Ewch i’r prif gynnwys

Hysbysiadau diogelu data ar gyfer gweithgarwch penodol

Dyma hysbysiadau diogelu data sy'n dweud wrthych sut rydym yn prosesu data personol ar gyfer gweithgareddau penodol y mae'r Brifysgol yn cymryd rhan ynddynt.

Datganiad diogelu data i gynfyfyrwyr a chyfeillion

Sut rydym yn rheoli, defnyddio ac yn cadw eich data fel cynfyfyriwr neu gyfaill i Brifysgol Caerdydd.

Datganiad preifatrwydd Dathliadau Rhithwir 2021

Mae'r hysbysiad preifatrwydd hwn yn gysylltiedig â phrosesu data myfyrwyr at ddibenion trefnu a chyflwyno Dathliadau Rhithwir Prifysgol Caerdydd 2021.

Hysbysiad preifatrwydd data ar gyfer cydweithredwyr allanol REF 2021

Information about data privacy for external collaborators in our submission to the Research Excellence Framework (REF) 2021.

Hysbysiad diogelu data ar gyfer cronfeydd o ddefnyddwyr y wefan at ddibenion ymchwil

Mae’r hysbysiad hwn yn nodi sut byddwn yn defnyddio data personol unigolion sy’n fodlon sôn am eu profiad o ddarpariaeth ddigidol y Brifysgol.

Gwneud cais i ymgymryd â chymwysterau iaith rhyngwladol

Mae'r hysbysiad hwn yn esbonio sut rydym yn ymdrin â gwybodaeth bersonol pobl sy'n gwneud cais i ymgymryd â chymwysterau iaith rhyngwladol drwy'r Ysgol Ieithoedd Modern fel canolfan arholi gymeradwy.

Hysbysiad Preifatrwydd Ehangu Cyfranogiad

Hysbysiad preifatrwydd Ehangu Cyfranogiad