Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Photonics solar thermal plant

Cyrsiau byr i gefnogi twf yn y sector lled-ddargludyddion

20 Medi 2023

As part of CSconnected Strength in Places Fund (SiPF), Cardiff University is coordinating the development and delivery of a suite of short courses designed to support the CPD needs of CSconnected, the compound semiconductor cluster in South Wales.

PASCAR cardiologists on visit to Cardiff University

Ymweliad gan gardiolegwyr o bob rhan o Affrica â Chaerdydd sy’n rhan o'r ymgyrch i fynd i'r afael â chlefyd y galon

15 Awst 2023

Yn un o'r ymweliadau DPP rhyngwladol cyntaf â Chaerdydd yn dilyn Covid, treuliodd cardiolegwyr o bob rhan o Affrica wythnos yn y Brifysgol ac Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd i weld sut mae cyfleuster methiant y galon cadarn a sefydledig yn gweithio.

Gut Microbiome

Lansio'r cwrs Microbïomau'r Perfedd cyntaf, ac mae'r adolygiadau'n rhagorol

9 Awst 2023

Gyda chefnogaeth yr Uned DPP, mae'r Ysgol Meddygaeth wedi llwyddo i gynnal cwrs byr Microbïomau'r Perfedd cynta'r Brifysgol. Cafwyd adborth da iawn gan y rhai oedd yn bresennol.

Cardiology image

Edrych ymlaen at ymweliad tasglu cardiolegydd pan-Affricanaidd â gwasanaeth methiant y galon y Brifysgol

31 Gorffennaf 2023

Rydym yn edrych ymlaen at groesawu grŵp o gardiolegwyr gwadd o bob rhan o Affrica yn rhan o raglen DPP Methiant y Galon a ariennir gan Gymdeithas Cardioleg Pan Affrica (PASCAR).

Muslims in Britain online course

Mae adborth rhagorol ynghylch y cwrs Mwslimiaid ym Mhrydain yn dangos effaith gadarnhaol ar addysgu AG

12 Mehefin 2023

Mae cwrs DPP ar-lein sy'n archwilio profiad byw Mwslimiaid ym Mhrydain yn cael adborth gwych gan athrawon Addysg Grefyddol o bob cwr o'r DU.

Teachers meeting

Nod y rhaglen Ymholiad Cydweithredol ar gyfer Dysgu Proffesiynol yw annog trawsnewid parhaus mewn arferion addysgu

6 Mehefin 2023

Mae academyddion o Ysgol Gwyddorau Cymdeithasol y Brifysgol yn gweithio gyda phenaethiaid ac uwch-arweinwyr o 12 ysgol ar draws Castell-nedd Port Talbot, i ddatblygu eu profiadau a'u harbenigedd wrth weithio gyda’r rhaglen i gefnogi eu dysgu proffesiynol eu hunain a'u staff.

Medical professionals working on trauma patient

Lansio cwrs cymorth bywyd trawma mawr (MTLS) i ateb y galw brys yng Nghymru

17 Mai 2023

The University and the South Wales Major Trauma Network (SWMTN) are collaborating to deliver a new blended learning course tailored to Wales' NHS staff.

British Association of Dermatologists logo

Rhaglenni dermosgopeg yn ennill achrediad gan Goleg Dermosgopeg Prydain

18 Ebrill 2023

Rydym yn falch o gyhoeddi bod y ddau gwrs dermosgopeg a gynhelir gan yr Ysgol Meddygaeth wedi cael eu hachredu gan Gymdeithas Dermatolegwyr Prydain.

Learning at Work Week 2023 banner

Dau weminar DPP rhad ac am ddim yn rhan o’r Wythnos Dysgu yn y Gwaith

6 Ebrill 2023

Join us for two free CPD webinars this May

Annual Review 2022

CPD Unit Annual Review 2022

7 Mawrth 2023

We are pleased to publish our review of the year 2022, showcasing the work we do to help develop CPD opportunities.