Rydym yn cynnig amgylchedd addysgu deinamig sy’n ysgogi, mae gennym gyfleusterau trawiadol, ac mae ein gwaith ymchwil blaenllaw yn llywio pob un o’n cyrsiau.

Ymchwil yn yr Ysgol Seicoleg

Mae ein gwaith ymchwil sy’n flaenllaw yn rhyngwladol yn datblygu gwybodaeth ac yn gwella ansawdd bywyd trwy lywio polisi cyhoeddus a chanlyniadau i iechyd.

Nodwch, mae'r fideo ar gael yn Saesneg yn unig.

Right quote

Roeddwn wrth fy modd â'r cwrs. Yn rhan o’r modiwlau, datblygais ddealltwriaeth eang o’r holl lwybrau gwahanol y gall seicolegydd eu dilyn. Yn ogystal â hynny, cefais brofiad ymarferol o faes ymchwil a’r rhyddid i archwilio pynciau’n fanylach. Roedd y flwyddyn ar leoliad hefyd yn gyfle anhygoel i wneud cynnydd yn fy ngyrfa gynnar a rhwydweithio ag ymchwilwyr y tu allan i'r Brifysgol.

Angelica Monge, Seicoleg gyda Lleoliad Proffesiynol (BSc)

Newyddion

Mae ein hymchwilwyr yn gweithio ar draws sbectrwm seicoleg i fynd i’r afael â heriau o bwys sy’n wynebu’r gymdeithas a’r amgylchedd.