Ewch i’r prif gynnwys

Rhaglen Datblygu Arweinyddiaeth Prifysgol Kuwait

Our five-day customised leadership programme for a delegation of mid to senior staff from Kuwait University.

Y rhaglen

Rhaglen arweinyddiaeth pum diwrnod o hyd wedi’i deilwra ar gyfer 12 o staff ar lefel rheoli a goruchwylio o Brifysgol Kuwait.

Rhedodd y rhaglen o ddydd Llun 16 Hydref i ddydd Gwener 20 Hydref 2017.

Y prif themâu oedd rheoli prosesau ac awtomateiddio llif gwaith gweinyddol - symud o waith papur i system awtomataidd, a’r newidiadau sy’n datblygu llif gwaith, adnoddau dynol ac yn hwyluso gweithdrefnau gweinyddol.

Fformat

  • dysgu’n cael ei gyflwyno gan Ysgol Busnes Caerdydd
  • cyflwyniadau gan staff gwasanaeth proffesiynol Prifysgol Caerdydd
  • teithiau o gampws a chyfleusterau Prifysgol Caerdydd
  • ymweliadau a chiniawa rhwydweithio.

Adborth cynrychiolwyr

Roedd yr ymateb i’r rhaglen yn gadarnhaol, gyda chyfranogwyr yn amlygu eu mwynhad o ran ansawdd a rheoli amser sesiynau a gyflwynwyd gan Dr Maneesh Kumar, a’u hymweliad ag adran TG Prifysgol Caerdydd.

Roedd cyfranogwyr hefyd yn gwerthfawrogi’r amrywiaeth o gyfranogwyr i’r rhaglen.

Roedd popeth yn wych, y lleoliad, yr addysgu a’r pynciau.

Adborth cynrychiolwyr

Rhaglen arweinyddiaeth 5 diwrnod wedi’i deilwra ar gyfer cynrychiolwyr o staff uwch o Brifysgol Kuwait.

Yr Uned Datblygu Proffesiynol Parhaus