Ewch i’r prif gynnwys

Newyddion

Mae'r cynnwys hwn ar gael yn Saesneg yn unig.

Photonics solar thermal plant

Buddsoddiad mewn hyfforddiant ar gyfer y sector lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn ne Cymru

17 Mai 2024

Mae Prifddinas-Ranbarth Caerdydd a Chronfa Rhannu Ffyniant y DU yn buddsoddi mewn datblygu sgiliau yn y sector Lled-ddargludyddion Cyfansawdd yn ne Cymru.

Structural Geology for Mining and Exploration

Dan y chwyddwydr: Cyflwyniad i Ddaeareg Strwythurol ar gyfer Archwilio a Mwyngloddio

29 Ebrill 2024

Cawsom y pleser o gael sgwrs gyda’r Athro Tom Blenkinsop, yr academydd arweiniol, i drafod pam daeth y cwrs hwn i fodolaeth, ac effaith hyfforddiant ar gyfranogwyr ac academyddion.

Uned DPP Adolygiad o’r Flwyddyn 2023

31 Mawrth 2024

Mae’n bleser gennym gyhoeddi adolygiad o’r flwyddyn 2023, gan arddangos y gwaith yr ydym yn ei wneud i ddatblygu cyfleoedd DPP.

Customer Service Excellence logo

Mae'r Uned DPP yn ennill 24 o ddyfarniadau Cydymffurfiaeth a Mwy mewn asesiad Rhagoriaeth Gwasanaeth Cwsmer

16 Ionawr 2024

Mae'r Uned DPP wedi ennill 24 o wobrau Cydymffurfio a Rhagor (Compliance Plus) yn yr asesiad blynyddol o’r gwasanaeth i gwsmeriaid.

Prifysgol Caerdydd yn cefnogi prosiect newydd pwysig i helpu i ailadeiladu sector Addysg Uwch Wcráin

18 Rhagfyr 2023

Mae uwch-staff Prifysgol Caerdydd yn ymuno â British Council Wcráin a phenaethiaid addysg uwch Wcráin i rannu syniadau a phrofiadau a’u helpu i greu rhaglen arweinyddiaeth.

Intensive care patient

Newydd: Cyrsiau ar-lein Gofal Critigol

18 Rhagfyr 2023

Cyfres o bum cwrs ar-lein sydd yn ffocysu ar agweddau allweddol ar ofal critigol: sepsis, rhoi organau, adsefydlu a gofalu am y claf obstetrig difrifol wael.

Dermoscopy hair and nails

Sbotolau ar: Cyflwyniad i Ddermosgopi

2 Hydref 2023

Croeso i'r cyntaf yn ein cyfres o gyfweliadau â phobl sy'n ymwneud â rhai o’r cyrsiau DPP blaenllaw a geir yn y Brifysgol.

Photonics solar thermal plant

Cyrsiau byr i gefnogi twf yn y sector lled-ddargludyddion

20 Medi 2023

As part of CSconnected Strength in Places Fund (SiPF), Cardiff University is coordinating the development and delivery of a suite of short courses designed to support the CPD needs of CSconnected, the compound semiconductor cluster in South Wales.

PASCAR cardiologists on visit to Cardiff University

Ymweliad gan gardiolegwyr o bob rhan o Affrica â Chaerdydd sy’n rhan o'r ymgyrch i fynd i'r afael â chlefyd y galon

15 Awst 2023

Yn un o'r ymweliadau DPP rhyngwladol cyntaf â Chaerdydd yn dilyn Covid, treuliodd cardiolegwyr o bob rhan o Affrica wythnos yn y Brifysgol ac Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd i weld sut mae cyfleuster methiant y galon cadarn a sefydledig yn gweithio.

Gut Microbiome

Lansio'r cwrs Microbïomau'r Perfedd cyntaf, ac mae'r adolygiadau'n rhagorol

9 Awst 2023

Gyda chefnogaeth yr Uned DPP, mae'r Ysgol Meddygaeth wedi llwyddo i gynnal cwrs byr Microbïomau'r Perfedd cynta'r Brifysgol. Cafwyd adborth da iawn gan y rhai oedd yn bresennol.