Ewch i’r prif gynnwys

Rhwydwaith Ymchwil Niwroddatblygiad

NeuroDev

Ein nod yw archwilio'r pwyntiau hanfodol mewn niwroddatblygiad sy'n nodi addasol yn erbyn taflwybrau camaddasol mewn plant.

Trosolwg

Rydym yn rhwydwaith o ymchwilwyr amlddisgyblaethol sy'n ceisio mynd i'r afael â'r cwestiynau hanfodol ynghylch taflwybrau addasol (addasiadau cadarnhaol i sefyllfaoedd) yn erbyn taflwybrau camaddasol (addasiadau negyddol i sefyllfaoedd) yn ystod cyfnod cynnar oes dynol.

Mae ein hymchwil hefyd yn ceisio nodi'r heriau i gynnal ymchwil mewn niwroddatblygiad plant a'r glasoed ac adeiladu atebion cynaliadwy sy'n arwain at brosiectau ymchwil arloesol a chydweithrediadau hirdymor.

Mae nodau ychwanegol yn cynnwys datblygu prosiectau ymchwil gyda'n gilydd gan ddefnyddio ein harbenigedd disgyblaethol cyfunol a gweithio gyda gweithwyr proffesiynol cysylltiedig ym maes iechyd, addysg a gofal cymdeithasol i ystyried goblygiadau ymarferol, cyseiniant a gwerth ein gwaith.

Ein nod yw bod gwaith y rhwydwaith yn cyd-fynd â Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015 mewn perthynas â'n hymchwiliadau i'r prosesau cymdeithasol, seicolegol a biolegol sy'n effeithio ar niwroddatblygiad ac iechyd meddwl bywyd cynnar.

Ein gwaith ymchwil

Rydym yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau rhwng 2022 a 2024 i drafod ein meysydd diddordeb, nodi heriau ac atebion a datblygu rhaglenni gweithgaredd ymchwil a fydd hefyd yn cyd-fynd â datblygiad gyrfa staff, addysgu ac ymgysylltu â myfyrwyr.

Cydweithio â ni

Rydym yn cydweithio'n weithredol â llawer o bobl ledled y DU a thu hwnt. Cysylltwch â ni am ragor o wybodaeth.

Neurodevelopment Research Network