Ewch i’r prif gynnwys

Ysgol y Biowyddorau

Mae gan fiowyddonwyr rôl hanfodol wrth ddod o hyd i atebion i rai o heriau mwyaf y byd - a gydag ymchwil sy'n arwain y byd, addysgu arloesol, ac awyrgylch cefnogol a chroesawgar, ni fu erioed well amser i ymuno â'n Hysgol ni.

confocal microscope2

Ymchwil

Mae ein hadrannau ymchwil yn cael eu harwain gan ymchwilwyr sy’n enwog yn rhyngwladol ac mae aelodau o’r adrannau yn cynnig rhaglenni ymchwil dynamig.

Nodwch, mae'r fideo ar gael yn Saesneg yn unig.
Sir Martin Evans Building

Ymunwch â ni

Rydym yn chwilio am unigolion dynamig a brwdfrydig ar gyfer amrediad o swyddi gwag, cyfleoedd cymrodoriaethau a chyfleoedd ôl-radd.

researchers at microscope

Gweithio gyda busnes

Rydym yn darparu ymchwil, arbenigedd a gwasanaethau i sefydliadau o bob maint drwy amrediad eang o ddiwydiannau.

Otter project at science fair

Allgymorth cymunedol

Rydym yn gweithio ar y cyd gyda grwpiau cyhoeddus, cymunedol a dinesig er mwyn gwella’r ddealltwriaeth a’r ymgysylltiad â biowyddorau.


Right quote

Pe bawn i’n gwneud cais i fynd i’r Brifysgol eto, yn bendant, byddwn yn dewis Caerdydd. Rwyf wedi cael y cyfle i wneud ffrindiau newydd, i gymryd rhan mewn ymchwil o’r radd flaenaf a byw mewn dinas anhygoel.

Beth Mansfield Myfyriwr graddedig yr Ysgol Biowyddorau

Newyddion

River with small waterfall

Mae sŵn yn llygru ein dyfroedd

23 Medi 2020

Nid plastig yw'r unig lygrydd sy'n effeithio ar ein llynnoedd, ein hafonydd a'n cefnforoedd, wrth i ymchwil newydd ddatgelu effeithiau niweidiol llygredd sŵn ar fywyd dyfrol.

Cewch archwilio atebion arloesol i heriau byd-eang o bwys gyda'n MSc Ecoleg a Chadwraeth Fyd-eang.